Bimodaalinen sukupuolijärjestelmä

Näin kansainvälisenä homo-, bi-  ja transmisian vastaisena päivänä on mielestäni syytä selkeyttää tunnettua sukupuolijärjestelmäämme tilastotieteen termein – käsite ”sukupuoli” kun kiistämättä aina palautuu myös yleiselle tasolle tilastoluokituksena riippumatta kunkin sukupuolittuneen yksilön oman  okkipitaalisen aivolohkon tuottamista tunnistamisjäljistä 🙂

Jaettaessa populaatio sukupuolen perusteella tilastollisiin ryhmiin, voidaan havaita tilaston muodostuvan bimodaaliseksi. Tilasto sisältää siis kaksi huippua, joiden välissä on pienempiä variaatioryhmiä. Näiden kahden tilastollisen moodin erityispiirteenä on melko koherentti sukupuoli-identiteetin ja ns. ”lisääntymissukupuolen” yhteneväisyys ja vastaavasti pienempien variaatioryhmien erityispiirteenä on silloin  pidettävä eri asteisia liukumia pois koherentiksi määritellystä  yhteneväisyydestä.

 

No, melko usein (lähes aina siis) yleiskielessä, tiedonvälityksessä, julkishallinnossa ja sitä ohjaavassa lainsäädännössä  ja vaikkapa viihdeteollisuuden tuotteissa  tosiasiassa bimodaalinen sukupuolijärjestelmä typistytetään tottumuksesta tai muista mukavuus- ja ideologisista syistä johtuen kaksijakoiseksi malliksi, missä ihmiset luokitellaan sen kummemmin asiaa kyseenalaistamatta ulkoisen olemuksensa perusteella jompaan kumpaan pääluokkaan, vaikka esimerkiksi Suomen kokoisessa valtiossa sukupuoleltaan ”epätyypillisiä henkilöitä”, transihmisiä tai intersukupuolisia elää arvioiden mukaan 250 000…300 000.

jiihooantikainen

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen. muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu