Strateginen kumppani Suomi

Suomi tarvitsee kansainväliseen turvallisuusyhteistyöhön uudenlaisia vaikuttamisen keinoja. Mustavalkoisen ”kyllä/ei Nato-arvioinnin” sijasta kannattaa nyt panostaa erityisosaamisemme esilletuomiseen maailman ”turvallisuusmarkkinoilla”, ja pyrkiä löytämään uusia poliittisen vaikuttamisen kanavia. Strategisena kumppanina Suomen tulee kansainvälisessä yhteistyössä vastata nykyistä paremmin vallitsevaan kysyntään.

Valtioiden kahdenväliset turvallisuussopimukset ja maantieteellisesti läheisten valtioiden keskinäisen yhteistyön syveneminen ovat tämän päivän vahvistuvia turvallisuusyhteisön trendejä. Osaltaan taloudelliset syyt ja osaltaan vanhoja turvallisuusrakenteita rikkovat nykyajan uhkakuvat pakottavat valtioita arvioimaan uudelleen kansainvälisen yhteistyön periaatteita. Mielenkiintoista on ollut esimerkiksi havaita miten Natossa fyysisen maailman suorituskykyjä (kuten ilma- ja merivoimien kalustoa) ollaan halukkaita jakamaan muiden jäsenmaiden kanssa. Kyberkyvykkyydet puolestaan halutaan tiukasti pitää omana tietona ja salassa, jopa läheisimmiltä liittolaisilta. Toisena esimerkkinä voi mainita kahdenvälisten ”turvallisuuslisäsopimusten” lisääntymisen kahden tai useamman Nato-jäsenvaltion välille. Liittokunnan turvatakuisiin eivät kaikki jäsenmaat enää täysin luota, ja siksi tehdään erillisiä lisäsopimuksia erityisesti eurooppalaisten Nato-maiden ja Yhdysvaltojen välillä, mutta myös eurooppalaisten Nato-maiden kesken.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö on Natossa moneen kertaan nostettu esille malliesimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä. Vaikka jäsenen ja ei-jäsenen raja on selkeä, on erityisesti Yhdysvallat ilmaissut tyytyväisyytensä pohjoismaiseen yhteistoimintaan huolimatta siitä, etteivät kaikki pohjoismaat ole Naton jäsenmaita. Yhdysvallat tekee mieluummin yhteistyötä pohjoismaisen ryhmittymän kuin erikseen yksittäisten valtioiden kanssa. Pohjois-Euroopan suunnalla Yhdysvaltoja kiinnostaa geopoliittista merkittävyyttään lisäävä Arktinen alue sekä Luoteis-Venäjän sotilastukikohdat.

Pohjoismaisen yhteistyön syvenemisen voi nähdä Suomelle mahdollisuutena lähentää turvallisuuspoliittista suhdetta Yhdysvaltoihin ja tuoda omaa Arktisen alueen erikoisosaamista esille laajalle kansainväliselle yhteisölle. Tämä siis pohjoismaisen yhteistyön syventämisen kautta. Samalla on Suomessa tärkeä muistaa, ettei pohjoismainen yhteistyö ole rakentumassa puolustusliitoksi, jonka varaan Suomen puolustusratkaisu voitaisiin rakentaa.

Profiloituminen ”autettavaksi maaksi” ei saa olla riittävä tavoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Suomen on pystyttävä tekemään itsestään strateginen kumppani maailman pelikentälle. Strateginen kumppani tarkoittaa sellaisten kykyjen ja osaamisen tarjoamista kansainväliseen turvallisuusyhteistyöhön, että meidät nimeomaan halutaan ottaa eri yhteistyömuotoihin mukaan. Poliittisen tason ”Rauhanvälityksen suurvalta” tavoitteiden lisäksi tarvitsemme konkreettisia toiminta-alueita, joissa Suomella on mahdollisuus erottautua. Kysyntää on ainakin kolmella alueella.

Kriisinhallintaa saatetaan joutua jo lähivuosina harjoittamaan nykyisten epävakaiden alueiden lisäksi moderneissa tietoyhteiskunnissa. Tämän päivän uhkaskenaarioissa kyber-hyökkäyksellä lamautetaan yhteiskuntien kriittisiä toimintoja (kuten sähkö, vesi, lämpö), ja syynä voi olla ”pelkkä” syysmyrsky. Kyber-uhkiin varautumisessa tarvitaankin vahvaa ennakoivaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, ja toisaalta tietojärjestelmien lamaantuessa tarvitaan kyvykkyyttä tilanteen normalisoimiseksi. Kyberturvallisuuden laajassa toimintakentässä Suomella on paljon annettavaa maailmalle.

Suomen tulee kriisinhallinnassa panostaa ketteriin ja erityisosaamista vaativiin joukkoihin. Vaikuttavuus tällaisella joukolla oli merkittävästi suurempi kuin ”tavallisilla isoilla joukoilla”, joita muutkin maat lähettävät, ja joiden kautta Suomella on vaikea erottautua massasta. ”Pataljoonan lähettäminen Libanoniin” ei ole Suomelle järkevä erottautumisen muoto. Kysyntää monikansalliseen operaatioon lähettettävistä suomalaisista erityiskyvyistä edustavat muun muassa suojeluosastot, tiedustelukyvykkyytemme ja erikoisjoukot.

Turvallisuusviranomaisten välisen yhteiskunnallisen ”big joint” -yhteistyömallin kehittäminen on tällä hetkellä lähes kaikkien maiden turvallisuuspoliittisella agendalla. Uhkakuvat edellyttävät koko yhteiskunnan voimavarojen ketterää hyödyntämistä, oli kriisitilanne mikä tahansa. Suomeen rakennettu viranomaisyhteistyön ja koko yhteiskunnan kriisinvarautumismallille on kansainvälistä kysyntää, ja tätä osaamistamme meidän kannattaa jo pelkästään oman turvallisuutemme vahvistamiseksi muille tarjota.

Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö on tämän päivän turvallisuuspolitiikalle välttämättömyys. On mahdotonta ajatella, että Suomi rakentaisi puolustuskykyään tai kykenisi vahvistamaan turvallisuuttaan pelkästään kansallisin voimin Suomen rajojen sisäpuolella. Turvallisuutta rakennetaan yhteistyöllä, jolloin osallistumisen tapoja ja tavoitteita tulee arvioida Suomessa ennakkoluulottomasti – ja tarttua rohkeasti olemassa oleviin mahdollisuuksiin.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu