Lausunnot hallituksen esitykselle laiksi sukupuolen vahvistamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön pyytämät lausunnot hallituksen esitykselle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ovat luettavissa Lausuntopalvelun verkkosivuilla .   Kaikkiaan lausunnonantajia kertyi kokonaista 85 kappaletta, mikä lienee kertaluokkaa enemmän kuin keskimääräinen lainvalmistelun puitteissa tapahtuva asiantuntijatahojen ja lain välittömään vaikutusalueeseen kuuluvien henkilöiden kannanotto.

Kyseinen lakiuudistus siis kiinnostaa ja se koetaan yleisesti tärkeäksi.

Yleissilmäyksellä lausuntoja lukemalla huomaa saman tärkeyden kokemisen – lausunnot  on muotoiltu asiallisen argumentatiivisesti riippumatta siitä, tukeeko lausunnonantaja hallituksen esitystä vai esittääkö hän siihen kriittisiä korjausvaihtoehtoja. Mielestäni tämä lausuntojen muodollinen asiallisuus onkin keskeisin aikaisempiin vuosiin verrannollisesti muuttunut seikka – keskustelun sävy on siirtynyt ”minä ole nyt kissa ja huomenna koira, vuh-vuh”-tyylisestä pilkanteosta hyvinkin asialliselle pohjalle siis.

Erityisesti asiantuntijajärjestöjen yhteisenä kriittisenä huomiona hallituksen esitystä pidetään puutteellisena siinä esitetyn täysi-ikäisyysvaatimuksen suhteen. Lasten ja nuorten oikeudet parhaaseen saatavilla olevaan terveyteen sekä oikeus päättää itseään koskevista asioista kehitystasonsa mukaisesti eivät toteudu hallituksen esityksessä  täysi-ikäisyysvaatimuksen vuoksi – esimerkiksi lapsiasiantuntijana  tunnettu Kätilöliitto toteaa täysi-ikäisyysvaatimuksen sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä ylläpitävän lain kohderyhmään kuuluvien alaikäisten pahoinvointia :

”Täysi-ikäisyyden vaatimus ei ole ongelmaton. Ymmärrys omasta sukupuolesta ja tarve tulla
kohdelluksi sen mukaisesti voi olla selvää jo aiemmin. Juridisen sukupuolen korjaaminen
voidaan myöhemmin korjata uudestaan, joten mitään peruuttamatonta ei tapahdu.Sukupuolensa
vääräksi kokeva alaikäinen voi kuitenkin hyötyä siitä, että saa elää omaksi kokemaansa
sukupuolta todeksi. Vaatimus täysi-ikäisyydestä ylläpitää transnuorten vaikeutta saada apua
ja tukea, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin
muun muassa lisääntyneinä hoitokuluina. Transnuorten muita nuoria suurempi pahoinvointi
on todettu muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyssä (2019). ”

 

Mielestäni Kätilöliitto ei tässä voisi olla enempää oikeassa ja siten on toivottavaa, että hallituksen lopullisessa esityksessä laiksi sukupuolen vahvistamisesta täysi-ikäisyysvaatimus poistetaan siten, että kehitystaso huomioivasti myös alaikäisillä olisi itsenäinen mahdollisuus korjata väärin kirjattu sukupuolimerkintä virallisista henkilörekistereistä.

+2
jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu