Alaikäisten sukupuolidysforian hoito Suomessa

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on kesäkuussa 2020 hyväksynyt alaikäisten sukupuolen variaatioihin liittyvän sukupuolidysforian hoitomenetelmät.  Tutkimustiedon tarkentuessa on käynyt ilmeiseksi hoitomenetelmien selkeyttämisen vähentävän toisaalta hoitoon hakeutumisen kynnystä sekä toisaalta lisäävän merkittävästi eri terveydenhuollon yksiköiden osaamista kohdata sukupuoleltaan epätyypillisiä asiakkaita. Julkista terveydenhuoltoa koskeva ohjeistus määrittää sekä ne ehdot, joiden toteutuessa potilas on oikeutettu lääketieteellisiin hoitoihin,  että  eri terveydenhuollon toimijoiden vastuualueet.

Alaikäisille käytössä olevat hoitomenetelmåt ovat Suomessa varovaisuusperiaatteen mukaisesti lähinnä supportiivisia ja kliinisestä oirekuvasta ja sen vakaudesta riippuen osittain myös invasiivisia – tapauskohtaisesti siis potilas voi aloittaa puberteettia jarruttavaa hormonihoitoa, jonka ansiosta hänelle tarjoutuu  kasvurauha ja mahdollisuus reflektoida identiteettiään ilmetysti. 🙂

Varsinaisia (”perinteisiä”) kirurgisia sukupuolenkorjaushoitoa ei Suomessa ole tarjolla alaikäisille, koska on varsin ilmeistä, että alaikäisellä ei ole reaalisia mahdollisuuksia arvioida palautumattomien  hoitojen ja niiden mukana seuraavien elinikäisten hormonihoitojen haittoja ja hyötyjä. Alaikäisten sukupuolidysforian hoidossa keskeistä on tuen antaminen ohjaamalla lapsi vahvistamaan omaa sukupuoltaan jo viimeistään perusterveydenhoidon parissa, vaikka  itsessään velvollisuus lisätä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta kuuluukin perusopetuksen  ja varhaiskasvatuksen järjestäjille.  Ja kuten Palkon ohjeistuksen perusteista ilmenee, niin sukupuolen variaatiot (trans- ja muunsukupuolisuus) ovat itsessään osa normaalia vaihtelua, jolloin koettu dysforia johtuu usein suurelta osin tiukoiksi asetetuista yhteisönormeista yms. vähemmistöstressiä aiheuttavasta sosiaalisesta kohinasta.

 

 

Niin, sosiaaliset ilmiöt selittyvät usein sosiaalisilla tekijöillä ja siten on helppo todeta,  että sukupuolivähemmistöjen kokema viha, vähättely ja syrjintä itseään ruokkivasti lisäävät heidän tarvettaan tukeutua terveydenhoidon ammattilaisten apuun – koherentisti sukupuolen moninaisuuden hyväksyvässä yhteiskunnassa terveydenhuollon kuormitus psykososiaalisilla ongelmilla olisi näiltä osin siis pienempää…

 

0
jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu