Translain uudistus nytkähti eteenpäin

Sosiaali-ja terveysministeriön lyhyeen tiedotteeseen luottaen laki  sukupuolen vahvistamisesta siirtyy asia- ja yksityiskohtaiseen säädösvalmisteluun piakkoin ja varsinaiseen lakiesityksen eduskuntakäsittelyyn siirryttäneen  sitten ehkäpä noin vuoden päästä :

”Asetetaan laajapohjainen työryhmä valmistelemaan hallituksen esitys virkaesivalmistelun pohjalta. Työryhmä on tarkoitus asettaa maaliskuussa 2021. Esitys on tarkoitus antaa joulukuussa 2021.”

Lakiuudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti säätää itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta ja jo tässä vaiheessa voidaan todeta aiheen tiimoilta liikkuvilta huhuilta siivet leikaten, että säädösvalmistelun yhteydessä lain yksityiskohdat tullaan hiomaan tosiasiallista tarvetta vastaaviksi. Käytännössä siis lakiesitys tulee pohjautumaan vuoden 2020 tammikuussa työnsä päätökseen saaneen transtyöryhmän  raportissaan esittämään ns. ”laajaan malliin”.

 

 

Näin ne asiat etenevät oikeusvaltiossa, hitaasti mutta kankeasti siis.

 

Lisäys.  Kasvavan kysynnän vuoksi, informaatiotarpeen tyydyttämiseksi ja muutenkin mukavana miehenä lisään tähän jatkoksi blogissa mainitun jo työnsä päättäneen työryhmän loppuraportista kansainvälisenä vertailuna selosteen  Norjassa käytössä olevasta käytännöstä:

”Norjassa tuli vuonna 2016 voimaan laki oikeudellisen sukupuolen muuttamisesta (lov om endring
av juridisk kjønn 2016). Lain mukaan hakemus sukupuolen vahvistamisesta osoitetaan maan väestörekisteriviranomaisena toimivalle veroviranomaiselle. Laissa käytetään sanaa hakemus, mutta
koska viranomainen ei tosiasiassa käytä harkintavaltaa, kysymys on käytännössä ilmoitusmenettelystä. Laissa ei säädetä harkinta-ajasta, mutta hakumenettelyyn sisältyy tosiasiallinen harkintaaika: veroviranomainen lähettää hakijalle tietoa hakemuksen hyväksymisen oikeusvaikutuksista ja
edellyttää samalla, että hakija todistaa henkilöllisyytensä ja vahvistaa hakemuksensa. Menettelyyn
kuluu kaiken kaikkiaan muutama viikko ja sillä pyritään osaltaan varmistumaan siitä, ettei hakemusta ole tehty impulsiivisesti ja harkitsemattomasti. Väestörekisteriviranomaisen päätökseen saa
hakea muutosta.
Norjan lain mukaan myös alle 18-vuotiaan oikeudellinen sukupuoli voidaan vahvistaa. Jos hakijana
on 16 vuotta täyttänyt henkilö tai täysi-ikäinen vajaavaltainen henkilö, hän tekee sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen itsenäisesti, kun taas 6 – 15 -vuotias lapsi tekee hakemuksen yhdessä huoltajiensa kanssa. Jos huoltajat ovat keskenään eri mieltä, asian ratkaisee maakunnan kuvernööri lapsen edun mukaisesti.
Huoltaja tekee hakemuksen alle 6-vuotiaan lapsen puolesta. Lasta on kuultava hänen kehitystasonsa mukaisesti. Hakemus voidaan hyväksyä, jos lapsen sukupuolta ei voida määrittää. Hakemukseen on liitettävä terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto.”

 

Mielestäni lakiuudistusta olisi syytä kehittää tämän mallin mukaiseksi.

jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen. muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu