Sukupuolen moninaisuus virallisissa tilastoissa

Suomen yhteiskuntarakenteessa sukupuoli ilmenee nykyisin suurelta osin identiteetin kautta (ns. sosiaalisena sukupuolena) – tämä käy ilmi niin perheoikeudellisten  palveluiden laajuudesta, julkista valtaa käyttäviä, työnantajia ja koulutuksen järjestäjiä velvoittavasta tasa-arvolaista sekä mm. perusopetuksen arvoperustan perusteluista.

Räikeimmän poikkeuksen tähän sääntöön tekee asevelvollisuuslaki, joka vanhentuneeseen kahden sukupuolen järjestelmään  perustuvana velvoittaa hallinnollisella päätöksellä  miehiksi merkityt kansalaiset osallistumaan asepalvelukseen tai sitä vastaavan siviilipalvelukseen  vankeusrangaistuksen uhalla.

Toinen, ja vielä arkisempaan elämään suuresti vaikuttavasti,  epäkohta löytyy virallisten tilastojen merkitsemismenetelmistä – virallisissa tilastoissa sukupuolen moninaisuus on edelleen heikosti esillä, mikä seikka hankaloittaa tasa-arvopolitiikan toimintasuunnitelmien laatimisessa, vaikuttaa terveydenhoidon ja -valistuksen oikeaan kohdentumiseen ja se samalla ylläpitää ja oikeuttaa jyrkän dikotomisia asenteita  🙂

Virallisiin tilastoihin kerättävät tiedot pohjautuvat väestötietojärjestelmän rekistereihin, joissa tieto sukupuolesta on valtioneuvoston  antaman asetuksen mukaisesti esitetty kaksijakoisessa muodossa -joko mies tai nainen siis.

 

Tilastokeskus aiheeseen paneutuessani ilmoitti kuitenkin ystävällisesti, että tilanne ei tältä osin olisi aivan toivoton, sillä sen mukaan nyt jo erilaisissa kysely- ja survey-tutkimuksissa vastaajan sukupuolta ei automaattisesti oleteta henkilötunnuksen perusteella, vaan vastaajien annetaan määritellä se itse. Tästä on esimerkkinä vuoden 2017 Tasa-arvobarometri, jossa valintavaihtoehtoja on kolme (mies, nainen, muu).

Joka tapauksessa ja siitäkin huolimatta että täydentäviin kyselytutkimuksiin veronmaksajat saavat jo vastata totuudenmukaisesti, niin laajat väestölliset tilastot, joita hyödynnetään kaikilla poliittisen elämän alueilla, eivät tule laadituiksi todellisuutta vastaaviksi ennen kuin valtioneuvoston asetusta  väestötietojärjestelmästä uudistetaan muuttamalla henkilötunnuksen rakennetta määrittävän toisen pykälän lakiteksti ajanmukaiseksi.

 

 

 

+1
jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu