Uhkakuvat 2016 – Yhdysvaltojen arvio

”Tämänhetkinen maailma on kriiseiltään ja haasteiltaan moninaisempi kuin koskaan aikaisemmin” totesi Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden johtaja James Clapper toissapäivänä. Varsin selkeäsanainen toteamus noin 50 vuotta tiedustelualalla työskennelleeltä. Clapperin mukaan elämme nyt maailmassa, jossa ”ennalta-arvaamaton epävakaus on uusi normaalitila.” Tämäkin toteamus on valitettavan realistinen – myös muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen näkökulmasta.

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut (16 erillistä organisaatiota) julkaisevat kerran vuodessa yhteisen arvionsa Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavista tekijöistä. Vaikka kyse on julkisesta ja osin poliittisesta arviosta (huomattavasti laajempi versio ei ole julkinen), on arviolla tärkeä viestinnällinen merkitys niin Yhdysvaltojen sisälle kuin muulle maailmalle. Arvio kertoo mitä uhkatekijöitä maailman ainoa sotilaallinen supervalta pitää tällä hetkellä erityisen vakavina. Arvio on kokonaisuudessaan luettavissa tässä linkissä: http://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Clapper_02-09-16.pdf

Tiedustelupalveluiden uhka-arvio on yleissävyltään vakavampi kuin edellisvuosina. Globaaleina uhkina nostetaan esille kahdeksan osa-aluetta: Kyber ja teknologia, terrorismi, joukkotuhoaseet, avaruus, vastatiedustelu, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, luonnonvarat ja inhimillinen turvallisuus. Vaikka uhkat eivät virallisesti ole tärkeysjärjestyksessä, useat asiantuntijat pitävät kuitenkin esitettyä järjestystä eräänlaisena prioriteettilistana Yhdysvaltain poliittisille päättäjille uhkiin vastaamisen resursoinnissa.

Vuosien 2014 ja 2015 tapaan tämän vuoden uhka-arvion kärjessä ovat kyberuhkat. Mielenkiintoisena eroavaisuutena on aiemmissa arvioissa käytetyn ”kyber-otsikon” muuttuminen nyt ”Kyber ja teknologia -otsikoksi.” Nykyhetkestä ja teknologian yhä suuremmasta vaikutuksesta turvallisuuteen kertoo se, että arvion jo ensimmäisellä sivulla nostetaan Esineiden internet ja Keinoäly vahvasti esille. Kasvava riippuvuus teknologiasta ja digitaalisesta toimintaympäristöstä kuvataan arviossa sekä haasteena kehittyvien kyberuhkien torjunnalle että mahdollisuutena Yhdysvaltojen tiedustelulle.

Varsin poikkeuksellisena ja uutena asiana voi pitää arviossa esitettyä mahdollisuutta, että internetiin kytkettyjä laitteita (IoT) voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää muun muassa seurantaan, tarkkailuun ja verkkoihin tunkeutumiseen. Toinen arvion selkeästi uusi asia on keinoäly (AI), josta viime aikoina myös Suomessa on virinnyt keskustelua. Arviossa todetaan Yhdysvaltojen olevan keinoälyn kehittämisessä kärjessä maailmassa, mutta keinoälyn vaikutusten ja todellisen läpimurron arvioissa asiakirja on maltillinen.

Digitaalisen maailman kautta tapahtuva vakoilu (ns. kybervakoilu) on viime vuosina ollut hyvin vahvasti esillä yhdysvaltalaisten eri turvallisuusviranomaisten uhka-arvioissa. Tieto itsessään on hiljalleen muuttumassa uudeksi maailmanvaluutaksi, ja tiedon menettämisellä on strategisia vaikutuksia tämän päivän informaatioyhteiskunnille. Tiedustelupalveluiden tämän vuoden uhka-arviossa huomio kuitenkin kiinnittyy tiedon varastamista jopa enemmän tiedon manipuloinnin uhkaan. Asiaa on myös erityisesti NSA:n johtaja amiraali Michael Rogers painottanut julkisesti useaan kertaan viimeisen puolen vuoden aikana. Kyse on tiedon eheyden menettämisestä, eli tiedon sisällön muuttamisesta, jolloin emme voi luottaa enää tiedon oikeellisuuteen. Tiedon tarkoituksellinen manipulaatio on asia, jonka itsekin arvioin olevan yhä merkittävämpi uhka lähivuosina.

Tiedustelupalveluiden uhka-arvio ei luonnollisesti ole pelkkiä kyberuhkia ja teknologiaa. Aiempien vuosien arvioihin verrattuna terrorismi on noussut ”uhkajärjestyksessä” toiselle sijalle. ISIS:n ohella muistutetaan Al-Qaidasta ja näiden ryhmien motiiveista ja toiminnasta niin digitaalisessa kuin fyysisessä maailmassa. Etenkin ISIS:n arvioidaan yrittävän iskuja vuonna 2016 Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Edellisvuosia enemmän arviossa nostetaan nyt esille ”kotikasvuiset väkivaltaiset äärihenkilöt”, joita arviossa pidetään vakavimpana Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden uhkana. Viimeaikaiset ampumistapaukset San Bernardinossa ja Chattanoogassa vahvistavat näitä arvioita.

Uhkien tarkastelun ohella arviossa nostetaan esille myös eri toimijoita, erityisesti valtioita. Yhdysvaltojen intressien uhkaamisen näkökulmasta arviossa korostuvat Venäjä ja Kiina. Esimerkiksi vakoilun ja kyberuhkan osalta kyseisten maiden todetaan olevan kyvyiltään, aikomuksiltaan ja operaatioidensa laajuudeltaan keskeisimpiä toimijoita yhä monimutkaisemmassa maailman turvallisuusympäristössä. Arvion sanamuodot ovat kyseisten maiden osalta yllättävänkin suoria. Muista toimijoista arviossa painottuvat Iran, Pohjois-Korea ja ei-valtiolliset ryhmittymät.

Vaikka Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden arvio on kirjoitettu suurvallan intressien ja uhkien näkökulmasta, on siinä esitetty monia kehityssuuntia ja asioita, joita kannattaa myös Suomessa huomioida.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu