Pro Heinävesi

Pro Heinävesi -hanke  on Heidäveden ja sen lähialueiden asukkaiden alkuunpanema kampanja puhtaan ympäristön puolesta. Kampanja-aktivistit ovat huolestuneita Heinäveden pohjoispuolelle lähinnä Leppävirran alueelle kaavaillun grafiittikaivoksen ympäristövaikutuksista, sillä brittiläisen Beowulf Mining kaivosyrityksen suunnittelema kaivos tulisi sijaitsemaan ainutlaatuisen kirkasvetisten Kermajärven ja Suvasveden välittömässä läheisyydessä.

Grafiitin jalostamiseen käytetään kemiallisia saostusmenetelmiä, mikä vaatii runsaasti vettä ja saostusaltaita – hehtaarien kokoiseksi levittäytyvänä avokaivos saastuttaa lähiympäristöään pölyn ohella suoraan sivukivikasautumista pintavesien virtauksessa vesistöihin valuvien saasteiden myötä eikä kaivoksesta järviin laskettavien jätevesien puhtauttakaan voida taata.  Talvivaaran kaivoksen kokemuksien perusteella saostusaltaiden toimivuutta ja kaivoksen jätevesien puhdistusjärjestelmiä ei voida pitää mitenkään absoluuttisen varmoina ympäristön kannalta – riskien konkretisoiduttua luontoarvojen menetys on lopullinen ja saastumisalue mittava, koska Heinäveden vesistöreitti on suorassa yhteydessä Saimaaseen.

 

Kaivoshankkeita voidaan toki perustella niiden taloutta ja työllisyyttä elvyttävillä vaikutuksilla, mutta mielestäni nämä perustelut ovat hyvin lyhytnäköisiä. Kaivos tuottaa voittoa omistajilleen ja antaa työtä aliurakoitsijoille vain hetken aikaa, mutta toimintansa jo lopettaneenkin kaivoksen ympäristöriskit säilyvät vielä vuosikymmeniä rasittaen lähiympäristön asujaimistoa. Puhdas ympäristö sen sijaan on aina itsessään arvokas ja sen varassa toimivien matkailu- ja virkistyselinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen kuten myös paikallisen asutuksen elinympäristöstä huolehtiminen on paitsi ekologisesti kestävää, niin myös kansantaloudellisesti pitkäjänteisemmin kannattavaa.

 

 

Niin?

 

 

 

jiihooantikainen

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen. muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu