Miten tukea Ukrainaa enemmän ilman sotilaallista väliintuloa – viisi keinoa

Naton kesäkuun huippukokouksessa hyväksytty uusi strateginen konsepti antaa aiempaa laajemman mandaatin tehdä enemmän Ukrainan tukemiseksi. Nato voikin vahvistaa tukeaan nykyisestä ainakin viidellä keinolla ilman varsinaista sotilaallista väliintuloa. Näitä hyvä arvioida myös Suomen roolin kannalta, ja mitä annettavaa meillä tulevana jäsenmaana tähän olisi.
 
1. Ukrainalla on tarve (pika)kouluttaa ja kertausharjoituttaa sotilaitaan. Tässä Natolla mahdollisuus ottaa merkittävä johtava rooli. Ei esimerkiksi riitä, että toimitetaan asejärjestelmiä ja hävittäjiä, vaan myös niiden käyttö on koulutettava. Esimerkiksi Iso-Britannia on sitoutunut kouluttamaan 10 000 ukrainalaista sotilasta seuraavina kuukausina. Saksassa on puolestaan Yhdysvaltojen suuri koulutuskeskus. Uusia koulutuskeskuksia on mahdollisuus perustaa muihin maihin ja erityisesti aseteknologian käyttökoulutusta lisättävä. Koulutustarpeiden tunnistamisella ja tehokkaalla kouluttamisella on keskeinen vaikutus sodan lopputulokseen.
 
2. Sotaa käydään fyysisen maailman rinnalla myös kyberympäristössä. Natolla (tietyillä Nato-mailla) on jo ollut keskeinen rooli Ukrainan kyberpuolustuksessa. Tätä on mahdollista vahvistaa mm tilannekuvan jakamisella, koulutuksella, teknologiaratkaisuilla ja teknisen tuen muodossa.
 
3. Lähes koko maailma seuraa parhaillaan Ukrainasta lähteviä viljakuljetuksia, joilla on merkittäviä maailmanlaajuisia vaikutuksia. Mustanmeren turvaaminen näille kuljetuksille on tärkeää sekä Ukrainalle että globaalille ruokatilanteelle. Tässä Natolla mahdollisuus ottaa isompi rooli.Viljakuljetusten suojaamiseksi Nato voi käyttää laivastoa, ilmavoimia ja sukellusveneitä. Mustanmeren alusosastojen kokoa on tosin sopimuksin rajoitettu ja Venäjän vastatoimet mahdollisia. Ratkaisu voisi olla koordinoida kuljetusten suojaa Natoon kuulumattomien maiden kanssa. Joka tapauksessa Mustanmeren alue on yksi Naton strateginen painopiste tällä hetkellä.
 
4. Poliittisena puolustusliittona Nato-maat voivat vaikuttaa kahteen Ukrainan tukemisen tapaan, joiden vaikutukset keskeisiä sodan lopputulokselle. 1) Venäjän vastaisten pakotteiden toimeenpano ja kiristäminen, ja tässä vielä paljon parannettavaa 2) mittava raskaiden asejärjestelmien ja ampumatarvikkeiden tuki. Nato pystyy ottamaan vahvemman roolin asetoimituksien ja muun tuen koordinoinnissa jäsenmaidensa kesken. Naton sisäisen toiminnan tehostaminen ja koordinointi asetoimituksissa Ukrainalle on myös tärkeä viesti Venäjälle Naton sitoutumisesta konkreettisesti Ukrainan tukemiseen.
 
5. Venäjä luottaa sodan pitkittymisen ja hallitusten/johtohenkilöiden vaihtumisen länsimaissa johtavan lännessä sotaväsymykseen ja siten Ukrainan tuen heikentämiseen. Venäjän uhkailujen sekä irrallaan todellisuudesta olevan propagandan voi arvioida lisääntyvän entisestään. Natossa on Ukrainan asia pidettävä esillä – niin aktiivisessa viestinnässä päättäjille ja kansalaisille kuin jatkuvana konkreettisen tuen toimeenpanona. Ukrainan asian osalta Natossakin tarvitaan sitkeyttä. Natolla on myös mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisesti muun muassa Ukrainassa tapahtuvien sotarikosten esilletuomiseen. Naton on osaltaan huolehdittava, että silmiä ei Ukrainan sodan todellisuudelta suljeta.
+7
JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa ja johtaja Innofactor Oyj:ssä. Hän toimii dosenttina kolmessa yliopistossa ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Jarno toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana (Kok.) Espoossa ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu