Kela tuottaa palveluja vastuullisesti

Osana julkishallintoa Kela on viranomaisena velvollinen toimimaan lakien määrittämien tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslain 2. luku määrittelee suoraan, että viranomaisen

     ”on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.”

 

Oikeasuhtaisuus ei tokikaan merkitse sitä, että virasto tai hallintoelin tulostaisi  perustuslain yhdenvertaisuuslausekkeen paperille ja ripustaisi sen sitten kehystettynä oman toimistonsa aulaan kaikkien asiakkaidensa nähtäville ikäänkuin  yhdenvertaisuus siinä seinälle nähtäville nostettuna edistyisi itsestään, automaationa.

 

Sosiaalinen vastuullisuus viranomaisen työskentelyssä edellyttää aktiivisuutta sekä johdonmukaista suunnitelmallisuutta. Kelan omien tiedotteiden perusteella viraston toimintalinja onkin mielestäni (-mme) varsin kiitettävää luokkaa – kaikkien yhteinen Kansaneläkelaitos ei siis tyydy paperinmakuisiin julistuksiin vaan virastona se edistää päättäväisesti yhdenvertaisuutta aktiivisilla teoilla ja siten vahvistaa sosiaalista koheesiota.

Kelan toiminta vaikuttaa niin yhteiskunnan palveluihin kuin ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. Siksi on tärkeää, että Kelan toiminta on sosiaalisesti vastuullista.

Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta ne huomioisivat paremmin henkilöstön ja asiakkaiden monimuotoisuuden ja edistäisivät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Palvelujemme pitää olla saavutettavia ja ymmärrettäviä kaikille. Isona työnantajana henkilöstömme monimuotoisuuden huomioiminen on olennainen osa vastuullisuuttamme. Viranomaisena velvollisuutemme on turvata ja edistää syrjimättömyyttä.”

 

No, Kela ei ole enään tänä vuonna Helsinki Priden yhteistyökumppani vaan se hajauttaa voimavarat nyt hieman laajemmalle maakuntiin ja osallistuu virallisena yhteistyökumppanina myöhemmin kesällä järjestettäviin Pride-tapahtumiin Oulussa ja Turussa. Näin tekemällä Kela pystyy vankistamaan omia yhdenvertaisuutta edistäviä verkostojaan ja ehkä myös tavoittaa samalla niitä potentiaalisia asiakkaitaan, joiden tuentarve on jäänyt pääkaupunkikeskeisessä elämänmenossamme  pienemmälle huomiolle.

jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, woke, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu