Länsimaisen kulttuurin juurilla: uskonto ja lukutaito

Monessa yhteydessä on toitotettu, että länsimaiden korkea sivistystaso – erityisesti lukutaito – on seurausta valistusaatteen leviämisestä. Uskonto on unohdettu. Mutta mikäli väitettä tarkastelee tieteellisen tiedon valossa, niin väite on väärä. Historiallisen datan valossa länsimainen sivistysaate ja valistuksen aika ovat alkaneet sen jälkeen, kun lukutaito alkoi levitä laajempien kansanosien keskuuteen. Itse asiassa voi sanoa, että lukutaidon leviäminen ja sen mahdollistama valistusaatteen syntyminen olivat seurausta uskonnollisista virtauksista. Euroopassa tapahtuneet uskonnolliset ilmiöt mahdollistivat valistusajan ja kansan sivistystason sekä osaamisen hurjan nousun.

On hyvin opettavaista katsella lukutaidon kehittymistä muutamissa Euroopan maissa. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota ajankohtiin, joissa muutosta tapahtui. Kuva alla.

Monen Euroopan maan lukutaitoisten määrä alkoi nousta nopeasti Martin Lutherin jälkeen. Vuonna 1475 lukutaitoisia oli Alankomaissa 17%, Saksassa 9%, Ranskassa 6%, Isossa-Britanniassa 5% ja Ruotsissa 1%. Mutta kun vertaa tätä tilanteeseen vuonna 1650, niin tilanne on merkittävästi muuttunut. Vuonna 1650 lukutaitoisia oli alankomaalaisista 53%, Isossa-Britanniassa 53%, Saksassa 31%, Ranskassa 29% ja Ruotsissa 23%.

Toisin sanoen luku- ja kirjoitustaitoisten määrä kasvoi vuodesta 1475 vuoteen 1650 merkittävästi juuri niissä maissa, joissa valistuksen ajan aatteita merkittävässä määrin luotiin. Huomionarvoista on se, että lukutaito kasvoi eniten maissa, joissa uskonpuhdistuksen vaikutus oli suurin. Maissa, jossa protestanttien määrä oli suhteellisen suuri. Ruotsi on tuossa selkeä poikkeus, mutta Ruotsi on noista maista ainoa, jossa merkittävä osa kansasta puhui toista kieltä kuin virallinen Ruotsi. Ruotsissa oli merkittävä osuus suomea puhuvia ja myös baltteja, joiden kieli oli vähintään yhtä kaukana ruotsin kielestä, kun suomen kieli oli ruotsin kielestä. Ruotsia puhumattoman rahvaan lukutaito ei ollut Ruotsin valtiota kiinnostava asia.

Mutta miksi protestanttisten maiden lukutaito nousi nopeasti sen jälkeen, kun protestanttisuus levisi kyseisissä maissa? Tämän ilmiön taustalla oli eräs protestanttiseen uskonpuhdistukseen liittyvä erikoispiirre. Tuo erikoispiirre on ajatus siitä, että jokaisen uskovan tulee luoda henkilökohtainen suhde Jumalaan ja Jeesukseen. Tämä taas on mahdollista vain siinä tapauksessa, että jokainen uskovainen voi itse lukea ja saada innoitusta pyhistä teksteistä eli Raamatusta. Jokaisen uskovaisen tulee siis osata lukea ja kirjoittaa.

Ajatus oli täysin vallankumouksellinen. Jokainen uskova voisi saada jumalallista johdatusta lukemalla Raamattua ja luomalla henkilökohtaisen suhteen Jumalaan. Tämä periaate tunnetaan nimellä sola scriptura. Tämän näkemyksen mukaan jokaisen uskovaisen on, pelastuakseen, välttämätöntä kyetä luomaan oma henkilökohtainen suhde Jumalaan. Tuon henkilökohtaisen suhteen luominen taas edellyttää kykyä lukea Raamattua. Raamattua ei voi lukea, mikäli ei ole lukutaitoinen. Toisin sanoen luku- ja kirjoitustaidon levittäminen on uskonnollinen velvollisuus.

Esimerkiksi vuonna 1524 Martin Luther kirjoitti pamfletin, jossa hän yllytti kaikkia kristillisiä hallitsijoita perustamaan kouluja, joissa kaikki oppisivat lukemaan ja kirjoittamaan. Merkittävää on huomata, että Luther tai muut protestanttisen uskontosuunnan edustajat eivät olleet millään muotoa kiinnostuneita valistusaatteen ideoista. He olivat kiinnostuneita siitä, että jokainen uskova voisi itse opiskella Raamattua ja saavuttaa pelastuksen henkilökohtaisen Jumala-suhteen kautta.

Protestanttinen kristillisyys oli merkittävä tekijä naisten koulutuksen edistäjänä. Koska naisilla on sielu, niin heillä pitää olla käytössään keinot oman pelastuksensa edistämiseksi. Merkittävä osa noita keinoja on lukutaito. Ilman lukutaitoa naiset eivät olisi voineet lukea Raamattua. Ilman lukutaitoa naisten pelastuminen ei olisi yhtä todennäköistä. Toisin sanoen naisten lukutaito on osa pelastuksen sanomaa.

Kiinnostavaa on se, että sola scriptura on suurimmalle osalle uskontoja vieras tai vastenmielinen ajatus. Monissa uskonnoissa pappien ja hallitsijoiden rooli ainutlaatuisina Jumalan/jumalten tahdon tulkitsijoina on ehdoton ja kansan lukutaito, puhumattakaan pyhien kirjoitusten itsenäisestä lukemisesta, on vaarallinen, suorastaan kumouksellinen ajatus.

Ensimmäisiä alueita, joissa valistuksen aika oli selvästi nähtävissä, oli Skotlanti. Uskonpuhdistus saapui Skotlantiin 1560 ja skotlantilaisen uskonpuhdistuksen perusajatuksiin kuului kaikkien, myös köyhien kouluttaminen. Skotlannissa säädettiinkin ensimmäinen koulujen rahoittamista varten laadittu verolaki 1633.

Skotlantilainen kokeilu kaikille yhtäläisestä koululaitoksesta tuotti joukon merkittäviä ajattelijoita aina David Humesta Adam Smithiin. Pienen ja asukasmäärältään vähäisen alueen henkinen aktiivisuus oli sitä luokkaa, että Voltairen väitetään pitäneen Skotlantia ylivertaisena uusien ideoiden tuottajana.

On mielestäni aivan oikeutettua olettaa, että yleisen lukutaidon ja koulusivistyksen leviäminen alkoi ennen valistuksen aikaa. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että valistuksen aika ja eurooppalaisten valtioiden nousu oli seurausta uskonpuhdistuksesta ja levinneestä luku- ja kirjoitustaidosta.

Toisaalta eurooppalaisen kulttuurin nousulle oli monia muitakin syitä. Palaan niihin myöhemmissä aihetta koskevissa kirjoituksissani.

+1
JarmoAhonen1
Sosialidemokraatit Kaarina

Väärää ajattelua jo vuosikymmeniä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu