Pankit ja vakuutusyhtiöt uskovat ilmastonmuutokseen: asuntolainat ja vakuutukset

Hyvin usein jonkin ilmiön olemassaolon varmin todiste on se, että iso raha alkaa reagoida siihen. Monessa maassa, erityisesti Yhdysvalloissa, on menossa kehitys, joka kertoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden varautuvan ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat alkaneet hinnoitella ilmastonmuutoksen vaikutukset omaan toimintaansa, mikä on luonnollista ja järkevää riskienhallintaa. Virallisesti kyseiset yritykset usein kieltäytyvät ottamasta kantaa ilmastonmuutoksen olemassaoloon, mutta tässäkin tapauksessa teot kertovat enemmän kuin puheet. Varsinkin siinä tapauksessa, että pankki tai vakuutusyhtiö on poliittisesti lähellä republikaaneja, jotka eivät usko ilmastonmuutoksen todellisuuteen.

Kehitys on erityisen selvää nimenomaan Yhdysvalloissa. Syynä ilmiön korostuneisuuteen Yhdysvalloissa ovat siellä tavalliset 30-vuotiset asuntolainat (30 year mortgage), jotka kuitenkin poikkeavat sopimusehdoiltaan meidän asuntolainoistamme. Monessa tapauksessa noiden lainojen ehdot ovat olleet sellaiset, että velallinen on voinut vapautua velastaan jättämällä talonsa pankin hoteisiin. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole ollut ja jatkossa noin on entistä harvemmissa lainoissa.

Tavallisessa 30-vuotisessa asuntolainassa talon ostaja on maksanut 20% kauppasummasta ostovaiheessa ja loput 80% on ollut lainaa. Käytännössä pankit ovat arvottaneet asuntojen vakuusarvoksi 80% kauppasummasta. Monella alueella näin ei enää ole, mikä on painanut kiinteistöjen hinnat laskuun myös aikaisemmin hyvin arvostetuilla alueilla.

Niillä alueilla, joiden osalta pankkien riskienhallinta pitää ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä suurina, ovat pankit pudottaneet talojen vakuusarvon 80%:sta aina 60%:n tasolle. Lisäksi monet erityisesti asuntolainoittamiseen erikoistuneet pankit pyrkivät myymään nuo lainansa eteenpäin mahdollisimman pian. Vuonna 2009 yksityiset asuntolainoittajat, erityisesti paikalliset pankit, myivät 43% riskialueilla olevista lainoistaan Fannie Maelle tai muille liittovaltion takaamille asuntolainojen rahoittajille. Vuonna 2017 luku oli 57%.

Sen lisäksi, että pankit laskevan vakuusarvon aikaisempaa pienemmäksi ja haluavat eroon kyseisistä lainoista, ovat monet pankit yksinkertaisesti lakanneet myöntämästä asuntolainoja riskialttiilla alueella tehtäville kaupoille.

Sama ilmiö on nähtävissä myös vakuutusyhtiöiden toiminnassa. Monet vakuutusyhtiöt yksiselitteisesti kieltäytyvät myöntämästä vakuutuksia asiakkaille, jotka haluaisivat vakuuttaa riskialueella olevan talonsa. Kaliforniassa tilanne on näkynyt muun muassa osavaltion FAIR-ohjelmaan kuuluvien, kalliiden vakuutusten kysynnän kasvuna. Yksityiset vakuutusyhtiöt kieltäytyvät vakuuttamasta liian riskialttiita kohteita.

Pankit varautuvat siihen, että riskialueilla olevilla kiinteistöillä ei tulevaisuudessa ole jälleenmyyntiarvoa. Vastaavasti vakuutusyhtiöt katsovat tilanteen muuttuneen siten, että vahinkojen todennäköisyys on yksinkertaisesti liian suuri.

Pankit ja vakuutusyhtiöt uskovat ilmastonmuutokseen.

 

Lähteet:

Mills, E., & Lecomte, E. (2005). Availability and affordability of insurance under climate change: A growing challenge for the US. Boston: Ceres.

Keenan, J. M., & Bradt, J. T. (2020). Underwaterwriting: from theory to empiricism in regional mortgage markets in the US. Climatic Change, 1-25.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-23/climate-change-has-already-hit-home-prices-led-by-jersey-shore?sref=UBrhZ1ro

http://www.insurance.ca.gov/0400-news/0100-press-releases/2019/upload/nr063_factsheetwildfire.pdf

 

JarmoAhonen1

Väärää ajattelua jo vuosikymmeniä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu