Turvallisuus yhdistää suomalaisia

Tänään julkaistiin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) perinteinen tutkimusraportti, jossa selvitetään suomalaisten näkemyksiä turvallisuudesta, maanpuolustuksesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kun MTS:n puheenjohtajana ensimmäisen kerran luin mielipidetutkimuksen tulokset, ajattelin – turvallisuus yhdistää meitä suomalaisia näinä epävakaina aikoina.

Tuoreessa tutkimuksessa on monia mielenkiintoisia tuloksia, joita on syytäkin yhteiskunnassa arvioida ja ennen kaikkea pohtia lukujen takana vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen yksi rikkaus on se, että muutamia kysymyksiä on kysytty suomalaisilta jo 1960-luvulta alkaen, muun muassa suomalaisten arvioita ulkopolitiikkamme hoitamisen onnistumisesta. Osa kysymyksistä on uusia, ja tänä vuonna erityinen huomio kiinnittyi suomalaisten näkemyksiin Natosta ja sen merkityksestä tuoreessa Naton jäsenmaassa. Hyvä pitää mielessä, että näitä tutkimustuloksia luetaan ja arvioidaan myös rajojemme ulkopuolella.

Suomalaiset ovat arvioissaan mielestäni realisteja ja luottavaisia sekä turvallisuusorientoitunut kansakunta. Avataan tätä hieman tarkemmin.

Realisti. Tutkimustuloksissa näkyy se, että suomalaiset ymmärtävät hyvin turvallisuusympäristömme muutoksen ja vallitsevan epävakauden. Kuusi kymmenestä suomalaisesta arvioi sotilaallisen tilanteen muuttuneen lähiympäristössämme entistä uhkaavammaksi. Eniten suomalaisten mielestä huolta tulevaisuudessa aiheutuu Venäjä kehityksestä ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksista Ukrainaan sekä maailman pakolaistilanteesta. Nämä kolme ”kärkihuolenaihetta” voimistuvat viime vuodesta. Turvallisuustilanteen muutos näkyy myös siinä, että yli puolet suomalaisista arvioi tulevan ajan nykyistä turvattomammaksi.

Luottavaisuus. Huolenaiheista huolimatta suomalaisilla on vahva luottamus omaan puolustuskykyyn sekä kansainvälisiin kumppaneihin. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta luottaa Puolustusvoimien kykyyn torjua Suomeen kohdistuvia sotilaallisia uhkia. Luku on hyvin vahva, kuten on myös tuki Nato-jäsenyydelle. Yhdeksän kymmenestä suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomi on Naton jäsen. Luotamme siihen, että meitä autetaan ja me autamme. Nato-jäsenyyden – mutta myös pohjoismaisen yhteistyön – koetaan eniten lisäävän Suomen turvallisuutta. Huomioitavaa mielipidetutkimuksessa on myös, että suomalaisten luottamus ulkopolitiikan hoitoon on vahvistunut viime vuodesta ja luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on pysynyt vakaan korkealla tasolla.

Turvallisuus on vahva arvo. Henki on aina miekkaa vahvempi, opetettiin minulle Kadettikoulussa. Turvallisuutemme perustana on tahto ja yhteishenki. Maanpuolustustahto on edelleen suomalaisten keskuudessa vahva. Kahdeksan kymmenestä katsoo, että suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa. Luku on kansainvälisestikin vertailtua korkea. Lisäksi muut tutkimuksen tulokset osoittavat, että turvallisuus on suomalaisille hyvin keskeinen arvo, josta on pidettävä huolta ja jonka varaan tulevaisuuden Suomea rakennetaan.

Tutkimustulokset osaltaan vahvistavat näkemystä: Tuli mitä tuli niin me suomalaiset yhdessä toimien ja turvallisuudesta huolen pitäen pärjäämme. Hyvin meidän käy.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu