Korona haastaa myös poliisin

Poliisin ammattiin kuuluvat sekä riskit että niihin varautuminen. Poliisi toimii kaikkien aikojen turvaajana, koski se sitten syvää rauhanaikaa tai poikkeusoloja. Mutta mitä tapahtuu, kun lainvartijoita ja koko kansakuntaa kohtaava uhka on kooltaan vaivaiset 50–200 nanometriä?

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) on saanut kevään aikana runsaasti yhteydenottoja sekä jäsenistöltään että medialta koronaviruspandemiaan liittyen. Suurta huomiota sai osakseen Uudenmaan liikkumisrajoitus ja rajan valvomiseksi perustetut tarkastuspisteet. Kansalaisia, mediaa ja osaa jäsenkunnastamme huoletti erityisesti se, minkä vuoksi rajanylityksiä valvoneita poliiseja ei varustettu asianmukaisilla kasvomaskeilla. Huoli on oikeutettu, vaikka maskien hyöty kyseisessä tehtävässä ja olosuhteissa on myöhemmin osoitettu varsin rajalliseksi.

Huolta tulee kantaa sekä poliisien että heidän asiakkaidensa vuoksi. Kansalainen ei lähtökohtaisesti voi valita sitä, joutuuko hän poliisin virkatoimen kohteeksi vai ei, vaikka omalla toiminnallaan siihen voi vaikuttaakin, ainakin osittain. Koska poliisitoiminta on viime kädessä ns. pakkovallan käyttöä, tulee poliisin lisäksi suojata myös poliisin kanssa asioivaa kansalaista.

Kuluneella viikolla lehdistössä on puhuttu koronan vapaamatkustajista, ”friiraidereista”, jotka eivät piittaa viranomaisten antamista suosituksista. Välinpitämättömien ohella osa poliisin asiakkaista pyrkii tietoisesti hyödyntämään koronapelkoa sekä virkatoimilta välttyäkseen että virkatoimiin vaikuttaakseen. Osa asiakkaista pyrkii muun muassa yskimään ja sylkemään poliisin päälle uhkaamalla näin syljen mukana tarttuvilla taudeilla. Koronavirus on noussut tässä perinteisemmillä taudeilla kuten HIV:llä tai hepatiitilla uhkaamisen rinnalle.

Päihtymyksen ja häiriökäyttäytymisen vuoksi kiinniotettu voi ilmoittaa poliisille olevansa koronapotilas tai vähintäänkin koronalle altistunut. Samalla kiinniotettu vaatii, ettei häntä saa sijoittaa muiden kanssa juoppoputkaan, vaan hänet tulee sijoittaa yksityismajoitukseen rikosperusteisesti kiinniotettujen puolelle. On selvää, ettei jokaiselle näin toimivalle sen paremmin käytössä olevien resurssien kuin tasapuolisen kohtelun nimissä ole mahdollista järjestää yksityismajoitusta. Mutta entäpä jos yksi väittäjistä puhuukin totta ja hän juoppoputkaan jouduttuaan altistaa jonkun muun kiinniotetun koronalle?

On hyvä muistuttaa, että koronatilanteella on myös epäsuoria vaikutuksia. Yhä useampi hätäkeskuspäivystäjän poliisille välittämä hälytys on kotihälytys. Se, mitä kodin seinien sisään kätkeytyy, ei jää poliisilta näkemättä. Pandemian vaikutukset ovat muun muassa sairaanhoidon ja talouden ohella huomattavasti laajemmat ja ulottuvat myös pitkälle kriisinjälkeiseen aikaan. Kodin tapahtumat koronakriisin aikana kulkevat osalla meistä vielä pitkään mukana, joillakin läpi koko elämän.

Kaiken keskellä valonpilkahduksiakin on nähtävissä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat viimein sisällyttäneet poliisin osaksi yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöä ja niitä henkilöstöryhmiä, joiden COVID-19-näytteitä lähetetään automaattisesti THL:een tutkittaviksi. SPJL ja Poliisihallitus ajoivat vaatimusta sinnikkäästi eteenpäin. Täydellistä suojaa tartunnalta on mahdotonta saada, mutta suojavälineiden riittävä määrä sekä nopea testaukseen pääsy helpottavat varmasti hallittua riskinottoa ja henkistä kuormaa.

Toinen edistysaskel on ollut työnantajan ─ tässä tapauksessa poliisihallinnon ohella erityisesti valtion työmarkkinalaitoksen ─ nopea asennemuutos etätyöskentelyä kohtaan. Kyse ei ole pelkästä digiloikasta, sillä etätyöskentelyn mahdollistava kalusto on ollut käytössä jo aiemmin. Sen sijaan suhtautuminen muualla kuin työpaikalla työskentelyyn on pandemiasta johtuen muuttunut aiempaa sallivammaksi ja joustavammaksi.

Väärinkäsitysten välttämiseksi korostan, ettei etätyö voi olla ainoa poliisityön muoto eikä kaikkea poliisityötä voida koronapandemian aikanakaan tehdä etänä. Toivon silti, että työnantajan suhtautuminen muualla kuin työpaikalla tehtyyn työhön säilyy yhtä positiivisena ja ennakkoluulottomana myös kriisin jälkeen. Etenkin, kun kentältä tulleen palautteen mukaan työn tehokkuuden on raportoitu kasvaneen etätyöskentelyn myötä. Samalla kuitenkin yhä useampi työntekijä kertoo kaipaavansa työyhteisöään sekä aitoa ja välitöntä sosiaalista vuorovaikutusta työkavereiden kesken.

Tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa rajoituksia alettaneen hiljalleen purkaa tai ainakin höllentää. Samalla jännitämme sitä, millaista vappua tänä vuonna vietämme ja miten poliisi tulee puuttumaan mahdollisiin puistopiknikkeihin.

Kiitokset kaikille teille, jotka olette olleet yhteydessä ja tarjonneet ammattikunnalleni tukea ja apua. Vastaan tässä yleisellä tasolla minulle esitettyyn kysymykseen siitä, miten parhaalla tavalla voitte osaltanne olla avuksi sekä poliiseille että muulle viranomaistoiminnalle. Eläkää sovussa sekä lakeja ja viranomaisten ohjeita noudattaen, ja auttakaa kanssaihmisiä silloin, kun he sitä tarvitsevat. Näin toimien niin poliisin kuin muidenkin viranomaisten rajalliset resurssit saadaan suunnattua sinne, missä apua eniten tarvitaan.

Pysykää terveinä.

Jonne Rinne
puheenjohtaja
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto

JonneRinne

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n puheenjohtaja KTM, HTM, EMBA

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu