Väkivallan kokeminen on hienokseltaan vähentymässä

Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan suomalaisten henkilökohtaisessa elämässään kokema väkivalta ja sen uhka ovat  vuoden 2012 jälkeen vähentynyt maltillisesti – ainoastaan seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat mainitulla  ajanjaksolla lisääntyneet johtuen varmaaankin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden merkityksen aikaisempaa yleisemmästä tiedostamisesta.

 

 Vuonna 2021 noin 6 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista oli joutunut
läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi. Vamman aiheuttaneen väkivallan kohteeksi oli joutunut noin neljä prosenttia vastaajista. fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuus nousi vuodesta 2020 ja palasi lähestulkoon koronapandemiaa edeltävälle tasolle.
 Seksuaalista väkivaltaa oli kokenut noin kaksi prosenttia vastaajista.
 Uhkailua kokeneita oli noin 9 prosenttia vastaajista.
 Nuoret kokivat fyysistä väkivaltaa selvästi vanhempia ikäryhmiä enemmän. Miehet kokivat naisia yleisemmin väkivallalla uhkaamista, kun taas naiset kokivat yleisemmin eri fyysisen väkivallan muotoja.
 Fyysisen vamman aiheuttaneen väkivallan kokeminen on kyselyperustaisessa tutkimuksessa jonkin verran yleisempää naisilla kuin miehillä.
 Miehet kokivat uhkailua ja väkivaltaa yleisimmin julkisilla paikoilla. Vuonna
2021 miesten kokema väkivalta julkisilla paikoilla ja omassa asunnossa palasi vuoden 2019 tasolle. Näin ollen vuoden 2020 selkeän laskun jälkeen palattiin pandemiaa edeltävälle tasolle. Työtehtävissä kohdattujen uhkailu- ja väkivaltatilanteiden yleisyys lisääntyi naisten osalta ajanjaksolla 2012–2018, laski selvästi vuonna 2020, mutta vuonna 2021 palattiin jälleen pandemiaa edeltävälle tasolle. Vuonna 2021 naisten kokeman parisuhdeväkivallan yleisyys oli melko samalla tasolla kuin edeltävänävuonna.
 Poliisilaitosalueittainen tarkastelu osoitti, ettei alueiden välillä ollut vammaan johtaneen väkivallan osalta tilastollisesti merkitsevää eroa.
 15 prosenttia vastaajista ilmoitti välttävänsä jotakin kotinsa lähellä olevaaaluetta väkivallan uhan vuoksi.
 Välttämiskäyttäytyminen oli selvästi yleisempää kaupunkimaisissa kunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Poliisilaitoskohtaisesti tarkasteltuna välttämiskäyttäytyminen oli yleisintä Helsingissä ja Itä- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten alueilla ja vähäisintä Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa.

 

 

Vuoden 2021 kyselyssä vähintään läimäisyn käsittävää väkivaltaa kokeneista 11 prosenttia kertoi jostakin tapauksesta ilmoitetun poliisille. Sukupuolten välillä ero oli tilastollisesti merkitsevä, sillä vähintään läimäisyn käsittävää väkivaltaakokeneista miehistä 16 prosenttia ilmoitti tapauksesta poliisille, kun naisista vastaava osuus oli vain 7 prosenttia. Tapahtumapaikka selittää sukupuolieron viranomaisille ilmoittamishalukkuudessa – miehet kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa yleisimmin julkisilla alueilla, kun taas naiset lähisuhteissa yksityisissä tiloissa.

 

jiihooantikainen
Vasemmistoliitto Kuopio

aktiivinen 🐟, miesasia-aktivisti, feministi ja vasemmistolainen.
muuten ihan mukava mies :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu