Translain uudistusta uhkaa vesittymisen ohella jopa sen lykkääntyminen vuosikausilla

Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelussa tunnisteella STM009:00/2021  l. ”Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta” valmisteltavana olevan hankkeen etenemisen lykkääntyminen jatkuu ja näillä näppäinnäkymillä varsinainen lakiesitys esitellään vasta viikolla 38.  Mikä onkin lakiesityksen eduskuntakäsittelyn puolesta jo lähestulkoon viimeinen aika – lakiesityksen viivästyminen vielä tästä saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa esityksen raukeamiseen eduskuntakauden loppuessa kesken etenkin kun eduskunnalla on tälläkin kaudella käsiteltävänään ilmastonmuutokseen sopeuttamistoimien ja hoitajien toimeentuloon ja ammatilliseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Translain uudistus voi siis hautautua ”tärkeämpien asioiden” alle.

Itsessään valmistelussa oleva lakihanke on lähtökohdiltaan ja ministeriön omien tiedotteiden perusteella etenemässä  torsona – suppeassa muodossa siis, mikä ei edelleenkään täytä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaateita eikä vastaa tieteellistä käsitystä sukupuolen moninaisuudesta.

Kuitenkin lain voimaan saattaminen puutteelliseenakin olisi tässä vaiheeessa merkittävä edistysaskel yhdenvertaisuuden saralla ja valaisi uskoa länsimaisten arvojen pysyvyydestä demokraattisen Suomen ohjenuorana.

+1
jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu