Roolimallien tärkeys – politiikassa

Tekemässämme tutkimuksessa nuoret peräänkuuluttavat politiikkaan johtajuutta ja selkeyttä sekä uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Nuoret toivovat myös selkeätä poliittista näkemystä siitä millaista Suomea olemme nyt luomassa. Päämärän epäselvyys saa poliittiset päätökset näyttäytymään nuorille poukkoilevilta. Nuorten viesti kuuluu: Politiikan luotettavuutta on pystyttävä parantamaan, ja poliittisten päättäjien on toimittava määrätietoisesti ja päätökset selkeästi perustellen.

Määrätietoinen poliittinen johtajuus ja politiikkaan osallistumisen mahdollisuudet korostuvat juuri nyt, kun Suomi ja suomalaiset ovat isojen muutosten edessä.

Politiikassa – yhteisten asioiden hoitamisessa – on kolme merkittävää ongelmaa, joihin Suomessa on pureuduttava.

Ensinnäkin ihmisten luottamus ja arvostus sekä politiikan tekemistä että poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan on alhainen. Esimerkiksi tutkimuksien mukaan politiikka-ammattien arvostus on edelleen laskenut 2010-luvulla ja on nyt lähes pohjalukemissa. Syitä on varmasti monia.

Toinen ongelma on ihmisten varsin vähäinen kiinnostus politiikkaan. Suurta yleisöä ei useinkaan politiikka kiinnosta ja laajempi ymmärrys yhteiskunnan kehittämisestä jää vajaaksi. Yhä harvempi osallistuu politiikkaan. Yhä harvempi on puolueen jäsen. Kansanvalta jää käytännössä liiaksi demokratiassakin harvainvallaksi.

Kolmas ongelma on politiikan raadollistuminen. Yhä useampi jättäytyy pois politiikasta ja jää lähtemättä mukaan juuri tämän syyn takia. Politiikka näyttäytyy usein ”keplottelun pelikenttänä”, ”median ajojahtina” tai ”some-viestien sarjatulelta.” Miksi altistaa itsensä tällaiselle, vaikka paksua nahkaa politiikassa tarvitaankin?

Suomalainen politiikka tarvitsee ryhtiliikettä.

Yhteiskunta muuttuu, niin pitää politiikankin.

Muun yhteiskunnan tavoin – politiikka kaipaa hyviä roolimalleja eli esikuvia.

Esikuvien voima nyky-yhteiskunnassa on vahva. Esikuvia, joita halutaan seurata ja joihin uskotaan. Esikuvia, jotka ovat kiinnostavia, ottavat asioihin kantaa ja joiden aitouteen useasti yhdistyy sisäinen rehellisyys. Esikuvia, joilla on usein visio, ja jotka haastavat näkemyksillään rohkeasti. He innostavat. Näistä eri elämänalojen esikuvista luemme yhä useammin, kuten jalkapalloilija Megan Rapione, suositut videobologgaajat tai vahvat talousvaikuttajat. Suomalainen politiikka tarvitsee lisää esikuvia.

Lähellä toisiaan olevien puolueiden ideologioiden sijasta oleellisempaa politiikassa näyttää nyky-Suomessa henkilöt, jotka ovat ihmisten mielestä esikuvallisia, inspiroivia ja että he tuntuvat aidoilta.

Politiikassa esikuvaan yhdistyykin johtajuus, mikä on rankka laji. Omalla esimerkillä johtaminen, rehellisyys ja yhteisön asettaminen oman edun edelle ottaa paljon, mutta antaa vielä enemmän. Rohkeutta unohtamatta. Esikuvallinen politiikan tekijä ei myötäile vaan osaa viedä eteenpäin. Barack Obama on tässä mielestäni hyvä esimerkki.

Jos ei luoteta poliitikkojen kykyyn johtaa, tehdään muutamassa päivässä kansalaisaloitteita esimerkiksi Saimaan norppaan liittyen. Ihmiset odottavat tekoja – byrokraattisten ja hitaiden työryhmien sijaan.

Politiikassa aktiivisesti mukana olevan tai sinne haluavan tulisi kysyä itseltään – olenko ja toiminko esikuvana? Käyttäydynkö ja toiminko sen mukaisesti? Toivottavasti moni vastaa ”kyllä.”

Valveutuneen yhteiskunnan on tehtävä politiikkaa yhdessä, ja sitä arvostaen.

Arvostetut esikuvat eivät politiikan reformissa yksinään riitä. Ihmiset on saatava kiinnostumaan politiikasta – saatava joukolla mukaan muutenkin kuin vain vaalipäivinä. Politiikan joukkoistamisesta on Suomessa viime aikoina puhuttu, mutta konkretia vielä puuttuu. Kyse on siitä, miten ihmiset saadaan mukaan poliittiseen päätöksentekoon ja ennen kaikkea vuorovaikutukseen politiikan tekemisen kanssa. Tämä on edustuksellisen demokratian kehittämistä, johon digimaailma tarjoaa käytännön mahdollisuuksia. Uskon, että tämä on yksi keino vahvistaa poliittisten päätösten hyväksyttävyyttä.

Mallia voi ottaa Suomen kokonaisuusturvallisuus-mallista, jossa tavoitteena on osallistaa koko yhteiskunta turvallisuuden tuottamiseen. Jokainen, joka päivä. Pieninkin teoin. Osallistamisen ja yhdessä tekemisen myötä Suomesta on tullut maailman turvallisin maa. Yhdessä tekemisen avaimet ovat osallistumismahdollisuuksien parantamisessa sekä ihmisten kutsumisessa mukaan politiikan arjen tekemiseen.

Mitä enemmän ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi politiikassa, sitä hyväksyttävämpiä poliittiset päätökset heille ovat. Ja tällä on olennainen vaikutus koettuun politikan luottamukseen.

Moni asia uudistuu tällä hetkellä Suomessa. Yksi uudistamisen kärkihanke tulee olla politiikan uudistaminen. Meidän itsemme takia.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu