Työeläkerahastot lihoiksi

Nykynuorisolla tuntuu olevan kova halu lyödä työeläkerahastot lihoiksi. Jokaiselle työllään elävälle jäisi itselle purkamisen jälkeen vastuu julkista tahoa paremmasta eläkkeen tasosta. Rahastot halutaan jakaa niissä olevien ”omien varojen” mukaan. Rahastoon sijoitetaan tällä hetkellä 3,6 % palkkasummasta kasvamaan korkoa korolle alkavaan työeläketapahtumaan asti. Laskelmissa huomioidaan mm. kuolleisuus, ikä ja sukupuoli. Rahastoista on tarkoitus saada n. 20-25 % ansaitusta työeläkkeestä ja loput 75-80 % saadaan kulloisista työeläkevakuutusmaksuista suoraan, joten rahastoissa ei ole koko työeläkevastuun määrää.

Suoritetaan nyt sitten haluttu rahastojen teoreettinen purku ja jaetaan niiden varat jokaiselle työntekijälle ansaitsemiensa eurojen mukaan. Vasta työskentelyä aloitteleva nuoriso saa rahastoista vain vähän ulos lyhyen työhistoriansa takia. 20 vuotta työskennelleet saavat jo paremmin varoja. Lähellä työeläkettä olevat ja jo työeläkkeellä olevat saisivat potista valtaosan. Työeläkevakuutusmaksut ovat olleet vähennyskelpoisia verotuksessa, joten julkinen taho haluaisi varmasti osansa uusista kansalaisten varallisuuksista verojen muodossa. Hetkellisesti verottaja kiittäisi ja kansalaiset ihmettelisivät.

Nyt varat olisi jaettu ja työntekijöiden tulisi alkaa itse sijoittamaan varoja tulevaa eläketapahtumaansa varten. Nykynuorisolla olisi eniten aikaa kerätä pääomia omiin eläkkeisiinsä, mutta myös riskit jakautuisivat pitkälle ajalle ja sijoitettavaa olisi vähän. Osa saajista tuhlaisi rahastoista saamansa rahat muuhun kuin tuleviin eläkkeisiinsä ennen kuin heräisivät tulevaisuuden tilanteeseensa. Nykyiset eläkeläiset saisivat kerralla isomman kasan verotettavaa rahaa, mutta tuo raha on siltikin erittäin pieni osa siitä, mitä he ovat työskentelyllään ansainneet ja mitä heille on luvattu. Sijoitustuottojen hakemiseen heille jäisi vähän aikaa. Jos rahastosta tulisi 20 % työeläkkeestä, niin mistä ja keneltä saadaan loppu 80 % luvatuista työeläkkeistä, kun kaikkien pitäisi jatkossa hoitaa oma eläkkeensä? Oletan, että rahastojen purkajat kääntyvät valtion puoleen eläkeläisten elättäjinä? Kansaneläkkeet tai takuueläkkeet eivät vastaa lähellekään sitä mitä työeläkkeistä nyt saadaan tai saataisiin tulevaisuudessa. Mikäli vastaisi, niin mihin tarvittaisiin työeläkejärjestelmää? Vaihtoehtoisesti valtio joko kompensoisi tappiot tai annetut lupaukset petettäisiin radikaalisti. Mistä valtio edes ottaisi nuo puuttuvat rahat lupausten täyttämiseksi? Rahastojen purkaminen johtaisi täyteen kaaokseen ja ansaittujen työeläkkeiden leikkaantumiseen. Perustuslakia pitäisi alkaa tulkitsemaan uudelleen niin, että aikaisemmin ansaittua työeläkettä ei enää suojaisikaan omaisuuden suoja. Käsi pystyyn niiltä tahoilta, jotka tuon tapahtuman jälkeen vielä uskoisivat oikeusvaltion olemassa oloon ja annettuihin lupauksiin.

Työeläkevakuutusjärjestelmä työeläkkeiden lisäksi antaa turvaa myös esimerkiksi perhe-eläkkeiden ja työkyvyttömyyden muodossa. Kuka nuo hoitaisi, saati maksaisi jatkossa ja miten järjestelmät purettaisiin? Miten yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden varat voitaisiin jakaa muuten kuin sosialisoimalla ne? Miten markkinat reagoisivat? Kun kansalaiset sitten hakisivat voittoja markkinoilta omien eläkepäiviensä lisäturvaksi, niin kuinka moni hävittäisi varansa ennen eläkepäiviä? Valtio tarvitsisi omaa setelipainoa asioiden hoitamiseksi ja mitä siitä seuraisi, jos se nyt edes jotenkin olisi mahdollista?

Työeläkevakuutusjärjestelmää on syytä viilata ajan saatossa, mutta kyllä rahastojen purkaminen ja sitä kautta siirtyminen itse kerättävään vanhuuden turvaan on haihattelua. En oikein jaksa uskoa siihenkään, että nykyiset nuoret oikeasti haluavat aiheuttaa kaaoksen. Jokainen voi jo nyt sijoittaa vanhuudenturvaamiseen niin paljon, kuin rahkeet antavat myöden. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu