Länsi-Uudenmaan maakuntauudistus ja vaalit 2022

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue 2023, Maaanmittauslaitos Maastokartta (cc by 4.0)

Hyvinvointialueen valtuusto alkaa toimimaan 1.3.2022 ja alue alkaa hoitamaan lakisääteisiä tehtäviä 1.1.2023. Vaaleissa valitaan mm. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutetut ja varavaltuutetut alueen valtuustoon.

kuva
[ Tämä blogi ja -teksti ]

KOTISEUTU ENSIN KUNTOON
V
aaleissa valitaan, miten asioita hoidetaan. Haluaisin, että asiat ja rahat hoidetaan paremmin, ensin kotiseutu, peruspalvelut ja tärkeät asiat kunniallisesti kuntoon. Ja annetaan ihmisten pitää oikeutensa. Asiat voidaan tehdä tehokkaammin ja mukavammin. Kotiseutu ensin kuntoon.

Raha ratkaisee. Valtion keräämistä rahoista jäljelle jäänyt osuus valuu vasta avustuksina alueille ja kunnille ja edelleen mm. sote-palveluihin ja vanhustenhoitoon. Niitä ei saada tehtyä reilusti edes nykyrahoilla ja on lainattu jo 187 miljardia. Monet edustajat puolueineen haluavat kuluttaa tarvittavat rahat ensin muuhun, eli heidän arvonsa. Kuten puolueen sidosryhmille, tukea kehitysmaita kuten rikkaampia EU:n jäseniä ja EU:ta, lahjoittaa tuhansia miljoonia,  tukevat sokeasti rahojen viherkäännettä ja maksuja valituille.

Kaupungeista siirtyy maakunnalle noin 1/3 osa toiminnasta ja puolet verotuloista. Kriisi on. Alue rakentaa sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalvelut uudestaan, kuten terveyskeskukset ja sairaalat. Valitut edustaja aloittavat tehtävissä 1.3.2022.

Kotiseudun rahat pitää käyttää kotiseudun hyväksi jo eduskunnassa, joka jakaa rahaa. Politiikka saadaan kuntoon, kun ei äänestetä osaamatonta teatteria ja ääntenkalastelua. Olen ollut suunnittelemassa maakunta-muutoksen vaikutuksia ja palveluiden turvaamista.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista.

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen valmistelun sivu

LUHA
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 2023, Maanmittauslaitos Maastokartta (cc by 4.0) , crop cr jarmo kanerva

SOTE-PALVELUT UUDELLA HYVINVOINTIALUEELLA

Käyttötarkoituksenmukainen terveydenhoito on kilpailuvaltti
Se tuo rahaa kunnalle käyttöön. Ihmiset pysyvät kunnossa ja tuottavina kun saavat pian ja kunnon hoidon, eivätkä tule uudelleen. Se säästää kokonaisuutena. Moderni tekniikka korvaa kokeilut ja työtä. Jonot eivät lisää kapasiteettia vaan hidastavat ja pahentavat asiaa, ja nostavat kuluja. Hampaiden hoitokin kuuluu kunnalle. Kotihoito ja omaishoitajat ja valinnanvapaus ovat mukavia ja edullisia tapoja kaikille. Apuvälineet helpotetaan tekmistä. Julkinen ja yksityinen tuotanto on toiminut kunnissa hyvin rinnakkain ja sitä valvotaan. Se on vähentänyt ruuhkia ja lääkäripulaa ja opettanut toisiaan.

Lähipalvelut ja liikkuvat palvelut ja ennaltaehkäisy
Asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisuutena, miten ja missä sote-palvelut tuotetaan. Alueella on jo isoja pisteitä ja isoja asukaskeskittymiä. Vaikka Lohjan sairaala ja Nummela. Ymmärrettävästi ollaan huolissaan, että lähipalvelut säilyvät. Se on tavoite. Laatua seurataan. Alue on kooltaan 120 x 80 km. Tieyhteys Hanko-Otaniemi on 120km. Kartta on Maakuntauudistus -napissa.

Nyt Länsi-Uudellamaalla pitäisi optimoida systeemit vanhoista kunnan systeemeistä. HUS:lla on suuri merkitys sairaaloiden kautta. Kuntayhtymä Karvianen toimii Karkkila-Vihti-alueella. Mielenterveyspalveluita on ainakin Espoossa ja Raaseporissa. Yksityisilläkin oli oma roolinsa lisäämässä palveluiden tarjontaa ja joustavuutta. Kuten kuntien ja yksityisten palvelut, kuten vanhustenhoito. Erikoistuminen, osaaminen ja vekottimet, pitää keskittää. Synnytyksiä on vähemmän ja nyt Lohjalla ja Espoossa. Koti olisi hyvä olla sen 40 km sisällä. Oma arvioni on olla sairaala tai vastaava 40 km välein.

Terveyskeskus-tyyppiset palvelut voidaan vetää etäyksikköinä, kuten nytkin. Ja pienempiä voidaan pitää auki vuoropäivin ja skaalata toimintaa. Vapaaehtoinen etätapa olisi rinnalla. Sillä on saatu leikattua turhaa käymistä ja jonoja esim. Sotkamossa ruuhkista tyhjiin odotustiloihin asti. Vanhuksien hoidossa liikkuvat lääkäripalvelut saivat hyvää palautetta, samoin kuvapuhelin hoitajan ja asiakkaan välillä. Hinnat ovat tulleet alas tabletin hintaisiksi.

Kiinteiden pisteen lisäksi on mahdollisia osa-aikaiset pisteet, määrä päivisin, jollaisia on jo, vaikka Veikkolassa. Netin takia henkilöstö ei ole paikkaan sidottuina. Espoossa on 2019 alkaen ollut mobiili, Liikkuva sairaala, LiiSa, lähinnä vanhusten hoidon tukena. Hoitaja voi vinkata ongelmista liikkuvalle lääkärille. Liikkuva henkilökunta voi mennä kohteisiin ja tehdä kampanjoita. Esimerkkinä koulut, ehkäisyneuvonta, ravitsemusneuvonta, diabeetikot, vanhustenhoito, kerhot, epidemiat jne. Kotihoito ja auttaminenkin on osa liikkuvaa työtä. Esimerkiksi rokotukset, neuvontaa ja muuta.

Kunnon nettipalvelulla tiedonkulku ei katkea hoitajalta lääkäreille, koska tieto on talletettu ja kaikkien saatavilla. Näiden lisäksi etäpalvelut ovat jo vanhuksilla käytössä tableteilla. Hoitaja voi soittaa ja varmistaa asioita eikä asiakkaan täydy edes avata vekotinta. Monet asiat voi hoitaa kotoa ja odottelu vähenevät. Omaiset voivat kahvitella kuvapuhelimen avulla. Kontakteja ja työtä syntyy tehokkaammin ja enemmän. Tällaisia kokemuksia on saatu. Itse olen saanut hoidettua tietotekniikalla parissa tunnissa asioita kuntoon käymättä missään ja uusinut kaikki reseptit niin. Jonotusaika tapaamiselle on väärä mittari, kun pitäisi mitata, koska asia on valmis.

Mielenterveyspalvelut pitää saada kuntoon
Ihmiset kohtaavat elämäntilantilanteita. Kaikille on edullisinta saada yksilö takaisin pärjäämään itse. Kuolema, ero, sairaudet, syrjäytyminen, päihteet, median pelottelu, ilmastoahdistus, nettiongelmat, peliriippuvuus, yksinäisyys jne. Pilleri ei korvaa vian syytä. Asia työllistä poliisiakin. Ongelmat ja tapaukset ovat kasvamassa hurjaa vauhtia. Kouluissa on toiminut psykologi- ja kuraattoripalvelut. MT-palveluiden kysyntä on hurjasti kasvanut. Ongelmatapaukset voivat häiritä muita ja aiheuttaa muissa turvattomuutta ja aiheuttaa epäsuoria kuluja.
.

verkko

Julkinen sosiaali ja terveydenhoito tarvitsee avukseen toimivan tietotekniikan
Sote on mahdollisuus kehittyä. Tekniikka tehostaa ja nopeuttaa palveluita. Systeemit pitää olla helppokäyttöisiä ja toimivia ja joustaa toimintoaan ja organisaatioon. Nykyaikana liikkuvuus on tärkeää. Palvelut saadaan myös yksilöllisemmäksi, kun systeemi muistaa asiat paremmin ja ohjaa vaikkapa omalle lääkärille, joka löytää tiedot heti ja etukäteen. Virheet ja selittäminen vähenee. Arkistot ovat tavanomaista tekniikkaa.

Etä- ja omahoitoa voidaan myös kehittää. Ihmiset voivat tehdä asioita jo kotona ja saada neuvoja ja hälyyttää apua. Etätyöt ovat opettaneet ihmisiä käyttämään etäneuvotteluja. Kotona olevat terveydenhoitolaitteet ovat jo käytössä. Perinteiset ja puhelinpalvelut täytyy säilyttää niitä käyttäville. Heikkonäköisille on vaikea käyttää kaikkia palveluita tai jos ei ole kallista tietotekniikkaa. Asiat vaativat usein myös henkilökohtaista keskustelua tai tapaamista, jotta saadaan ratkaistua.

Sote-uudistuksessa täytyy rakentaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen koko tietotekniikka. Alueella on 32 eri IT-systeemiä. Normaalisti nyt rakennettaisiin yksi alueelle tai koko Suomeen samalla. Systeemit selvitetään käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa ja tehdään ratkaisu. Julkisuudessa on ollut kritiikkiä. Tekniikka ei suunnitella somessa. Olen ollut rakentamassa tuhansien käyttäjien systeemeitä sote-puolelle ja alalla 30 vuotta. Vanhojakin systeemeitä voidaan yhdistää toisiinsa, jos niiden perustekniikkaa on tarpeeksi nykyaikaista ja siinä on järkeä. Vanhan tekniikan ylläpito oon kalliimpaa ja kömpelöä ja voi aiheuttaa haittaa organisaatiossa. Nykyikaisiin ole olemassa vaadittavat yhteydet. Tekijöitä löytyy Uudeltamaalta kun päästään liikkeelle. Maakunnan kannattaisi hankkiä läheltä, Suomesta muutkin ostoksensa ja pitää rahat maassa. Lähipalvelu varmistaa myös huoltoa.

Työvoimapula ja markkinat
Lääkäri- ja hoitajapula on julkisella puolella. Työmarkkinoilla voi päästä sopimukseen, jos sopimusehdot kohtaavat. Asiassa ei ole edetty vuosiin. Osa hoitajia on edennyt muualle. Asioita, mm. lääkäripulaa ja ruuhkia on korjattu ostopalveluilla yksityispuolelta. Kustannus ja laatu on suurin piirtein sama. Rinnakkaistoiminnassa ala on onneksi kehittynyt. Töitä voi tehostaa monella tavalla mm. tekniikalla, tutkimuksilla, organisoimalla, käyttämällä muuta apua. Jonotus ei lisää tuottoa vaan pahentaa tilannetta. Tärkeintä ei ole jonotusaika, vaan milloin ongelma on ratkaistu.

Palveluiden kehittäminen
Nyt on mahdollisuus tehdä isojakin korjausliikkeitä muutoksen takia. Usein nämä olisi korjattavissa yhteistyöllä eri osapuolien kanssa ja ylläpitämällä tarpeellinen palvelukyky. Kentältä on tullut palautetta mm. että vanhempia potilaita lähetetään paljon turhaan kalliiseen sairaalaan vaikka tarvittaisiin hoivakotia tai kotiapua pärjäämiseen eri yksikössä. Tämä ruuhkauttaa hoitajia lisää. Tai kallista ensiapua ja ambulansseja käytetään, vaikka ongelma tiedetään etukäteen, mutta jonot ovat liian pitkät normaaliin hoitoon. Tai ei saada muuta kuljetusta tilattua. Hampaidenhoidosta on tullut palautetta, että suomalaisten kunto on surkea, koska jonotus on liian pitkä. Asiakkaiden netin kehittäminen on varmasti pitkäkestoinen projekti, joka parantaa jatkuvasti asiakaslähtöisesti palveluita, vaikkapa ajanvarausta, tuloksien näkemistä ja neuvontaa.

Ulkopuoliset saavat maksaa oleelliset kulunsa jotenkin
Suomi tai Länsi-Uusimaa ei voi toimia koko maailman ilmaisena terveyskeskuksena.  Muuten asukkaiden palvelut kärsivät. Jonotusaika on jo nyt kohtuuton.

paloauto

PELASTUSPALVELUT
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut toimivat hyvin ja kehittyvät jo nyt. Siihen kuuluu mm. palokunta, kriisitehtävät.Jatkossa nämä ovat hyvinvointialueen alaisuudessa. Alalla on työvoimapulaa ja yhteistyötä Vapaapalokuntien, VPK:n kanssa.
//**********************************************************************************

JARMO  KANERVA
Olen Espoon perussuomaisten valtuustoryhmässä varavaltuutettuna ja Tarkastuslautakunnassa jäsenenä ja Hyvinvoiva Espoo kehitysohjelmassa.
Ajan sinun ja kotiseutusi asioita tehokkaasti ja asiallisesti. Olen monipuolinen diplomi-insinööri, IT- ja kiinteistöalan konsultti ja talousihminen. Sote on tuttua vauvasta vaariin. Näyttönä on 10v kokemus politiikasta, henkilösuhteet, korkea koulutus ja yli 25 v työkokemus. Osaamisella ja sydämellä.
Tavoitteenani on tehokas ja sujuva arki. Asiat saadaan hoidettua todellisuuden- ja suhteellisuudentajulla ja puhumalla asioista suoraan. Blogeissa on paljon lisää.

//*********************************************************************************

TYÖN ALLA
Työn alla on kolme isoa kokonaisuutta, joita kehitetään yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa.
[Soteuudistussivustot lopussa]:

1. Tulevaisuuden sote-keskuksen toimintakonsepti
Tulevaisuuden sote-keskus tarjoaa kaikki perustason terveydenhuollon palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut helposti ja sujuvasti. Sote-keskus on palvelujen kokonaisuus, johon kuuluu sähköisiä palveluja, kasvokkain tarjottavia palveluja ja liikkuvia palveluja. Ajatuksena se on siis paljon laajempi kuin yksittäinen rakennus tai toimipiste. Palveluja kehitetään siten, että ne ovat helposti saatavilla ja joustavasti yhteensovitettavissa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

2. Uusia digi- ja ict-ratkaisuja sote-palvelujen järjestämiseen
Kuntien erillisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä yhdistetään, tavoitteena on päästä 36 järjestelmästä 22 järjestelmään vuonna 2022. Askeleita otetaan myös kuntien tietoteknisen infrastruktuurin yhtenäistämiseen. Yhteinen tietoallas luo pohjaa yhteistyön kehittämiselle ja mahdollistaa sujuvamman asiakaspalvelun. Tarjolle tulee uusia digipalveluja, kuten digiklinikan etävastaanotto- ja chat-palvelut, jotka helpottavat ja nopeuttavat asiointia.

3. Yhteinen organisaatio ja yhteiset toimintamallit.

Vaaleissa valitaan mm. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutetut ja varavaltuutetut alueen valtuustoon. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista.

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen valmistelun sivu

#länsiuusimaa, #aluevaalit, #ehdokas, #espoo, #kauniainen, #kirkkonummi, #vihti, #lohja, #karkkila, #raasepori, #hanko, #inkoo, #siuntio, #jarmokanerva, #Perussuomalaiset

0
jarmokanerva
Perussuomalaiset Espoo
Ehdolla aluevaaleissa

Realistinen ja laajakatseinen Diplomi-insinööri. Espoo.
Kotiseutu ensin kuntoon.
Politiikassa: http://jarmokanerva.fi
s-posti: jj(at)kanerva.eu

Espoon kaup. tarkastuslautakunnan jäsen 2017->
Espoon valtuusto vv., Hyvinvoiva Espoo ohjausryhmä,
Espoon PS, LU HA:n vaaliehdokas

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu