Kreikassa on kyse myös Euroopan turvallisuudesta

Kreikan ratkaisuilla on turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Näkökulma on jäänyt viime viikkojen keskusteluissa vähälle. Tosin sosiaalisessa mediassa on keskusteltu esimerkiksi tapahtumaketjusta, jossa Suomen kovistellessa Kreikkaa eurossa, Kreikka estäisi Suomen mahdollisen NATO-hakemuksen. Natossa kaikkiin merkittäviin päätöksiin tarvitaan jokaisen 28 jäsenmaan hyväksyntä. Natossa yksimielisyyden lauseketta sovelletaan sekä sotilaallisten joukkojen käyttöön että aseiden myyntiin ja keskeisiin poliittisiin päätöksiin, kuten Naton neljännen ja viidennen artiklan soveltamiseen. Jokaisen jäsenmaan asema, Kreikka mukaan lukien, on keskeinen Naton sisäisessä päätöksenteossa. Vaikka Naton pääsihteeri hiljattain totesi ”Kreikan aina painottaneen haluaan olla uskollinen Naton jäsenmaa”, Gretix:llä olisi todennäköisesti vaikutuksensa Naton päätöksentekoon. Naton pääsihteeriä on julkisesti myös mietityttänyt Kreikan puolustusbudjetin mahdollinen supistuminen, sillä Kreikan panostuksella (yksi neljästä Naton jäsenmaista, joka täyttää Naton vaatimuksen puolustusmenojen yltämisestä vähintään kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta) on tärkeä merkityksensä Naton uskottavuudelle.

Kyse on myös Euroopan yhtenäisyydestä ja sen tulevaisuudesta. Yhtenäinen Eurooppa on Euroopan turvallisuuden paras tae. Euroopan kehitystä toisen maailmansodan jälkeen voi pitää liberaalis-institutionalistisena nykyajan menestystarinana (vaikeuksistaan huolimatta), jossa luodut yhteiset rakenteet ovat tuoneet valtioita lähemmäksi toimiaan – rauhanomaisesti. Eurooppa edustaa demokraattisia ihanteita ja arvoja, jotka toimivat esimerkkinä muulle maailmalle. Kreikan euro-ero ei olisi integraatiokehityksen loppu, mutta kova kolaus kuitenkin. Mikäli Euroopan sisäinen eheys oleellisesti heikkenee, on tyhjiöillä tapana täyttyä. Tällöin Venäjän ja Kreikan suhde saattaa lähentyä, mitä erityisesti yhdysvaltalaisissa lehdissä on arvioitu viimeisen viikon aikana varsin paljon. Kreikka on alkuvuoden aikana arvostellut EU:n Venäjä-pakotteita ja ollut monia muita EU-maita suotuisampi Venäjän suuntaan – tosin luultavimmin myös neuvottelutaktisista syistä. Venäjä on jo julkisesti tarjonnut tukeaan, myös taloudellisesti, Kreikan suuntaan. Tämä aiheuttaisi turvallisuuspoliittisia lisäpaineita Euroopalle. Tässä suhteessa Grexitiä voi pitää jopa merkittävimpänä ”yhteisen Eurooppa-projektin” haasteista kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Kreikan ero eurosta heikentäisi Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen transatlanttisen yhteisön sisäistä luottamusta. Vaikka kyse on spekulaatiosta, on todennäköistä, että Kreikan euro-eron jälkeen ei Naton laajeneminen uusiin jäsenmaihin ainakaan helpottuisi, nimenomaan Naton sisäisen epävakauden ja ristiriitojen lisääntymisen takia. On huomioitava, että Kreikan ero eurosta ei tarkoittaisi Kreikan eroa Euroopan unionista eikä Natosta. Poliittisesti turhautunut – suuttunut – Kreikka saattaisi oleellisesti heikentää niin EU:n kuin myös Naton sisäistä päätöksentekokykyä. Kreikan tuki Venäjä-sanktioille tuskin ainakaan lisääntyisi euro-eron jälkeen.

Myös maantiede tulee huomioida. Kreikan strateginen sijainti Kaakkois-Euroopassa ja Egeanmerellä kiinnostaa varmasti muitakin kuin Euroopan maita, muun Kreikan satamien käytön osalta. Vaikka Grexit:n ja Kreikka-Venäjä -suhteiden kehittymisen seurauksena tapahtuva Kreikan eroaminen Natosta on jo hyvin pitkälle vietyä spekulaatiota, on huomioitava, että vuonna 1974 Kreikka vetäytyi Turkin Kyproksen miehityksen vuoksi Naton sotilaallisista rakenteista, mutta se hyväksyttiin takaisin vuonna 1980.

Kreikalla on keskeinen asema lisäksi Euroopan siirtolaiskysymyksessä. YK varoitti muutama päivä sitten, että Kreikka ja Balkanin maat ovat ylikuormitettuja erityisesti Syyriasta suuntautuvien pakolaisvirtojen edessä. Kreikkaan on alkuvuoden aikana saapunut yli 77000 siirtolaista. Kreikan taloudellinen heikkous ja mahdollinen yhteistyöhaluttomuus jatkossa luovat tilanteen, jossa inhimilliset kärsimykset voivat olla mittavia – turvallisuuskysymyksen ohella. Siirtolais- ja rajaturvallisuuskysymykset ei ole vain Kreikan, vaan koko Euroopan asioita.

Aamun uutisissa todettiin realistisesti, että edessä on vain vaikeita ratkaisuja – niin Kreikalle kuin Euroopalle. Näissä ratkaisuissa on otettava huomioon myös turvallisuuskysymykset, sillä Kreikan ratkaisuilla on turvallisuuspoliittisia vaikutuksia myös Suomelle.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu