Maailman kriisit 2023

Kuuluessani Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkostoon, olen useana vuonna ollut mukana tekemässä ”Globaalit riskit” -raporttia. Niin tänäkin vuonna, ja uusin raportti on nyt kaikkien luettavissa.

Nopeasti muuttuvassa ja epävakaassa maailmassa elämme, tämä on realistisesti todettava. Mutta tältä todellisuudelta emme saa sulkea silmiämme, vaan paremminkin nyt on päättäväisyyden ja toiminnan aika. Tämä koskee myös Suomea, sillä globaalit riskit ja geopoliittinen todellisuus koskettavat läheisesti meitäkin.

Tämän vuoden raportista nostan esille erityisesti viisi asiaa.

1. Tämän päivän maailman- ja turvallisuuden ymmärrys edellyttää kokonaisvaltaista otetta. Eri uhkat, riskit, ilmiöt ja trendit ovat yhä vahvemmin yhteenkietoutuneita eli vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi teknologian kehitys ei ole erillinen ilmiö vaan vaikuttaa jo lähes kaikkialla. Vastaavasti sota yhdessä maassa vaikuttaa merkittävästikin elinkustannuksiin toisissa maissa. Tämä aika edellyttää vahvaa turvallisuuden kokonaisuuden osaamista ja ymmärrystä.

2. Tämän vuoden raportin selkeä, yllättäväkin, uusi painotus on elinkustannusten riskin nouseminen kärkisijalle, kun arvioidaan merkittävimpiä riskejä seuraavalle kahdelle vuodelle. Tässä on kyse erityisesti ihmisten arjesta ja siihen vaikuttavista perustarpeista. Muun muassa ruuan, energian ja inflaation noustessa, on merkittävänä riskinä yhteiskunnallisen epävakauden sekä poliittisen kuohunnan lisääntyminen. Tähän on syytä Suomessakin kiinnittää huomiota.

3. Muista uusista painotuksista (verrattuna aiempiin vuosiin) on syytä nostaa esille geopolitiikan lisääntynyt merkitys, mis- ja disinformaation merkityksen kasvu sekä taloudellinen sodankäynti. Etenkin taloudellinen sodankäynti globaalien valtakeskittymien välillä nähdään kasvavana seuraavan kahden vuoden aikana. Geoekonominen sodankäynti viittaa myös hybridvaikuttamiseen ja varautumiseen sekä sodankäyntiin kaikissa viidessä ulottuvuudessa (maa, meri, ilma, avaruus, kyber). Hereillä pitää olla, ja turha sinisilmäisyys on karsittava.

4. Pidemmällä aikavälillä luontoon ja ympäristöön liittyvät ilmiöt ovat vahvimmin korostuneita. 10 vuoden päähän ulottuvassa riskiarviossa ympäristöön liittyvät uhkat muodostavat listauksen neljä kärkisijaa. Tulevaisuuteen katsoessa myös teknologiaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät asiat tulevat korostumaan, ja näillä alueilla Suomella on mahdollisuus olla globaalina suunnannäyttäjänä.

5. Kun ennustetaan tulevaisuutta, niin muistetaan historian opetus – tulevaisuus yllättää aina. Niin tulee käymään myös tänä vuonna. Siihenkin on viisautta varautua.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Jarno on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa ja johtaja Innofactor Oyj:ssä. Hän toimii dosenttina kolmessa yliopistossa ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Jarno toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana (Kok.) Espoossa ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu