Transvestinen transsukupuolisuus

Käsite ”sukupuolen moninaisuus” ei rajoitu pelkästään  kyseenalaistamaan muuttumattomiksi entiteeteiksi kanonisoitujen binääristen ”mies” ja ”nainen” -olioiden suhdetta ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen, sillä se samalla sisäisellä logiikallaan luo samaan aikaan uusia kysymyksenasetteluita koskien yksilöllisen subjektin ja sosiaalisen ympäristön oikeuksia ja keskinäisiä velvoitteita.

 

Millainen henkilö on transvestinen transsukupuolinen on tässä mielessä hyvä ja tarkentava kysymys.

 

No, ainakin itse lähden purkamaan tätä kysymystä ja hakemaan siihen vastausta ihan perinteisellä ns. wittgensteinilaisella periaatteella (kieleni  rajat ovat maailmani rajat siis)  tarkentamalla ensiksi käytettävät termit yhteisesti ymmärrettäviksi.  Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksella tähän asiayhteyteen liittyvä termistö on mielestäni avattu riittävällä  tieteellisellä tarkkuudella ja myös ideologisesti riippumattomasti, joten perustellusti uskon käyttämällä sivuston määritelmiä aikaansaavani selitysvoimaisen vastauksen esittämääni hyvään ja tarkentavaan kysymykseen siitä, että millainen on transvestinen transsukupuolinen henkilö 🙂

SMO määrittelee transsukupuolisuuden sukupuoliristiriidan ääreismuodoksi ja sukupuoliristiriitahan tunnetusti tarkoittaa sitä, että henkilön sisäisesti omakseen kokema sukupuoli on muuta kuin hänelle syntymässä määritelty sukupuoli. Transvestisuus taas tarkoittaa henkilön ajoittaista tarvetta ilmentää olemuksellaan toista sukupuolta mihin hänet on syntymässään määritelty.

Näistä yksiselitteisistä määritelmistä onkin sitten melko tai jokseenkin helppoa muotoilla vastaus siten, että transvestinen transsukupuolinen on henkilö, joka kokee tietoisesti tai tiedostamattaan ajoittaista tarvetta ilmentää pukeutumisellaan, eläytymisellään tai muulla vastaavalla kulttuurisidonnaisella tavalla syntymähetkellä hänelle annettua sukupuolta…

 

 

 

 

 

 

 

 

Niin?

jiihooantikainen

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen. muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu