Uuden Suomen setämiehet ja hiilidioksidin ihannointi

Uuden Suomen blogeja ja keskusteluja ei tarvitse kauan pöyhiä huomatakseen millainen lauma tieteenvastaisia setämiehiä tänne on pesiytynyt. Ilmastonmuutosta ja tieteellistä tietoa (ja sitä julkaisevia tahoja) vähättelevät kirjoitukset keräävät suosiota, ilmaston lämpenemisestä ja sen seurauksista kertovat julkaisut paljon vähemmän.

Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että mielipiteitä kyllä osataan esittää, mutta tieto mielipiteiden taustalla on usein ns. palikka-tasoa. Monimutkaisten asioiden kuvitellaan olevan yksinkertaisia: sitä mitä omasta ikkunasta näkyy ja omalla rajallisella kapasiteetilla ymmärretään. Niihin, jotka tietävät erittäin suurella todennäköisyydellä esim. ilmastoasioista huomattavasti enemmän kuin valtaosa Uuden Suomen keskustelijoista, ei luoteta pätkääkään. Tieteelle ja tieteelliselle tiedolle ei anneta minkäänlaista arvoa, varsinkaan jos se väittää ihmisen toimien aiheuttaneen nykyisen ilmaston lämpenemisen. Näille samoille ihmisille ”vihreä siirtymä” ja hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen ovat kirosanoja.

Keskityn tässä blogissa viimeksimainittuun, hiilidioksidiin. Setämiehille ei nimittäin riitä, että vastustetaan hiilidioksidipäästöjen leikkaamista kynsin hampain. Ehei. Turpeen polttoa vaaditaan takaisin. Kivihiilen polttamista ja polttomoottoriautoja ihannoidaan. Hiilidioksia ihannoidaan, koska sehän on kasveille elintärkeä kaasu! Mitä haittaa siitä nyt muka voisi olla?

Eräs Uuden Suomen blogisti on julkaissut, ei yksi, vaan kuusi (6) blogikirjoitusta otsikolla ”Ilmakehän hiilidioksidista on vain hyötyä”.

Samalla logiikalla voisi kertoilla vuolaasti, kuinka hyödyllistä fosfori on kasveille ja ruuantuotannolle, olipa pitoisuus mitä tahansa. Ja jättää kertomatta, että jos fosforia pääsee liikaa esimerkiksi vesistöihin, vesistöt muuttuvat rehövöitymisen seurauksena hapettomiksi ja haiseviksi liejukoiksi. Hupsista.

Eivätkö setämiehet tiedä tai ymmärrä, että mikä tahansa aine on voi olla systeemille myrkyllinen tai haitallinen, jos sen pitoisuus on systeemissä liian suuri? Hiilidioksidi ei ole tästä poikkeus.

Julkisuudessa on ollut erittäin paljon puhetta kasvihuonekaasujen ja erityisesti hiilidioksidin vaikutuksesta kasvihuoneilmiöön ja sitä kautta ilmaston lämpenemiseen. Paljon vähemmälle huomiolle on syystä tai toisesta jäänyt mielestäni paljon suurempi uhka, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun vaikutus meriekosysteemeille. Tuo uhka ei tarvitse toteutuakseen lämpötilan nousua. Riittää että hiilidioksidin pitoisuus nousee ilmakehässä haitallisen suureksi. Sen jälkeen fysiikan lait varmistavat sen että haitalliset seuraukset eivät jää tapahtumatta.

Ymmärtääksemme millaisia vaikutuksia suurella hiilidioksidipitoisuudella ilmakehässä on maapallon eliöille, täytyy suunnata katse menneisiin aikoihin. Niihin aikoihin, kun CO2-pitoisuus on ollut korkealla.

Vertailun vuoksi: Olemme tällä hetkellä CO2-pitoisuudessa 420 ppm, ja pitoisuus nousee jatkuvasti, nopeudella noin 100 ppm per 60 vuotta.  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

 • Millaiset hiilidioksipitoisuudet ovat olleet suurten sukupuuttoaaltojen aikana?

”The majority of extinction events occur in the CO2 concentration range of 700–1,100 ppmv.”

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022EF003336

 • Mikä mekanismi tappoi merieliöt massasukupuutoissa (pahimmillaan yli 90% kaikista merilajeista)?

”Percent genus loss in the fossil record is discernibly correlated with atmospheric CO2, concentration, but not with long-term global temperature (“climate”) nor with marginal RF of temperature by atmospheric CO2. Therefore, increased atmospheric CO2 concentration and consequent ocean acidification is a plausible kill mechanism of most past mass extinctions, while long-term global temperature (climate) change and marginal RF by CO2 are excluded as possible causes of past mass extinctions.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022EF003336

 • Milloin tämä hiilidiksidipitoisuuden nousun aiheuttama merien happamoituminen ja siitä seuraava eliöiden kuolema voidaan odottaa alkavan?
”A significant fraction of marine life has already been exterminated by CO2 emitted to the atmosphere by human activities. The best and only long-term empirical evidence available, the fossil record, therefore supports the inference that a “Sixth Mass Extinction” is not simply possible, plausible, or probable, but rather is already well underway and accelerating.””

Happamoituminen ja sen aiheuttamat haitalliset vaikutukset ovat siis jo käynnissä.

 

Kuva 1. Ilmakehän CO2-pitoisuuden suhde meriekosysteemien sukupuuttoihin (Percent genus loss = lajien häviämisprosentti).

Kuvan lähde: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022EF003336

Tässä vielä selkeämmin esitettynä kuvaajassa, miten korkea CO2-pitoisuus ja massasukupuutot korreloivat keskenään:

Kuva 2. Ilmakehän CO2-pitoisuus viimeisimmän 600 miljoonan vuoden ajalta. Huippujen päihin on nimetty niiden aikana tapahtuneet massasukupuutot. Kuvan lähde: https://johnenglander.net/co2-levels-and-mass-extinction-events/

Kuvassa 2 näkyy, miten CO2-pitoisuus ja sukupuuttoaallot linkittyvät toisiinsa. Pahimmassa, permikauden päättäneessä massasukupuutossa noin 250 miljoonaa vuotta sitten kuolleisuus eri merieläinryhmissä oli 59%-100%. Keskiarvona merieläinten kuolleisuus oli 80%, maaeläinten 70%.

Lähteet luvuille:

https://en.wikipedia.org/wiki/Permian%E2%80%93Triassic_extinction_event

https://www.scientificamerican.com/article/toxic-slime-contributed-to-earth-rsquo-s-worst-mass-extinction-mdash-and-it-rsquo-s-making-a-comeback/

Tässä kuvaus permikauden lopun olosuhteista:

”The ancient recipe for this toxic soup relied on three main ingredients: high carbon dioxide, high temperatures and high nutrients. During the end-Permian event, the Siberian Traps provided the first two ingredients. Sudden deforestation created the third: when the trees were wiped out, the soils they once anchored bled freely into the rivers and lakes, providing all the nutrients that the aquatic microbes needed to multiply. In the absence of “scum-sucking” animals such as fish and invertebrates that would otherwise keep their numbers down, these microbes proliferated in fits and starts over the following 300 millennia. Once this new slime dynasty had established its reign, microbe concentrations at times became so high that they made the water toxic, preventing animals from recovering their preextinction diversity for perhaps millions of years. We had just discovered that freshwater, the last possible refuge during that apocalyptic time, was no refuge at all.”

https://www.scientificamerican.com/article/toxic-slime-contributed-to-earth-rsquo-s-worst-mass-extinction-mdash-and-it-rsquo-s-making-a-comeback/

 

 • Kuinka suuri tiputus pH-arvossa on tapahtunut näiden massasukupuuttoaaltojen aikaan?

”The reconstructed surface ocean pH shows a sharp drop from 7.8 to about 7.5. As the pH scale is logarithmic, that’s a huge swing. For context, our CO2 emissions since the Industrial Revolution have, so far, decreased ocean pH from about 8.2 to about 8.1—a 30% increase in acidity.”

https://arstechnica.com/science/2019/10/end-cretaceous-mass-extinction-saw-big-swings-in-ocean-ph/

Happamuutta ilmaisevan arvon ei siis tarvitse edes tippua alle arvon 7 (eli ”happaman puolelle”) ollakseen merieliöille kuolettava.  Emäksisyyden väheneminen tappaa meristä kalkkikuorelliset merieliöt, kuten simpukat, kotilot, korallit ja monet planktoneliöt. Tämän jälkeen kuolevat näitä ruokanaan käyttävät ravut ja kalat. Kun plankton kuolee, alkaa alati voimistuva happikato.

 • Mitkä tekijät edistävät merien happikatoa?
”The ocean is losing its oxygen. Last week, in a sweeping analysis in the journal Science, scientists put it starkly: Over the past 50 years, the volume of the ocean with no oxygen at all has quadrupled, while oxygen-deprived swaths of the open seas have expanded by the size of the European Union. The culprits are familiar: global warming and pollution. Warmer seawater both holds less oxygen and turbocharges the worldwide consumption of oxygen by microorganisms. Meanwhile, agricultural runoff and sewage drive suffocating algae blooms.”

 

”The rapid rises in CO2 would have triggered changes in ocean circulation, acidification and deoxygenation… …These changes have the potential to disrupt nutrient cycles and alter food chains essential for the survival of marine ecosystems. Our data now provides direct evidence that anoxic, and ultimately euxinic, conditions severely affected food chains.”

 

”New research from the University of Washington and Stanford University combines models of ocean conditions and animal metabolism with published lab data and paleoceanographic records to show that the Permian mass extinction in the oceans was caused by global warming that left animals unable to breathe. As temperatures rose and the metabolism of marine animals sped up, the warmer waters could not hold enough oxygen for them to survive.”

 

 • Missä mennään happikadon osalta tällä hetkellä?

”The oxygen content of the ocean has declined by around 2% since the middle of the 20th century overallwhile the volume of ocean waters completely depleted of oxygen has quadrupled since the 1960s. Ocean oxygen levels are expected to fall on average by 34% by 2100 overall due to climate change and increased nutrient discharges, though the scale of effect seen will vary regionally.

Consequences of ocean oxygen decline include decreased biodiversity, shifts in species distributions, displacement or reduction in fishery resources and expanding algal blooms.

Ocean deoxygenation threatens to disrupt the ocean’s food provisioning ecosystem services.”

https://www.iucn.org/resources/issues-brief/ocean-deoxygenation

 

Tässä vielä pähkinänkuoressa ketjureaktioita, joita ilmakehän nousevan hiilidioksidipitoisuuden on todettu aiheuttaneen maapallolla:

 • Aluksi hiilidioksidin runsastuminen rehevöittää vesiä (kasviplankton runsastuu). Samalla merenpohjan hapettomat ja vähähappiset alueet laajenevat, koska levää kuolee koko ajan lisää, ja se lisää bakteerien happea kuluttavaa hajotustoimintaa merien pohjassa.
 • Merivedet happamoituvat ilmakehän CO2-pitoisuuden noustessa.
 • Yhä suurempi osa kalkkikuorisista merieliöistä ja planktonista kuolee happamuuteen, happikato pahenee hajotustoiminnan kiihtyessä.
 • Kun plankton ei enää kuluta ilmakehän hiilidioksidia, sen pitoisuus ilmakehässä nousee edelleen. Merien happamuus lisääntyy.
 • Runsastunut CO2-pitoisuus ilmakehässä nostaa lämpötiloja, ja merivedet lämpenevät. Lämmin merivesi sitoo huonommin happea kuin kylmä tai viileä merivesi. Happikato pahenee myös pintavesissä.
 • Ilmaston lämpenemisen kiihdyttämä jäätiköiden sulaminen valuttaa meriin suolatonta vettä, joka on suolaista vettä kevyempää. Merien kerrostuminen vähentää hapekkaan pintaveden ja hapettoman pohjaveden sekoittumista. Pohjien happikato pahenee, ja lisää lajeja tuhoutuu. Hapettomissa merenpohjissa elää enää vain anaerobisia hajottajabakteereja.
 • Planktonin tuhouduttua se ei ole enää merissä valmistamassa happea fotosynteesin sivutuotteena. Hapen määrä vähenee myös kuivan maan eläimiltä.

 

Se mitä on tapahtunut Itämeressä, on tapahtumassa myös valtamerille. Valtameret rehevöityvät, joka johtaa vääjäämättä meriveden happipitoisuuden vähenemiseen. Lisäksi niiden vedet happamoituvat. Tästä saamme kiittää hiilidioksidia ja kaikkia maailman setämiehiä. Siis niitä, joiden mielestä hiilidioksidista ei ole mitään haittaa.

Jarkko Nikkilä
Porvoo

49-vuotias biologian ja maantiedon lehtori. Tieteellisen tiedon ystävä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu