Herman Lindqvist: Kun Suomi oli Ruotsi

Kaivoin esiin Herman Lindqvistin uuden historiateoksen När Finland var Sverige (Albert Bonniers
förlag 2013), koska Lindqvist on yksi niistä historian asiantuntijoista, jotka
ovat antaneet mediassa todellisuuden ulkopuolisia lausuntoja Suomen
joutumisesta Ruotsin yhteyteen (ks. Ruotsinmielistä historian vääristelyä). Tässä kirjoituksessa käsittelen vain Ruotsiin liittymisen kannalta olennaisia varhaisimpia aikoja.

 Jo sisällysluettelon
jäsentely antaa vihjeen Lindqvistin näkemyksestä (suomennettuna):

1. Kuinka Suomesta ja Ruotsista tuli sama maa?

2. Ristiretki joka ei tapahtunut

3. Itämaa sidotaan Mälarinlaaksoon

4. Näin Suomi sai ruotsalaiset/ruotsinkieliset asukkaansa

 Ensimmäisen luvun
otsikko on harhaanjohtava: Lindqvist ei itse asiassa käsittele siinä lainkaan sitä, miten
Suomesta ja Ruotsista tuli sama maa. Hän käsittelee lyhyesti esihistoriaa,
suomalaisten alkuperää, suomen kielen lainasanakerrostumia, viikinkiaikaa,
Kalevalaa ja muinaisuskontoa (s. 11–27).

 Lindqvist sortuu
”wikipedialaiseen” yliampuvaan neutraliteettiperiaatteeseen: hän
käsittelee kaikkia näkemyksiä ikään kuin tasavertaisina, vaikka tieteessä on
aina paremmin ja huonommin perusteltuja ja jopa kumottuja näkemyksiä. Niinpä
Lindqvist on valinnut esiteltäväksi ”mielenkiintoisimmat” näkemykset
ja ohittaa paremmin perustellut ”tylsät” näkemykset. Hän mm.
esittelee Kalevi Wiikin näkemyksen (s. 15), jonka mukaan jo Suomen ensimmäiset
asuttajat olisivat puhuneet uralilaista kieltä, eikä ilmeisesti ole tietoinen (tai ei piittaa) siitä, että Wiikin näkemys perustuu epätieteelliseen menetelmään ja on
asiantuntijoiden monella rintamalla kumoama (kokonainen gradu alkuperäkiistasta ja paljon Wiik-kritiikkiä Puolikuivalla alkuperäsivustollani).

 Tähän kumottuun
näkemykseen Lindqvist viittaa luvussa vielä myöhemminkin, sanomatta mitään tieteellisemmistä näkemyksistä. Suoranainen virhe puolestaan on väite, että 1100-luvulla koko Suomessa
olisi ollut vain 10 000 henkeä (s. 12), kun suomalaistutkijoiden käsitys tuossa
aikatasossa vaihtelee 50 000 ja 75 000 asukkaan välillä.

 Toisessa luvussa (s.
28–37) Lindqvist käsittelee niin sanottua ensimmäistä ristiretkeä 1150-luvulla
ja perustelee, miksei se ollut ristiretki vaan pikemminkin ajalle tyypillinen
ryöstöretki. Tämä osio on esimerkillinen eikä kaipaa sen enempiä kommentteja.

 Kolmannessa luvussa (s.
38–58) Lindqvist tarkastelee Suomen liittymistä Ruotsiin. Hän myöntää, että
vielä 1200-luvun taitteessa Suomi oli Baltian tavoin ruotsalaisten,
tanskalaisten, novgorodilaisten ja saksalaisten kilpakenttä: yksikään näistä
ulkoisista toimijoista ei vielä ollut vakiinnuttanut asemaansa. Lindqvist kirjoittaa sivulla 39:

 ”Under
dessa oroliga tider var det naturligt att finska bönder och herra sökte förbund
med makthavarna på andra sidan Ålands hav, på samma sätt som folket i Värmland,
Småland, Gotland och Öland kom att söka sig till sveakungen då de låg under
krigshot från grannar.”

[”Näinä
rauhattomina aikoina oli luonnollista, että suomalaiset talonpojat ja herrat etsivät
liittoa Ahvenanmeren toisella puolella valtaa pitävien kanssa, aivan kuten
kansa Värmlannissa, Smoolannissa, Gotlannissa ja Öölannissa hakeutuivat
svealaiskuninkaiden luokse, kun jäivät naapureidensa uhkaamiksi.”]  

 On totta, että
paikallispäälliköt varmasti etsivät liittolaisia vihollisten uhatessa, mutta nämä
liitot olivat tilapäisiä. Liittolaisuus ei suinkaan todista mistään
valtiollisesta alamaisuudesta, kuten Lindqvist näkyy tässä luvussa olettavan.
Toinen mustavalkoinen tulkinta on, että Lindqvist ilmeisesti olettaa
kristillistymisen olevan yhtä kuin Ruotsin kruunun alamaisuus. Todellisuudessahan
katolinen kirkko oli varhaiskeskiajalla maallisista hallitsijoista riippumaton
toimija, vaikka valtakuntien levittäytymisen perusteluna tietysti käytettiinkin
sitä, minkä alueen piispa oli kastanut minkäkin alueen.

 Omituista logiikkaa
Lindqvist esittää sivulla 44 kirjoittaessaan, että eräät tutkijat ovat
olettaneet piispa Tuomaan yrittäneen tehdä (Varsinais-)Suomesta itsenäistä
kirkkoprovinssia, koska hän oli kirjeenvaihdossa paavin kanssa. Koska
kuitenkin Ruotsin piispatkin kävivät paavin kanssa kirjeenvaihtoa ilman
tällaisia pyrkimyksiä, on Lindqvistin mielestä historiallinen fakta, että
piispa Tuomas oli koko ajan Upsalan arkkipiispan alainen!

 Tässä Lindqvist
sortuu argumentointivirheeseen: eihän siitä, että joku kävi kirjeenvaihtoa
paavin kanssa ilman pyrkimystä itsenäisen kirkkoprovinssin perustamiseen,
tietenkään seuraa, että kukaan muukaan paavin kanssa kirjoitellut ei ole voinut
pyrkiä itsenäisen kirkkoprovinssin perustamiseen.

 Lindqvist myös lukee
lähteitä hieman valikoiden, koska hän muistaa mainita, kuinka paavi vuonna 1237
kehotti ruotsalaisia ristiretkelle hämäläisiä vastaan – tämähän sopii Lindqvistin
omaan käsitykseen, jonka mukaan Suomen piispa Tuomas toimi koko ajan Upsalan
arkkipiispan alaisena. Hän kuitenkin jättää kertomatta, että muutamaa vuotta
aikaisemmin paavi käski Baltian saksalaisia ritareita, kalpaveljiä, lähtemään Suomen
piispan avuksi. Ainoa syy siihen, että paavi turvautui vuonna 1237 ruotsalaisiin  on se, että edellisvuonna kalpaveljet kokivat murskatappion liettualaisia
vastaan, eikä siltä taholta siksi ollut enää saatavissa apua Suomeen.

 Suomen hiippakunta ei siis suinkaan näytä mitenkään selvästi olleen osa Ruotsia sen paremmin kirkollisesti kuin valtiollisestikaan, vaikka Lindqvist haluaakin sulkea tältä seikalta silmänsä.

 Toisesta eli Hämeen
ristiretkestä Lindqvistin näkemys on, että hämäläiset vain niskuroivat, kun
venäläiset heitä siihen yllyttivät, ja että heidät vain rauhoitettiin. Hänen
mukaansa ei ole mitään todisteita siitä, että hämäläiset olisi alistettu
väkivalloin. (Tästä perustelusta vielä jäljempänä.)

 

700 vuotta yhteistä
historiaa?

 Lindqvistin kirjan
koko nimi on: När Finland var Sverige. Historien
om de 700 år innan riket sprängdes
. (Kun Suomi oli Ruotsi. 700:n
vuoden historia ennen kuin valtakunta repesi.
) 700 vuotta on kuitenkin
täysin tuulesta temmattu numero, pelkkä myytti, joka perustuu siihen oletukseen,
että Suomi olisi ollut osa Ruotsia jo 1100-luvun alusta lähtien.

 Lindqvistin ainoa
perustelu sille, että Suomi olisi ollut Ruotsin yhteydessä jo näin varhain, on
se, ettei lähteissä 1100-luvun lopulta alkaen ole mitään todisteita mistään
valloituksesta. Tämä on kuitenkin argumenttivirhe, argumentum ex silentio.
Eihän se, ettei harvoissa ja pääosin Suomen ulkopuolella kirjoitetuissa varhaisissa
dokumenteissa mainita valloitusta tai vastarintaa, mitenkään voi todistaa, ettei valloitusta
tapahtunut. Pikemminkin voidaan väittää, että Suomesta tuli osa Ruotsia vasta
siinä vaiheessa, kun siitä on ensimmäisen kerran mustaa valkoisella ja kun muita toimijoita ei Suomen alueella enää esiinny, eli
1200-luvun puolimaissa.

 Jälleen yksi osoitus
Lindqvistin mustavalkoisuudesta on sekin, että hän käsittelee Suomea ja suomalaisheimoja yhtenä
kokonaisuutena. Suomessa ei tiettävästi ollut 1100-luvulla edes maakuntatason
valtamuodostelmia, joten miten kummassa yhden alueen käännyttäminen tai valloittaminen
(Lindqvist ei näytä erottavan näitäkään) olisi mitenkään voinut vaikuttaa ihan
toisaalla elävien heimolaisten, saati vielä toisheimoisten, statukseen?

 Sivun alussa näkyvään
kuvaan olen valinnut neljä erilaista Suomen maakuntaa ja esittänyt palkkikuvaajana
niiden valtiollis-poliittisen aseman. Olen valinnut tarkasteluväliksi 700
vuotta päättyen Suomen itsenäistymiseen, koska tarkoitus on verrata ulkoisten
valtojen valtakausien pituutta. Edes Varsinais-Suomen kokonaisuutena ei voida
perustellusti sanoa kuuluneen Ruotsiin kuin noin 559 vuotta; Venäjälle se on
kuulunut jakson viimeiset 108 vuotta ja tiettävästi ”itsenäisenä”
pysynyt ensimmäiset 33 vuotta. Myös Etelä-Karjala on kuulunut Ruotsille selvästi
pidempään kuin Venäjälle, 420 vs. 174 vuotta.

 Sen sijaan Kainuu on
kuulunut Venäjälle yhteensä selvästi kauemmin kuin Ruotsille, 380 vs. 214
vuotta (kun Novgorodin vallan katsotaan vakiintuneen vasta Pähkinäsaaren rauhan
aikoihin). Pohjois-Karjalan osalta suhde on vielä selvemmin Venäjän hyväksi:
406 vs. 192 vuotta. (Katso myös Suomen rajojen kehitys karttasarjana.)

 On täysin perätöntä ensinnäkin edes käsitellä
koko laajaa Suomea yhtenä kokonaisuutena ja toiseksi väittää minkään osan
Suomea olleen osa Ruotsin valtakuntaa 700 vuoden ajan. On suorastaan valheellista ohittaa itäisten ja pohjoisten maakuntien pitkä yhteisaika Venäjän kanssa ja korostaa vain läntisten ja eteläisten maakuntien pitkää yhteisaikaa Ruotsin kanssa.


Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu