Palkansaajajärjestöjen synninpäästö

Politiikantoimittaja Timo Haapala kyseenalaisti kirjoituksessaan (IS 6.10.2021) ammattijärjestöjen johtajien tapaa nostaa esiin oman toimialansa epäkohtia sekä liittojen kyselyjen luotettavuutta esimerkiksi alanvaihtoa pohtivien lukumäärästä. Puhe “propagandatutkimuksista” on tulkittavissa siten, että ammattialojen epäkohtien esiin nostaminen olisi samalla oman pesän likaamista ja oman ammattialan arvostuksen romuttamista. Tämä ei kuitenkaan ole täysin totta.

Palkansaajajärjestöjen ensisijainen tehtävä on jäsenistönsä palkkauksesta ja työsuhteen ehdoista neuvotteleminen sekä työolojen parantaminen. Kaikki tämän lisäksi tuleva on plussaa ja osin suhteessa ammattialan luonteeseen ja sitä edustavan palkansaajajärjestön kokoon. Sinä missä poliisihallinnon palveluksessa on noin 10 000 henkilöä, on Suomen Poliisijärjestöjen Liiton (SPJL) palveluksessa vain 15. Sadat eri puolilla valtakuntaa toimivat luottamustoimiset liittomme edustajat tuovat meille Pasilaan tuoretta tietoa jäsenten kokemuksista ja tekevät oman osansa edunvalvonnasta paikallisesti.

Ammattijärjestöjen tekemien jäsenkyselyjen lähtökohtana on pääsääntöisesti selvittää, mikä työelämässä jäsenten kokemusten mukaan mättää. Laajalla kyselyllä varmistetaan, että liitto ajaa koko jäsenistön etua. SPJL:n kyselyissä vuodesta toiseen suurimmaksi epäkohdaksi nousee liian vähäinen henkilöstömäärä suhteessa kasvavaan työmäärään.

Kuluvana syksynä edistimme jäsenistömme asiaa vaatimalla työnantajaorganisaatiollemme riittävää rahoitusta välttääksemme lomautukset ja irtisanomiset. Tämä ei ole lähelläkään perustehtäväämme, mutta tilanteen vakavuus ja sen vaikutukset jäsenkunnallemme huomioiden se oli välttämätöntä. Teemme myös paljon muuta edunvalvontatyötä, jota ei voi katsoa ydintoimintoihimme lukeutuvaksi, mutta se on silti jäsenistömme etujen mukaista toimintaa.

Entä nuo Haapalan esiin nostamat tilastot. Poliisihallinnossa on oma poliisin henkilöstöbarometri, jolla työnantaja selvittää osin samoja asioita kuin SPJL omilla jäsenkyselyillään. Poliisi tulkitsee kerätyn aineiston viranomaismateriaaliksi eikä julkaise sitä.

Ammattiliittona olemme tehneet päätöksen julkistaa laajasti asioita, joita jäsenkuntamme työssään kohtaa. Tarkoituksemme ei kuitenkaan ole vähentää ammattikuntamme arvostusta, vaan tuoda jäsenistömme ääni kuuluviin. Poliisitoiminta valtakunnassa perustuu veronmaksajilta kerättyihin verovaroihin, ja kansalaisilla on siten oikeus tietää.

Liittomme ei yksin voi muuttaa toimialaamme ja jäsenistömme esille nostamia epäkohtia, mutta varmoja voitte olla siitä, että teemme päivittäin hartiavoimin töitä, jotta jäsenemme voisivat paremmin ja menestyisivät työssään myös tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan aktiivista otetta myös työnantajalta, sillä kuten totesin, ei ammattiliitto voi eikä sen pidä tehdä tätä työnantajan puolesta, vaan yhdessä sen kanssa.

SPJL:n jäsenkyselyistä selviää myös, mitä työhön kuuluvia seikkoja ei pidetä ongelmina. Suurin osa poliisijäsenistämme ei esimerkiksi koe asiakaskohtaamisia kuormittavina. Tämä kertoo siitä, että poliisiksi hakeutuvilla on realistinen näkemys työn luonteesta. Organisaatioon ja voimavaroihin liittyvät ongelmat sen sijaan ovat tulleet yllätyksenä. Kasvava alanvaihtohalukkuus on hiljainen signaali, joka voi kertoa paitsi työelämän murroksesta myös alan vetovoiman heikkenemisestä.

Epäkohdista tulee voida puhua avoimesti, sillä totuus arjesta paljastuu kaikille alalle hakeutuneille jossakin vaiheessa. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa, jossa ammattialat kilpailevat keskenään pienenevien ikäluokkien huomiosta, on avoimuus hyvästä sekä toimialan ja alalle hakeutuvien että sitä edustavan palkansaajajärjestön kannalta. Nostamalla epäkohtia esiin voidaan niihin yhdessä puuttua, mikä on kaikkien etu.

Omaa pesän likaaminen onnistuu parhaiten vaikeista asioista vaikenemalla.

 

Jonne Rinne

puheenjohtaja

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

+1
JonneRinne

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n puheenjohtaja
KTM, HTM, EMBA

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu