Tärkeää maanpuolustustyötä kyberturvallisuudessa

Kyberturvallisuus kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän. Tämä on ymmärrettävää, sillä kyberturvallisuuden taidot ovat tänä päivänä kansalaistaito sekä erottamaton osa yhteiskuntamme turvallisuutta. Kyberoperaatioilla on puolestaan oma ohittamaton sijansa kaikissa nykyajan konflikteissa ja sodissa.

Puolustusvoimissa on aktiivisesti kehitetty jo pitkään kyberpuolustuskykyä ja hiljattain perustettu uusi kybersodankäyntiin keskittyvä yksikkö. Myös varusmiehiä on alettu kouluttamaan kyberpuolustuksen tehtäviin ja piakkoin jokaisen varusmiehen koulutukseen kuuluu kyberperustaitojen opettaminen.

Suomessa on vahva maanpuolustustahto sekä erinomaista kyberturvallisuuden osaamista ja oppimisen halua. Yllätyksenä ei siten voi pitää, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kaikille kansalaisille suunnatuille kyberturvakursseille on tarjontaan nähden huomattavasti suurempi kysyntä. MPK:n kurssivalikoimasta löytyy sekä yleisluontoisia kyberperustaitojen kursseja että kohdennetumpia erikoiskursseja. On mielestäni todella hienoa, että suomalaiset haluavat vapaaehtoisesti ja omatoimisesti kehittää osaamistaan ja toimintakykyään sekä samalla tuoda osaamista yhteiskunnan käyttöön.

Vaikka kyberturvallisuus mielletään usein miesten asiaksi, niin yhtä lailla ”Kyber-Rokkien” rinnalle tarvitaan ”Kyber-Rokattaria.” Hienon esimerkin naisten aktivoimisesta sain Naisten Valmiusliiton alkusyksyn harjoituksesta, johon osallistui yli 400 vapaaehtoista naista. Kyberturvallisuuden asiat olivat kurssiohjelmassa mukana. Innostus ja oppimisen halu oli paikan päällä koettuna suoraan sanoen upea.

Olen useasti ollut luennoimassa MPK:n kybersodankäynnin erikoiskurssilla, jonne siviileitä ja reserviläisiä pystytään valitsemaan laajasta halukkaiden joukosta, sillä kursseille hakeneita on ollut paljon. Osaamisen tason on kurssilaisten keskuudessa voinut havaita korkeaksi, ja samalla tapahtuu tärkeää yhteiskuntamme sisäistä verkostoitumista osaajien kesken. Luentojen lisäksi kurssilla on ollut toiminnallinen harjoitus, jossa kehitetään käytännön taitoja suljetussa verkkoympäristössä. Näillä kursseilla – ja ylipäänsä kyberturvallisuustaitojen kehittämisellä – on huomattava merkitys ja vaikutus yhteiskuntamme turvallisuuden kehittämisessä niin rauhan aikaan kuin kriisitilanteeseen.

Kybersodankäynnissä ja ylipäänsä kyberturvallisuuden kehittämisessä ihminen on tärkein ja kallisarvoisin voimavara. Kyberturvallisuuden merkitys tulee jatkossa kasvamaan niin ihmisten arkipäivässä, yritysten ja yhteiskunnan turvallisuudessa kuin sodankäynnissä. Taitojen kehittäminen sekä yhteistoiminnan vahvistamisen merkitys korostuvat. Kun osa reserviläisistä odottaa kutsua kertausharjoituksiin ja moni miettii omien kyberperustaitojensa kehittämistä, tarjoavat MPK:n kurssit erinomaisen itsensä kehittämisen mahdollisuuden, jolla on yhteiskunnallista arvoa. Kannustan menemään mukaan! Mukaan tarvitaan myös eri paikkakunnille vapaaehtoisia kouluttajia, laitteita ja tiloja vastaamaan kasvavaan kysyntään. Panos on pieni hinta saatavaan hyötyyn ja kokemuksiin suhteutettuna.

Erityisen ”Kyberturvajoukon” perustamista tulee myös avoimesti ja kiihkottomasti harkita. Mallia voi ottaa Viron Kaiseliitistä, jonka yhteydessä on oma kyberyksikkö. Kyber-Kaitseliitissä toimii muun muassa alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Kriisitilanteessa kyberyksikkö tukee viranomaisia kyberhyökkäyksiä torjuttaessa. Suomessa on jatkossa aiempaakin tärkeämpää koota suomalaista kyber-osaamista yhteen, tarjota yhteiskunnan turvallisuutta ja maanpuolustustyötä edistävää koulutusta sekä myös edistää oikeiden eettisten periaatteiden noudattamista yhä digitalisoituvammassa maailmassamme.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu