Donald Trump: hänen piti muuttaa GOP mutta hän muuttui itse

Donald Trump ja Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä ovat olleet jälleen keskusteluissa. Noiden innoittamana päätin minäkin palata aiheeseen. Tällä kertaa siitä näkökulmasta, että mitä tapahtui Trumpin vuoden 2016 vaalikampanjan lupauksille. Tarkastelu on mielestäni aiheellista, varsinkin kun neljä vuotta vallassa ei suinkaan muuttanut hänen puoluettaan vaan hän itse muuttui.

Kun Donald Trump päätti pyrkiä presidentiksi, niin hän käynnisti yhden Yhdysvaltojen historian populistisimmista vaalikampanjoista. Ehkä vain Huey Long oli 1930-luvulla liikkeellä vielä populistisemmalla ohjelmalla. Mutta palautetaan mieliin mitä Donald Trumpin vaalilupaukset 2016 oikeastaan pitivät sisällään, alla eräs kymmenen kärjessä lista (numerojärjestys ei ole Trumpin oma vaan poimittu eräältä kannattajasivustolta 2016 vaalikampanjan aikana):

  1. Obamacaren peruuttaminen ja korvaaminen mallilla, joka tarjoaisi vakuutuksen jokaiselle amerikkalaiselle
  2. rakennetaan muuri Meksikon rajalle
  3. palautetaan tuotannollisen teollisuuden työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin
  4. pidetään sosiaaliturva entisellään tai jopa parannetaan sitä
  5. laitetaan Yhdysvaltojen rapistuvat tiet, sillat ja sähköverkot kuntoon eli infrastruktuuri kuntoon
  6. leikataan veroja
  7. määrätään tulleja Kiinassa tehdyille tuotteille ja muillekin, jotka kohtelevat Yhdysvaltoja epäreilusti
  8. neuvotellaan uudelleen NAFTA ja TPP tai vetäydytään niistä
  9. neuvotellaan uudelleen Iranin kanssa tehty ydinasesopimus
  10. estetään islaminuskoisten pääsy maahan ainakin väliaikaisesti

Kiinnostavaa vuoden 2016 vaalikampanjan lupauksissa oli niiden vahva populistisuus. Kohdat 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 10 eivät olleet perinteisen republikaanipolitiikan mukaisia. Ainoastaan kohdat 6 ja 9 olivat asioista, joita myös muut republikaaniehdokkaan puolueen välivaaleissa kannattivat. Terveydenhuollon osalta perinteinen republikaaniratkaisu kyllä oli yhdenmukainen Obamacaren peruuttamisen kanssa, mutta korvaavaa tapaa asian järjestämiseksi ei republikaaneilla ollut yleensä tapana luvata.

Vaalikampanjan aikana moni noista lupauksista oli todennäköisesti Trumpin avustajakunnan laatimia. Mitä asiasta on myöhemmin selvinnyt, niin merkittävässä roolissa Trumpin populistisen ohjelman laatimisessa ilmeisesti oli Steve Bannon muutaman muun samanmielisen alt-right -liikkeeseen kuuluvan henkilön kanssa. Trumpin virkaanastujaisten jälkeen Bannon ilmeisesti yritti muokata vaalilupauksista todellisen poliittisen toimintaohjelman, mutta hän joutui nopeasti riitoihin Trumpin lähipiirin ja perinteisen republikaanieliitin kanssa. Bannonin kausi Valkoisessa Talossa jäikin lyhyeksi.

Bannonin poistuminen Trumpin sisäpiiristä tuntui vaikuttavan hallinnon politiikkaan yllättävän nopeasti. Koska Trump vaikutti koko ajan olevan kiinnostuneempi kunnon showsta ja olevan huomattavasti vähemmän kiinnostunut johdonmukaisen politiikan toteuttamisesta, niin vaalikampanjan aikana esitetyn populistisen toimenpideohjelman korvasivat perinteiset republikaanien tavoitteet ja hallinnon käytännön toimenpiteiden toteuttaminen siirtyi nopeasti populisteilta perinteisten republikaanien käsiin.

Mikäli haluaa ymmärtää Trumpin hallinnon epäonnistumista vaalilupaustensa toteuttamisessa, niin on pakko kiinnittää huomiota siihen eroon, joka vallitsee republikaanien äänestäjien ja republikaanisen puolueen organisoidun ytimen, puolue-eliitin, välillä.

Republikaanisen puolueen organisatorinen ydin muodostuu konservatiivisista liike-elämän edustajista – tämä ryhmä on merkittävin republikaanipuolueen rahoittajataho – ja sosiaalisten asioiden ympärille muodostuneesta arvokonservatiivisesta ryhmästä. Konservatiivisten liike-elämän edustajien ja arvokonservatiivien välillä on jonkin verran tavoite-eroja, mutta myös selkeitä yhtäläisyyksiä. Esitän noiden ryhmien tavoitteet hieman yksinkertaistettuina.

Konservatiivisten liike-elämän edustajien merkittävimmät tavoitteet ovat veronalennukset rikkaille ja yrityksille sekä valtion säätelyn merkittävä vähentäminen erityisesti ympäristölainsäädännön ja kuluttajansuojan osalta. Samaan pakettiin kuuluu myös ajatus siitä, että valtion toiminta pitäisi ajaa minimiin, tämän näkemyksen mukaan valtiosta pitäisi jäädä jäljelle lähinnä vain yksityisomaisuuden suoja ja sitä toteuttamaan poliisi, tuomioistuimet ja armeija.

Arvokonservatiiviset toimijat, lähinnä erilaiset evankelikaaliset liikkeet, kiinnittävät huomiota ensisijaisesti oikeusistuimien miehitykseen, aborttilainsäädäntöön ja valtion roolin vähentämiseen muun muassa kansanterveyteen liittyvissä asioissa. Konservatiiviset oikeusistuimet ja valtion roolin vähentäminen ovat näiden ydinryhmien yhteistä aluetta.

Konservatiivisten liike-elämän edustajien ja arvokonservatiivien tavoitteiden toteuttaminen on itse asiassa ollut suuri menestystarina erityisesti Donald Trumpin presidenttiyden aikana. Republikaanit ovat hyvin tehokkaita tämän tyylisessä hallitsemisessa, jossa ei niinkään pyritä laatimaan uusia aloitteita tai uusia poliittisia tavoitteita. Republikaanien hallitseminen keskittyy estämään epämiellyttävän politiikan etenemistä ja purkamaan aikaisempia poliittisia ratkaisuja.

Verrattaessa republikaanien ydinryhmien tavoitteita vuoden 2016 vaalien puoluetta äänestäneiden demografiseen jakaumaan on pakko huomata miten suureksi puolueen eliitin ja äänestäjäkunnan välinen ero on kasvanut. Republikaanipuolue on nykyisellään ensisijaisesti valkoisen työväenluokan puolue (64% äänistä 2016) ja äänestäjäkunta on selvästi painottunut iäkkäämpään väestöön (51% 50v tai yli äänistä 2016). Maaseudulla asuvat valkoiset äänestävät ensisijaisesti republikaaneja (59% v2016). Luvut PEW Research Center (*).

Toisin sanoen republikaanien äänestäjäkunta on nykyisellään valkoista työväenluokkaa, erityisesti maaseudulta ja taantuvilta teollisuusalueilta. Valkoinen työväenluokka oli ollut pitkään poliittisesti koditon ryhmä, joka ei ollut koskaan aikaisemmin kiinnostanut republikaanien ydinryhmää ja jonka demokraatit olivat Bill Clintonin aikoihin hylänneet.

Republikaanien äänestäjät tarvitsisivat valtion toimia tilanteensa parantamiseksi. Infrastruktuurin kuntoonlaittamista, jonka Trump lupasi, teollisuuspolitiikkaa teollisten työpaikkojen synnyttämiseksi, kuten Trump lupasi, toimivan terveydenhoitojärjestelmä, joka helpottaisi työssä käyntiä ja jollaisen Trump lupasi. Äänestäjäkunnan ja puolueen todellisten tavoitteiden ero on hämmästyttävän suuri, kuten republikaanipuolueen omat strategit ovat analysoineet (**). Trumpia äänestäneistä suuri osa kannatti 2016 ja kannattanee yhä merkittäviä valtiollisia investointeja, toisin kuin republikaanipuolueen eliitti. Voidaan arvioida, että Trumpin karisma on pitänyt suuren osan äänestäjiä mukana, vaikka hän ei kyennytkään pitämään populistisia vaalilupauksiaan.

Joidenkin lähteiden mukaan vaalilupausten pitämättömyys sai 2020 myös Steve Bannonin arvioimaan, että Trumpin uudelleenvalinta oli vaarantunut (***). Kiinnostavaa on, että Bannon oli pysynyt Trumpin uskollisena kannattajana potkuistaan huolimatta. Huolimatta siitä, että Bannonin tavoittelema populistinen ohjelma ei ollut edennyt.

Verrattaessa Trumpin toteuttamaa politiikkaa hänen vaalilupauksiinsa, niin ei voi välttyä siltä johtopäätökseltä, että Trump ei kyennyt muuttamaan republikaanipuoluetta. Republikaanipuolue kykeni muuttamaan Trumpin. Muutoksen jälkeen Trump toteutti aivan perinteistä oligarkkeja suosivaa republikaanipolitiikkaa. Vuoden 2016 vaalikampanjan populistiset lupaukset, joiden takia moni Trumpia äänesti, jäivät toteuttamatta.

Mikäli Trump olisi toteuttanut vaikka vain osan populistisimmista lupauksistaan, niin hän olisi hyvin todennäköisesti tullut valituksi uudelleen, koronapandemiasta huolimatta. Todennäköisesti pelkkä infrastruktuuriohjelma olisi riittänyt, sillä se olisi tarjonnut paljon kohtuullisen hyvin palkattuja työpaikkoja ympäri Yhdysvaltoja.

 

(*) https://www.pewresearch.org/

(**) https://www.washingtonexaminer.com/news/trumps-electoral-vulnerabilities-were-visible-in-2018-internal-rnc-report-showed

(**) https://www.washingtonexaminer.com/news/bannon-predicted-biden-blow-out-over-trump-weeks-before-arrest

 

0
JarmoAhonen1
Sosialidemokraatit Kaarina

Väärää ajattelua jo vuosikymmeniä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu