Helsinki hyväksyy lääkäreitä ilman ruotsin taitoa

Kielitaitolaissa (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta) on kohta:

 "Valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa."

 Nyt sitten Helsingin kaupunki on päättänyt palkata lääkäreiksi hakijoita, jotka eivät osaa ruotsia: "Kaupunginhallitus katsoi, ettei kielitaidon puute ole ongelma, jos hakija on muuten pätevä ja terveyskeskuksesta löytyy ruotsia osaavia lääkäreitä." (YLE Uutiset 28.11.2016

  Juuri tällaista järkevää laintulkintaa on kaivattukin: lakihan koskee jo sanamuodoltaan henkilöstön kielitaitoa, ei yksittäisen henkilön kielitaitoa. Niinpä riittää, että henkilöstössä on ruotsintaitoisia henkilöitä. Svenska YLE kuitenkin panikoi ja syyttää kaupunginhallitusta jopa lain hylkäämisestä: "Helsingfors stad frångår lagen." Kyse ei tietenkään ole lain hylkäämisestä vaan lain tulkitsemisesta.

 

Helsingin päätös sisältää jokusen ilmipanemattoman "tunnustuksen":

 1. Helsinki tunnustaa, että kielitaitolain aiemmin vallinnut henkilökohtainen tulkinta on tarpeettoman ankara. Ruotsinkielisten palvelut turvataan sillä, että saatavilla on ruotsinkielisiä lääkäreitä – jokaisen lääkärin ei tarvitse osata ruotsia. Omalääkärijärjestelmän tavoin ruotsinkielinen asiakas voidaan ohjata ruotsinkieliselle tai ruotsia osaavalle lääkärille.

 RKP:n Marcus Rantala tunnustaakin Svenska YLE:lle, ettei lääkärillä tarvitse olla täydellistä ruotsin taitoa – voi riittää, että hän saa potilaan tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Tämä liittynee siihen, että Helsingissä ruotsinkieliset lähes poikkeuksetta osaavat myös suomea. Sellaisilla alueilla, joilla asuu heikommin suomea osaavia ruotsinkielisiä, tarvitaan toki oikeasti ruotsintaitoisia lääkäreitä. 

 

 2. Helsinki tunnustaa, että suomi on kiistaton ykköskieli. Kaupungin asukkaista suomenkielisiä on 83,7 %, ruotsinkielisiä 6,0 %, venäjänkielisiä 2,6 %, vironkielisiä 1,8 % ja somalinkielisiä 1,3 %. Yhteensä vieraskielisiä on kaksi kertaa enemmän kuin ruotsinkielisiä, ja heidän kommunikaatiokielensä sekä keskenään että suomalaisten kanssa on aluksi englanti mutta ajan mittaan suomi. Olisi siis perusteltua tunnustaa englannin asema kaupungin toiseksi tärkeimpänä kielenä.

 Koko Suomen mittakaavassakin vieraskielisiä (6,0 %) on jo enemmän kuin ruotsinkielisiä (5,3 %), joten kielitaitovaatimukset olisi hyvä saattaa ajan tasalle. Englanti on jo käytännössä ruotsia tärkeämpi, koska se on ylivoimaisesti suurimmalle osalle maahanmuuttajista ainoa yhteinen kieli sekä suomalaisten että erikielisten maahanmuuttajien kanssa siihen saakka kunnes he oppivat suomen kielen. 

 

Pää on nyt avattu, mutta epäilemättä RKP tai jokin vastaava taho haluaa asiaan vielä jonkin korkeamman oikeusasteen päätöksen – tuskinpa pakkoruotsittajat tyytyvät tällaiseen laintulkintaan riitauttamatta sitä. Kansalliskielen status ei merkitse sitä, että kaikilla kansalaisilla olisi velvollisuus osata ruotsia. Ruotsi on ollut kansalliskieli jo paljon ennen kuin kouluihin säädettiin pakkoruotsi, ja se voi jatkaa kansalliskielenä senkin jälkeen, kun ruotsin pakollisuus on poistettu.

 Korostan, että kannatan ehdottomasti ruotsinkielisten palvelujen säilyttämistä! Se vain ei edellytä jokaisen yksittäisen viranomaishenkilön ruotsin taitoa eikä siis koko kansan pakkoruotsittamista. 

 

P.S. Täysin lain mukaanhan tässä mennään. Terveydenhuoltolaki, 1. luku, 6 §:

 "Yksikielisen kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelunsa kunnan tai kuntayhtymän kielellä. Kaksikielisen kunnan ja kaksikielisiä tai sekä suomen- että ruotsinkielisiä kuntia käsittävän kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelunsa suomen ja ruotsin kielellä siten, että asiakas ja potilas saavat palvelut valitsemallaan kielellä. "

 Lakeja ei siis tarvitse muuttaa, vaikka lain tulkintaa muutetaan. Pakkoruotsi voidaan poistaa jo nykyisten lakien puitteissa.

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu