Sädekehäpäätelmä ja koronakoodia

Kehäpäätelmä

Vaikka koronapandemiaa on jatkunut jo vuoden, on joillain ihmisillä on edelleen hyvin kummallisia käsityksiä tilanteesta. Viruksen vaarallisuuteen tuntuu liittyvän jonkinlainen kehäpäätelmä, joka ilmenee esim. tässä lainauksessa: ”Ei tilanne ole vakava. Vain 1 % väestöstä on saanut tartunnan. Kestää sata vuotta ennen kuin tauti on käynyt koko väestömme läpi!”

Päätelmä menee kutakuinkin näin: Oletetaan koronarajoitukset tehottomiksi. Toteutuneet tartuntamäärät, sairastumiset ja kuolemat vastaavat näin ollen tilannetta, jossa rajoituksia ei olisi ollut laisinkaan. Toteutuneet tartuntamäärät ja kuolemat ovat verrattain pieniä. Näin siis koronarajoitukset ovat turhia. Quod erat demonstrandum!

Koronasimulaattori

Todellisuudessa rajoitukset ovat välttämättömiä. Koitetaanpa vääntää asia rautalangasta yksinkertaisella tietokoneohjelmalla, jonka lapsikin osaisi koodata. Oikea epidemiologinen mallinnus on hieman haastavampaa, mutta ohjelma vastaa karkeasti periaatteita, joilla oikeaa mallinnusta tehdään.

On syytä huomauttaa: Jos et kykene hahmottamaan asiaa edes tällä tasolla, sinulla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä arvioida erilaisten koronatoimien ja -rajoitusten vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta! 

Ohjelman toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen: Tartunnan saanut ihminen koittaa tartuttaa kaksi muuta ihmistä. Jos valikoidut ”uhrit” ovat jo saaneet tartunnan aiemmin, eivät he voi saada tartuntaa uudelleen. Ohjelma simuloi viittä miljoonaa ihmistä ja ohjelmaa toistetaan, kunnes tartunnat lakkaavat. Ohjelmalistaus on tekstin lopussa.

Ohjelmassa siis perustarttuvuus on 2, joka suunnilleen vastaa koronaa. Jokainen ohjelman askel vastaa 2 viikon tartuntajaksoa koronaepidemiassa.

Ensimmäisessä kuvassa ovat kertyneet tartunnat. Tartunnat kasvavat aluksi hyvin hitaasti, mutta epidemian päästyä kunnolla käyntiin, se on ohi n. puolessa vuodessa. Lopulta n. 80% väestöstä on saanut tartunnan.

Ihmisten saadessa tartuntojen kautta immuniteetin virusta vastaan, tarttuvuus laskee, kun tartuttajat eivät löydä uusia tartutettavia. Tarttuvuuden laskua selventämässä on pulkkamies.

Uusien tartuntojen määrä jokaista kahden viikon jaksoa kohti näyttää, miten jyrkästi tartuntamäärät voivat kasvaa. Sadantuhannen raja menee rikki niin että paukkuu jo alkuvaiheessa. Tämän rajan jälkeen ei ole mitään toivoakaan hoitaa kaikkia tehohoitoa tarvitsevia! Tartuntamäärät ovat suurimmillaan yli 700 000 ja jo yksinään sairauspoissaoloista aiheutuu merkittävää haittaa taloudelle ja yhteiskunnan toiminnalle. Eli voimme haudata myös sen täysin aivottoman ajatuksen, että vain rajoituksista on taloudelle haittaa!

Vaihtoehto

Onko nykyisille koronarajoituksille sitten vaihtoehtoja? Mahdollisesti. Jos haluat nostaa asian pöydälle ja keskustelun kohteeksi, voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen ”Vapaaksi koronasta – tukahdutusstrategia, nyt!”

Ohjelmalistaus

# Python ohjelma, joka mallintaa viruksen leviämistä
# perustarttuvuuden ollessa 2.

# Luokka, joka kuvaa yhtä ihmistä
class Ihminen:
 def __init__(self):
  self.aktiivinen=False # Ihmisellä ei aluksi ole tartuntaa.
  self.immuuni=False # Ihmisellä ei aluksi ole immuniteettiä.

R=2 # Perustarttuvuus
N=5000000 # Populaatio, viisi miljoonaa

an=[] # Lista, johon kerätään tilastoa aktiivisista tartunnoista
rn=[] # Lista, johon kerätään tietoa tarttuvuudesta

# Luodaan lista kaikista ihmisistä.
ihmiset=[Ihminen() for i in range(N)]

# Ensimmäinen tartunnan saanut ihminen,
# joka asetetaan aktiiviseksi tartuttajaksi.
potilas0 = ihmiset[0] 
potilas0.aktiivinen = True

# Luodaan joukko aktiivisista tartuttajista,
# jossa aluksi on potilas nolla.
aktiiviset=set([potilas0])

# Tartuntoja päivitetään, kunnes aktiivisia tartuntoja ei ole.
while len(aktiiviset)>0:

 # Luodaan tyhjä joukko uusia tartunnan saaneita varten.
 uudet=set()

 # Kerätään tieto aktiivisten tartuttajien määrästä tällä kierroksella.
 an.append(len(aktiiviset))

 # Käydään läpi kaikki aktiiviset tartuttajat.
 for a in aktiiviset:

  # Jokainen tartuttaja yrittää tartuttaa R-kappaletta muita
  for r in range(R):

   # Valitaan satunnaisesti tartutettava kaikkien ihmisten joukosta.
   p=random.choice(ihmiset)

   # Jos kohde ei ole aiemmin saanut tartuntaa, lisätään kohde
   # uusien tartuntojen joukkoon ja aktivoidaan.
   if (not p.aktiivinen) and (not p.immuuni):
    uudet.add(p)
    p.aktiivinen = True

  # Asetetaan aktiivinen tartuttaja immuuniksi ja ei-aktiiviseksi.
  a.immuuni=True
  a.aktiivinen=False

 # Kerätään tilastoa tarttuvuudesta, eli montako uutta tartuntaa on
 # tullut aktiivista tartuttajaa kohden.
 rn.append(len(uudet) / len(aktiiviset))

 # Vaihdetaan uudet tartuttajat aiempien aktiivisten tartuttajien tilalle.
 aktiiviset = uudet

# Koosta lista kaikista tartunnan saaneista
nn=[an[0]]
for a in an[1:]:
 nn.append(nn[-1]+a)
+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu