Länsimaisen kulttuurin juurilla: oikea ja väärä eli länsimaalaiset ovat huonoja ystäviä

Länsimaalaisen moraalikäsityksen mukaan oikea ja väärä ovat universaaleja käsitteitä ja niiden tulkinta on kaikkien osalta samanlainen. Länsimaalaisen moraalikäsityksen käytännön vaikutuksia voidaan arvioida muun muassa niin sanotulla matkustajan ongelmalla (Passenger’s Dilemma).

Ajatellaan tilannetta, jossa istut hyvän ystäväsi kyydissä. Ystäväsi ajaa omakotitaloalueen kapeilla kaduilla, joilla on 30km/h nopeusrajoitus, tuntuvaa ylinopeutta. Nopeutta on vähintään 60km/h. Eräässä kaarteessa ystäväsi osuu tien reunalla kävelleeseen jalankulkijaan.

Vakavasti loukkaantuneen jalankulkijan lisäksi ainoa tapauksen todistaja olet sinä. Ystäväsi lakimies kertoo ennen oikeudenkäyntiä sinulle, että mikäli todistat oikeudessa ystäväsi ajaneen nopeusrajoitusten mukaisesti, niin pelastat hänet suurilta vaikeuksilta.

Nyt joudut ottamaan kantaa tilanteeseen. Kumpi on näkemyksesi tilanteesta:

  1. Ystävälläsi on täysi oikeus odottaa sinun todistavan hänen puolestaan oikeudessa ja sanovan, että hänen ajonopeutensa oli maksimissaan 30km/h.
  2. Ystävälläsi ei ole oikeutta odottaa sinun valehtelevan oikeudessa.

Mikäli valitset vaihtoehdon 2, niin olet mitä todennäköisimmin vahvasti länsimaisen kulttuurin läpitunkema. Käsityksesi oikeasta ja väärästä on universaali eli oikea ja väärä ei ole riippuvainen yksittäisten henkilöiden välisistä suhteista. Jos taas valitsit vaihtoehdon 1, niin ajatustapasi mukaan oikea ja väärä on tilanneriippuvaista, jolloin ryhmäidentiteetti on merkittävin oikeaa ja väärää määrittelevä tekijä.

Tämä kysymys ei itse asiassa poikkea kovinkaan paljoa monista muista tilanteista. Ystävän puolesta oikeudessa valehteluun valmiit ovat myös valmiita antamaan ystävälle sisäpiiritietoa taloudellisten etujen saavuttamiseksi, valehtelemaan ystävänsä puolesta esimerkiksi vakuutusmaksujen alentamiseksi ja liioittelemaan ystävän omistaman ravintolan tarjoaman ruoan laatua.

Niissä kulttuureissa, joissa ihmisten väliset suhteet ovat merkittävämpiä kuin muut säännöt, sukulaisten ja ystävien suosiminen on oikea teko. Oman ryhmän edustajien etujen ajaminen ja kaikilla mahdollisilla tavoilla on moraalisesti oikea lähestymistapa. Moraali on siis suhteellista ja oikea ratkaisu on riippuvainen siitä mitkä ovat kyseessä olevien henkilöiden sukulaisuussuhteet ja muut henkilökohtaiset suhteet.

Tiedän, että moni tähän asti lukeneet ovat alkaneet hikoilla ja sormet syyhyävät oman näkemyksen kirjoittamisen kanssa. Mutta meidän ei suinkaan tarvitse turvautua pelkästään minun kirjoittamaani. Asiasta on nimittäin kunnollista tutkimusta (*). Tutkimustulosten mukainen kuva on esitetty alla.

Kuten kuvasta näkee, niin suurin osa protestanttisten maiden asukkaista ovat huonoja ystäviä. Protestanttisten maiden asukkaat eivät ole halukkaita valehtelemaan edes parhaan ystävänsä puolesta. Katolisten maiden asukkaat ovat lähes yhtä haluttomia valehtelemaan parhaan ystävänsä puolesta. Toisaalta monen muun kulttuurin edustajien mielestä suhteellinen moraali on se oikea tapa toimia. Sukulaisen tai ystävän puolesta voi valehdella.

Tämän ilmiön, universaalien moraalisten sääntöjen noudattamisen, taustalla on pitkällinen kulttuurillinen kehitys. Tuossa kehityksessä on ollut merkittävässä roolissa Euroopassa vaikuttaneet uskonnolliset suuntaukset. Kristinusko ratkaisevana tekijänä.

Tulevissa blogikirjoituksissani kirjoitan lisää totuudenmukaisesta asioiden esittämisestä. Tieteellinen tutkimus on tuonut esiin erittäin mielenkiintoisia eroja eri kulttuurien välillä. Länsimainen kulttuuri ajattelutapoineen ei suinkaan ole vallitseva. Suurin osa ihmisistä ajattelee toisin. Länsimainen käsitys oikeasta ja väärästä on vain yksi käsityksistä. Osa noista käsityksistä on jopa lähtökohtaisesti vieraita meidän rakkaalle liberaalille demokratialle.

(*) Trompenaars, A., and Hampden-Turner, C. (1998). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Global Business. New York: McGraw-Hill.

+6
JarmoAhonen1
Sosialidemokraatit Kaarina

Väärää ajattelua jo vuosikymmeniä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu