Pride-viikko purkaa ennakkoluuloja

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia  edistävä Helsinki Pride – tapahtumaviikko on juuri alkanut ja  miltei perinteeksi muodostuneen käytännön mukaisesti tänäkin vuonna tapahtuman tarpeellisuutta  joutuu ”hieman” täsmentämään.

Pride-tapahtumien funktio on tuoda esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjinnän täytteiset arkikokemukset ja herättää keskustelua yhteiskunnallisista muutostarpeista koskien seksuaali-ka sukupuolivähemmistöjä. Lakeihin ja oikeus- ja viranomais- tai asiantuntijakäytäntöön niveltyvänä  rakenteellinen syrjintä ylläpitää harhaisiakin  käsityksiä normaaliuden rajoista, joiden purkaminen onnistuu ainoastaan tekemällä nämä rakenteet ensin näkyviksi ja korvaamalla sitten vinoutuneet tai muuten homeiset  osat terveillä  ja kestävillä ratkaisuilla 🙂

Terveydenhuolto on eräs keskeinen julkinen palvelu, jonka toiminnoista jokainen on oikeutettu nauttimaan tarpeidensa mukaisesti omaa yksityisyyttään ja identiteettiään kunnioittavalla tavalla. Nykyisin terveydenhoito on potilaan näkökulmasta katsottuna ainakin näennäisesti järjestetty syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti, mutta käytännössä useat sukupuoleltaan epätyypilliset potilaat kohtaavat edelleen oman identiteettinsä kyseenalaistamista, väärin sukupuolittamista tai muuten nihkeää kohtelua erilaisissa terveytensä hoitamiseen liittyvissä kohtaamisissa terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.

Lääkäriliitto on päättänyt osallistua tänä vuonna Helsinki Pride-tapahtumaan ensisijaisesti juuri  lisätäkseen jäsenistönsä tietämystä sukupuolen moninaisuudesta, mikä on mielestäni hyvä alku syrjintää lieventäville hoitokäytänteille ja se purkaa sitten myös keskeisesti yleistä  mielipidettä kahlitsevia ennakkoluuloja.  Lääkärin ammattihan on väestön keskuudessa arvostetuimpia ja lääkäreiden näkökannat priorisoidaan usein etusijalle keskusteltaessa terveyteen liittyvistä asioista…

 

Lainaus Lääkärilehden pääkirjoituksesta :

”Pride-liikkeen tavoite on, että jokainen on yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertainen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta (7) ja tulee nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään. Jos tämä toteutuu, yhteiskunnan tuottama paine tietynlaiseen sukupuolen ilmaisuun vähenee ja sukupuolta voisi ilmaista laajemmin.”

 

jiihooantikainen

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen. muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu