Puolustusyhteistyösopimuksella edistetään Suomen turvallisuutta ja vakautta

Tänään vietämme puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Tänään on myös eduskunnan täysistunnossa käsiteltävänä Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus. DCA-sopimus täydentää Suomen Nato-jäsenyyttä ja mahdollistaa ketterän toiminnan mahdollisissa kriisitilanteissa. Sopimusta voi pitää kolmantena lenkkinä henkivakuutuksessamme. Tärkein on – ja tulee olemaan – oma kansallinen maanpuolustustahtomme ja oma uskottava sotilaallinen kyky puolustaa maatamme. Toinen lenkki on Nato-jäsenyytemme eli Suomi on Naton artikla 5:n turvatakuiden piirissä, mutta turvaverkon kutomisen aikakausi ei ole päättynyt.

Kahdenvälisellä sopimuksella ei sovita yhteisestä puolustuksesta vaan kysymys on siitä, että Yhdysvallat antaa tukea Suomelle ja sillä määritellään ja rajataan yhdysvaltalaisten joukkojen toimintaa Suomessa. Kyse on ennen kaikkea Suomen puolustuksen vahvistamisesta, sillä DCA-sopimuksen tärkeimmät tavoitteet ovat pelotteen ja pidäkkeen vahvistaminen Suomeen kohdistuvan sotilaallisen toiminnan estämiseksi. Sopimuksella edistetään turvallisuutta ja vakautta. Sopimus selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa.

Kahdenvälisellä yhteistyösopimuksella täydennetään puolustusliiton jäsenyyttä ja konkreettisesti vahvistetaan kansallista turvallisuutta. Sopimuksella halutaan myös parantaa tiedustelutiedon parempi liikkuminen. Suomelle on kansallisen edun näkökulmasta tärkeää luoda edellytykset sille, että huoltovarmuus toimii ja että Yhdysvallat voi tarvittaessa varastoida ennakkoon puolustusmateriaalia Suomeen. Yhteistyötä Yhdysvaltojen esimerkiksi maa- ja merivoimien sekä tiedustelun kaltaisten yksiköiden kanssa hyödyttää voimassa oleva sopimuksellinen viitekehys. Näin Yhdysvallat pyrkii takaamaan muun muassa sotilaallisen kaluston riittävyyden ja suunnitelman isäntämaan tukemiseksi kriisitilanteessa. Toisin sanoen Yhdysvallat tavoittelee puolustusyhteistyösopimuksilla turvatakuiden tehokasta toimeenpanoa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpinä päämäärinä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Turvallisuusympäristömme muuttuessa epävakaammaksi, varautuminen on viisautta.

DCA-sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta ja varautumista. Nato-jäsenyys ja kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä, turvallisuutta ja vakautta parantavia sopimuksia. Nato toimii konsensusperiaatteella. Tämä voi tarkoittaa nopeasti etenevässä kriisissä myös hidasliikkeisyyttä eli avun lähettämisestä kriisitilanteeseen joutuneeseen jäsenmaahan voi viedä aikaa. Suomen on tärkeää varmistaa, että olemme valmistautuneet takaamaan turvallisuutemme kaikissa tilanteissa.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu