Venäjän nykykehitys vaikuttaa myös Suomeen

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja hybriditoimet länsimaihin ovat olleet Venäjälle strateginen virhe. Seurauksena Venäjä tulee olemaan merkittävästi heikompi taloudellisesti, sotilaallisesti ja geopoliittisesti. Tämä heikentyminen tulee tapahtumaan etenkin viidellä alueella, ja tällä vaikutuksia myös meille Suomeen.

1. Sota on paljastanut merkittäviä puutteita Venäjän sotilaallisessa kyvyssä. Putin on reagoinut tähän mobilisaatiolla, pakkotoimilla ja kenraaleja vaihtamalla. Tosiasioita ei tunnusteta. Putin on romahduttamassa asevoimiaan ja -teollisuutta sekä yhteiskunnallista maanpuolustushenkeä.

2. Länsimaiden aiempi energiariippuvuus ja energiatulot Venäjälle ovat voimakkaasti supistuneet. Luottamus Venäjään on energia-asiassa mennyt. Energia-aseen käyttäminen myös hiljalleen ymmärretty. Tällä on pitkäaikaisia vaikutuksia energiatuloista hyvin riippuvaiselle Venäjälle.

3. Sanktiot, globaalien yhtiöiden vetäytyminen ja vientirajoitukset vaikuttavat Venäjän talouteen ja kilpailukykyyn. Myös teknologinen kehitys hidastuu. Romahduksen sijasta Venäjä matkalla kohti pitkää taloudellista taantumaa ja irtaantumista maailmantalouden rakenteista.

4. Aluksi Ukrainan sodan vaikutukset eivät koskeneet tavallisia venäläisiä. Nyt tilanne toinen, vaikutukset näkyvät ihmisten arkipäivässä. Venäjän sisäisen ilmapiirin kehitystä vaikea arvioida, mutta kriittisyys valtionjohtoa kohtaan on kasvava ilmiö, lisäten sisäistä epävakautta.

5. Venäjä on jäämässä kansainvälisesti yhä enemmän yksin. Vaikka Venäjän toimille tukeakin löytyy, on Venäjä matkalla yhä vahvemmin kansainvälisen politiikan hylkiöksi. ja tästä asemasta palautuminen voi kestää hyvin kauan. Vaikuttaa myös Venäjän valta-asemaan.

Tästä Venäjän kehityksestä voi tehdä Suomen näkökulmasta kolme johtopäätöstä. Ensinnäkin turvallisuusympäristömme epävakaus ja epävakaa itänaapuri tulee olemaan realiteetti pitkään myös Ukrainan sodan päättymisen jälkeen. Taantuva Venäjä ei tarkoita että se olisi vakaampi. Tähän on meillä ennakoiden varauduttava.

Toiseksi, vaarallista olisi aliarvioida Venäjää. On muistettava lähtökohtainen mittakaavaero Venäjään, ja ettei Venäjän karhu ole koskaan niin heikko kuin sen toivotaan olevan. Venäjälle keskeiset strategiset alueet (Kuolan nienimimaa ja Pietari) säilyvät maantieteellisinä tosiasioina lähialueellamme.

Kolmanneksi Ukrainan sodan lopputulosta emme vielä tiedä, mutta sen tiedämme että lopputuloksella on hyvin merkittävä vaikutus Ukrainan lisäksi myös Venäjän tulevaisuuteen ja Suomen turvallisuuteen. Tässä hetkessä Ukrainaan on osoitettava hyvin vahva tuki. ”Vähän kerrallaan” tuen sijasta on Ukrainaa tuettava selkeästi enemmän. Ukrainalaisilla tahtoa riittää, mutta Venäjän joukkojen karkottamiseen ja Ukrainan voittoon on lännessä löydyttävä poliittista päättäväisyyttä niin ihmilliseen tukeen kuin sotakalustotukeen. Sen aika nyt.
Ukrainan asia on meidän.

+7
JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa ja johtaja Innofactor Oyj:ssä. Hän toimii dosenttina kolmessa yliopistossa ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Jarno toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana (Kok.) Espoossa ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu