Laki sukupuolen vahvistamisesta voimaan 3. huhtikuuta

Lähes ajanmukainen ”translaki” on nyt viimein tulossa voimaan meillä Suomessakin ja  sen vuoksi epäluulojen hälventämiseksi on syytä hieman kerrata, mitä kaikkea lakiuudistus pitää sisällään.

Virkamiesmaisesti voisin todeta, että uudella lailla vahvistetaan itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Lääketieteellinen selvitys tai diagnoosi ja lisääntymiskyvyttömyys eivät ole enää edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Ja vielä lisätä tähän sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta napattuun tekstilainaukseen  seuraavat selventävät yksityiskohdat koskien lain soveltamista kohderyhmässä :

^ sukupuolen vahvistamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta

^ hakemus perustuu henkilön omaan selvitykseen sukupuolestaan

^ DVV informoi hakijaa sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista

^ hakijan on vahvistettava hakemus aikaisintaan 30 vrk:n kuluttua siitä, kun hakemus on tullut vireille (otettu käsiteltäväksi)

 

Sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista voidaan yleispätevästi todeta, että muuta lainsäädäntöä sovelletaan vahvistetun sukupuolen mukaisesti. Esimerkiksi 18 vuotta täyttäneeseen henkilöön, joka vahvistaa oikeudellisen sukupuolensa mieheksi, sovelletaan asevelvollisuuslain 2 §:ää ja hänen palveluskelpoisuutensa tarkastetaan sitten erillisten pykälien mukaisesti.

Kuinka laajan tai pitkän henkilöhistoriakertomuksen sisältävä selvitys omasta sukupuolesta sitten tulee olla?

Tähän ei ole olemassa valmiita hakemuskaavakkeita eikä vakiintunutta käsitystä selvityksen sisältömuotoon sidoksissa olevasta kredibiliteetistä kuten ei myöskään kokemusta hakemuksen käsittelijöiden ammattitaidosta muodostaa todellisuutta vastaava kuva hakemuksen autenttisuudesta,   joten selvityksen kirjoittamisessa on syytä pitäytyä näin alussa minimalistisilla linjoilla ja kirjoittaa hakemuksen perusteluosioon ainoastaan selkeästi hakemusta puoltavista seikoista.

 

 

 

 

 

Niin?

 

 

 

 

 

jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, woke, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu