Työeläkkeistä jälleen kerran

https://www.etk.fi/blogit/kymmenen-vuotta-tyoelakeindikaattoreita-elakkeelle-siirtyminen-on-lykkaantynyt-arvioitua-nopeammin/

Laitan alle muutaman kohdan linkin tekstistä poimittuna.

”Uusin indikaattoriraportti kertoo, että eläkejärjestelmä voi hyvin: eläkkeellesiirtymisiän odote nousee, keskimääräinen eläke on noin puolet keskiansiosta, ja rahastointiastekin on kohtalaisen hyvällä tasolla.”

”Keskieläke oli runsaat 52 prosenttia vakuutettujen keskiansiosta vuonna 2022.”

”Julkisuudessa esitetään usein virheellistä väitettä siitä, että kukin eläkkeensaaja on itse maksanut omat eläkkeensä. Väittämän virheellisyyden mittakaavasta saa käsityksen indikaattorista 3.4, jossa on laskettu valittuun ajankohtaan mennessä karttuneiden eläkeoikeuksien arvo ja verrattu sitä työeläkejärjestelmän saman ajankohdan eläkevaroihin.”

”Jos näiden rahamäärien suhde on alle 100 prosenttia, karttuneita eläkkeitä ei ole rahastoitu täysin ja karttuneita eläkkeitä joudutaan rahoittamaan tulevista työeläkemaksuista. Kaikkien karttuneiden eläkeoikeuksien arvo 31.12.2022 oli noin 765 mrd. euroa ja eläkevaroja oli noin 242 mrd. euroa ja rahastointiaste, eli em. suureiden suhde, oli noin 32 prosenttia.”

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147681/tyoelakeindikaattorit-2023.pdf?sequence=6&isAllowed=y

”Koska TyEL-eläkkeet rahastoidaan osittain, voidaan sijoitettujen varojen tuotoilla rahoittaa kasvava osuus eläkemenoista. TyEL-maksua on korotettava 1,8 prosenttiyksiköllä vuoteen 2090 mennessä, jolloin TyEL-maksu on 26,2 prosenttia palkkasummasta.”

Mitä indikaattorit kertovat? Työeläkejärjestelmä voi hyvin. Työeläkevakuutusmaksun nousupaine vuoteen 2090 on 1,8 prosenttiyksikköä. Karkeasti voi sanoa, että työeläkkeet ovat puolet keskiansioista. Parasta kuitenkin on, että indikaattorit lupaavat kohtuulliset työeläkkeet myös tuleville sukupolville. Eihän tämä mikään riemuvoitto ole, mutta torjuntavoitto nyt vähintäänkin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu