Juurikääpäriski maapuissa

Suomalainen metsänhoito on nopeassa muutoksessa ja sen myötä saamme huolehtiaksemme myös muuttuvista tuhoriskeistä. Kokonaisuutena ainakin sekametsien lisääntyminen vähentänee vakavia metsätuhoriskejä, mutta joiltain osin tuhot saattavat myös lisääntyä.

Yksi merkittävimmistä suomalaisessa metsänhoidossa viime vuosina tapahtuneista muutoksista on ollut monimuotoisuuden edistäminen jättämällä maahan kaatuneita puita niistä riippuvaisten eliöiden resurssiksi. Esimerkiksi hyvän metsänhoidon suosituksissa neuvotaan ”säästämään lahopuut, erityisesti järeät rungot.”

Lisäksi todetaan, että ”Tuulen kaatamat tai lumen murtamat yksittäiset puut voi jättää lahoamaan metsään. Havupuista syntyneitä tuoreita tuulenkaatoja tai muita vaurioituneita eläviä havupuita koskee metsätuholain mukainen poisvientivelvoite siltä osin kuin niiden määrä ylittää laissa asetetun kynnysarvon.” Tuo kynnysarvo viittaa kirjanpainajariskin torjuntaan.

Tässä yhteydessä on kuitenkin jäänyt huomioimatta se, että tuulenkaadoissa ja lumen murtamissa kuusissa tai männyissä on usein juurikäävän aiheuttama laho, jonka seurauksena heikentyneen puun runko tai juuristo eivät ole kestäneet tuulen tai lumen aiheuttamaa painetta. Näiden puiden, erityisesti kuusten, runkojen alapinnoille kasvaa ajan myötä runsaasti juurikäävän itiöemiä, joiden tuottamat itiöt leviävät ympäristöön jopa kymmeniä vuosia lisäten tämän metsiemme pahimman metsätaudin leviämistä ympäröivään puustoon.

Juurikääpälahoa sisältäviin maapuihin kehittyy tuhonaiheuttajaa lähimetsiin levittäviä valkoisia itiöemiä.

Siksi metsänomistajan olisi hyvä erotella yksittäisistä tuulenkaadoista lahot puut terveistä ja pidättäytyä niiden jättämisestä metsään. Tätä puoltaa myös se, ettei juurikääpäinen puuaines ole erityisen arvokasta uhanalaisten sienten kannalta, koska taudinaiheuttaja pystyy puolustamaan erittäin tehokkaasti sitä osaa puun rungosta, johon se on jo ehtinyt leviämään.

Valitettavasti juurikääpäisten puiden tunnistaminen maastossa on hankalaa, eikä sitä voi kohtuudella odottaa hakkuita tekevältä urakoitsijalta. Siksi juurikääpäiset puut jäävät levittämään lahonaiheuttajan itiöitä lähimetsiin, jollei metsänomistajan käy niitä erikseen omatoimisesti poistamassa tai ainakin merkitsemässä niitä poistettaviksi ennen tulossa olevia hakkuita.

JarkkoHantula
Vantaa

Olen Luken metsäpatologian professori, jonka tieteellinen kiinnostus ulottuu metsätautien torjunnasta niiden hyödyntämiseen. Näen vapaan uteliaisuuden ohjaaman tieteellisen tutkimuksen tärkeimmäksi selittäjäksi sille, miksi joissain maissa on korkeampi elintaso kuin toisissa. Siksi pidän laaja-alaisen tutkimuksen vaalimista poikkeuksellisen tärkeänä yhteiskunnan tehtävänä. Tässä blogissa esitetyt näkemykset ovat omiani.
Löydyn myös Twitteristä nimellä @JarkkoHantula.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu