Suomi ja tulevaisuus

En nyt kirjoita professorina, liike-elämän edustajana, dosenttina tai minkään muunkaan nimikkeen alla. Kirjoitan suomalaisena keski-ikäisenä miehenä ja perheenisänä, joka on ylpeä kotimaastaan.

Juhlimme tänä vuonna eri muodoin ja kukin omalla tavallaan satavuotista kotimaatamme. Paljon on vuosisadassa tapahtunut ja paljon on muuttunut. Olemme selviytyneet ja menestyneet.

Juhlavuoden tulee kannustaa meitä suomalaisia miettimään tulevaisuuttamme. Millaisen Suomen ja suomalaisuuden haluamme jatkossa tietoisesti luoda? Tai paremminkin, mitkä ovat ne suomalaisuuden periaatteet ja arvot, joista haluamme – nimenomaan haluamme – jatkossa pitää kiinni.

Arvoista tai kansakunnan tavoitteista puhuminen kuulostaa usein juhlavalta. Yhteys arkielämään saattaa jäädä etäiseksi. Niin ei ole, eikä saa olla. Mitä epävarmemmaksi ja yllätyksellisemmäksi – kuten havaitsemme – tulevaisuus muotoutuu, sitä tärkeämpää on, että tiedämme yhteiset periaatteemme sekä tavoitteemme kansakuntana. Kestävien arvojen vahvuus on niiden ilmeneminen niin käytännön toimina kuin valintoja tehtäessä.

Juuri nyt on aika, jolloin toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen kertoo millaisia arvoja tulevaisuuden Suomessa kannattaa. Mitkä ovat ne asiat, joiden toivoo tulevaisuuden Suomessa korostuvan, ja suunta, johon tätä maata viedään. Näkemyksiä on toki monia, kuten on suomalaisiakin. Näistä näkemyksistä kuitenkin muodostuu – tiedostaen tai tiedostamatta – Suomen tulevaisuuden tarina.

Näitä asioita ja Suomen tulevaisuuden tarinaa olen viime aikoina paljon pohtinut niin kollegoiden, ystävien kuin minulle emtuudestaan tuntemattomampienkin suomalaisten kanssa. Kiitän keskusteluista ja pohdinnoista. Kirjoitan kuitenkin nyt vain omasta puolestani. Yhtenä suomalaisena.

Minulle tulevaisuuden suomalaisuus ja Suomi rakentuu seitsemän periaatteen perustalle. Näihin uskon, ja siksi haluan sanoa tämän ääneen. Kannustan Sinua arvojesi ja näkemystesi pohjalta tekemään samoin.

Suomalaisten voima on siinä, että välitämme.
Elääkseen onnellista elämää ihminen tarvitsee toisia ihmisiä, toisistaan välittäviä ja huolta pitäviä ihmisiä. Välittämisen ja pohjimmiltaan hyväsydämisyyden pitää kuulua suomalaisuuteen. Suomalaisuuden pitää perustua sille, että pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Oikeasti välitämme, olemme oikeusvaltio ja ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti. Kaveria suomalainen ei jätä, vaan suomalainen arvostaa ja tukee kaveriaan. Välittämisen voima on todella vahva.

Suomi tietää ja osoittaa paikkansa maailmassa.
Suomi on itsenäinen ja vahva demokratia, luottamukseen perustuva avoin yhteiskunta ja pohjoismainen hyvinvointivaltio. Suomi kuuluu läntiseen arvoyhteisöön.

Olemme teknologisesti edistynyt ja osaavien ihmisten maa.

Suomi luo menestymisen mahdollisuuden edellytykset. Panostamme teknologian kehittämiseen, digitalisaation edistämiseen ja innovointiin, mikä muuttaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Suomi tunnetaan sekä teknologiaa kehittävänä että sitä ennakkoluuttomasti hyödyntävänä maana. Suomessa on vallalla kokeilukulttuuri ja osaamme luopua vanhasta. Suomella on jatkuva kyky ja ennen kaikkea halua uusiutua. Suomen merkittävimpiä vahvuuksia ovat sivistyneet ja osaavat ihmiset. Osaamisen kehittämiseen ja korkeaan sivistystasoon todella kansakuntana tietoisesti panostamme.

Suomi on turvallinen maa.
Turvallisuus on välttämättömyys sekä merkittävä kilpailutekijä Suomen menestymiselle. Suomi huolehtii turvallisuudesta – sen kaikilla tasoilla – ja myös muut sen tietävät. Turvallisuus luo Suomelle vahvan kansainvälisen luottamuspääoman sekä heijastaa suomalaisten vahvaa uskoa itseensä ja instituutioihinsa. Suomalaiselle turvallisuudelle on ominaista kyky improvisoida ja toimia joustavasti, sopeuttaa toimintansa vallitseviin tilanteisiin ja erityisesti toimia ja tehdä yhdessä. Suomi on yhteiskuntana ja suomalaiset yksilöinä sietokykyisiä. Meitä ei saa polvilleen – tuli mitä tuli. Jokainen suomalainen ymmärtää tärkeytensä turvallisuuden tuottajana, suomalaisen kokonaisturvallisuuden hengessä.

Suomen luonto on kaunis ja puhdas.
Suomalaiset vaikuttavat ympärillään olevaan luontoon – ja luonto vaikuttaa meihin. Yksi suomalaisuuden perusarvo on luonnon arvostaminen ja siitä hyvän huolen pitäminen. Suomen luonto tunnetaan kauneudestaan ja puhtaudestaan. Ja suomalaiset luonnostaan vastuullisesti huolta pitävinä.

Suomeen ja suomalaisiin voi luottaa ja me luotamme itseemme.
Elämme nyt ja tulevaisuudessa luottamusyhteiskunnassa. Luotettavuus on yksi suomalaisuuden vahvimpia arvoja. Luotettavuus on eräänlainen näkymätön, suomalaisen yhteiskunnan läpi kulkeva yhdistävä voima, jota tunnemme itseämme, toisiamme sekä ympäristöämme ja sen hallittavuutta kohtaan. Suomalaisuuteen kuuluu tietoinen keskinäisen luottamuksen vahvistaminen sekä kansainvälisen luottamuspääomamme vahvistaminen. Suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset tunnetaan luotettavuudestaan ja myös siitä, että suomalaiset luottavat itseensä.

Sisu.
Sisun kuuluu suomalaisuuteen. Tahdonvoima ja asenne selvitä vaikeuksista ja saavuttaa asetetut päämäärät. Muille suomalainen sisukkuus näyttäytyy sitkeytenä, periksiantamattomuutena ja toiveikkuutena. Suomalaiset ovat sisukas kansa. Myös tulevaisuudessa.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu