Poikien sukuelinten silpomisen kieltäminen

Kansalaisaktiivisuus on useinkin hyvin  valikoivaa ja selektiivistä – ymmärrettävästihän yhden ihmisen tormakkuus kanavoituu varsin kapea-alaiselle uralle kokonaiskuvan hämärtyessä aktiviteetin kohdistuessa aina vain omalle mukavuusalueelle. Omasta kuplasta poistuminen  on siis mielestäni vain ja ainoastaan tiedollisen pääoman kannalta tuottoisaa ja siksipä päätin nyt tuoda esille asian, joka on viimeksi nostettu julkisuuteen  ”altaan toisesta  päädystä” -:)

Kulttuuriperinteisissä konteksteissa poikalasten oikeus koskemattomuuteen on edelleen kiistämättä huonolla tolalla ja vaikka eduskunnassa asia onkin jo melko tuoreesti torjuttu, kannattaa silti mielestäni poikien sukuelinten ei-lääketieteellisesti  perusteltujen ”ympärileikkausten” kriminalisointia  pohtia yleisen oikeustajun ja Suomeakin sitovien lasten oikeuksien sekä kansallisen perustuslain pohjalta.

Kansalaisaloite poikien sukuelinten silpomisen kriminalisoimiseksi on edelleen kannatusilmoitusten keräysvaiheessa ja allekirjoitusten määrä on tällä hetkellä melkolailla 50 prosenttia vaadittavasta 50 000 kannatusallekirjoituksesta.  Aloiteteksti on mielestäni perusteluissaan loistavan selkeä  – lasten oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen on ehdoton ihmisoikeus, mitä kulttuuriperinteisiin, uskomuksiin tms. pyhinä pidettyihin seikkoihin vetoamalla ei voi loukata :

”Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp) todetaan, ettei uskonnon ja omantunnon vapauteen vetoamalla voida harjoittaa toimia, jotka loukkaavat ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia. Ihmisyksilöiden silpomista ei siis voida oikeuttaa missään olosuhteissa huolimatta toimenpiteen mahdollisesta yhteydestä uskonnolliseen suuntaukseen. Vanhempien oikeus uskontonsa harjoittamiseen ei siis tule olla peruste pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttävän toimenpiteen suorittamiseen poikalapselle.”

 

 

+12
jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu