Tukijärjestelmiä vai täsmämetsätaloutta?

Maaseudun tulevaisuudessa (9.11.) pohdittiin tukijärjestelmien muuttamista kasvihuonepäästöjen pienentämiseksi. Metsien osalta jutussa nousi esille pitkäaikainen, mutta lähes kuolleeksi kirjaimeksi jäänyt, tavoite lehtipuiden osuuden lisäämiseksi.

Tässä suhteessa on tulossa parannusta myös ilman valtiontaloudelle kalliita tukijärjestelmiä. Lukessa on nimittäin käynnissä Mikko Peltoniemen vetämä Hiilestä kiinni -ohjelman rahoittama TyviTuho-tutkimushanke, jossa kehitetään metsänomistajille apukeinoja juurikäävän täsmälliseen torjumiseen.

Mikäli hankkeen tavoitteet toteutuvat, saa metsänomistaja parin vuoden kuluttua käyttöönsä hakkuiden jälkeen tiedon tyvilahon esiintymisestä kuusimetsässään. Tämä tieto auttaa häntä uudistamaan leimikkonsa juurikäävän vaivaamat osat esimerkiksi koivulle, joka ei ole altis lahoissa juurissa kasvavalle juurikäävälle.

Näin metsänuudistamisen lopputuloksena syntyy kuusi-koivu-sekametsä, jossa jälkimmäisen puulajin osuus määräytyy edellisen puusukupolven juurikääpäisyyden mukaisesti. Lahosta vapaille metsikön osille omistaja voisi halutessaan istuttaa parhaan tuoton antavaa kuusta tietäen, ettei sen arvokkain tyviosa joudu juurikäävän lahottamaksi.

Näinä valtion velkaantumisen aikoina on Suomessa mietittävä miten onnistutaan kustannustehokkaimmin toteuttamaan ilmaston ja ympäristönsuojelun vaatimia toimia myös metsissä. Tässä suhteessa edullisinta on hyödyntää tieteen uusia saavutuksia, joista edelle kuvaamani kaltaisen täsmämetsätalouden tarjoama vaihtoehto on sekä metsänomistajan talouden että valtion kirstunvartijan kannalta erinomainen.

+1
JarkkoHantula
Vantaa

Olen Luken metsäpatologian professori, jonka tieteellinen kiinnostus ulottuu metsätautien torjunnasta niiden hyödyntämiseen. Näen vapaan uteliaisuuden ohjaaman tieteellisen tutkimuksen tärkeimmäksi selittäjäksi sille, miksi joissain maissa on korkeampi elintaso kuin toisissa. Siksi pidän laaja-alaisen tutkimuksen vaalimista poikkeuksellisen tärkeänä yhteiskunnan tehtävänä. Tässä blogissa esitetyt näkemykset ovat omiani.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu