Lihavuuden hintalappu: Kuinka terveysverot voivat auttaa?

Terveysvero nousee esiin tasaisin väliajoin välineenä kerätä lisätuloja valtion pohjattomaan kassaan, mutta myös keinona edistää terveellisempiä ruokailutottumuksia ja elämäntapoja.

Terveysverolla voi tutkitusti ennaltaehkäistä tehokkaalla tavalla liikalihavuutta ja ruokavaliosta johtuvia ei-tarttuvia sairauksia. Kysymys ei siis ole vain talouspolitiikasta ja verojen keräämisestä, vaan merkittävästä kansanterveydellisestä työkalusta.

Epäterveelliset ruoka- ja elämäntavat aiheuttavat, sairastavuuden ja menetetyn terveyden lisäksi, vuosittain satojen miljoonien eurojen kustannukset yhteiskunnalle. Jos tähän lisää vielä liikkumattomuuden, kysymys on miljardeista euroista. Vuonna 2022 julkaistun suomalaisen väestötutkimuksen mukaan yksistään lihavien terveydenhuollon kustannukset ovat yli kolmanneksen suuremmat kuin ylipainoisilla ja normaalipainoisilla.

Kehopositiivisuus –  siis se, että on sinut oman kehonsa kanssa – on hyvä asia. Nykyaikana erityisesti sosiaalinen media antaa epäterveen kuvan siitä, millainen ulkonäkö on normaalia. Tämä vääristää ihmisten käsityksen siitä, mikä on tervettä. Fakta kuitenkin on, että lihavuus on epäterveellistä ja se altistaa useille sairauksille, joiden hoitaminen on kallista. Kysymys ei ole syyllistämisestä, vaan tosiasioista.

Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että terveysveroilla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen sen vähentäessä haitallisten elintarvikkeiden ostamista ja kulutusta. Erityisesti, kun verot yhdistetään terveellisten ruokien tukemiseen, saadaan aikaan merkittäviä muutoksia kulutustottumuksissa. Terveyserot eri väestöryhmien välillä tasoittuvat.

Terveysperustainen verotus on tehokas työkalu terveellisempien ruokavalintojen edistämiseksi ja lihavuuden torjumiseksi, joka hyödyttää meitä kaikkia. Monissa maissa on jo käytössä tämänkaltainen verotus ja mielestäni sen käyttöä tulisi laajentaa myös Suomessa.

Terveysveroa suunniteltaessa ja toimeenpantaessa on kuitenkin tehtävä tarkat vaikutusarviot, jotta uudistus on mahdollisimman oikeudenmukainen ja että mahdolliset tuet jäävät suomalaisille ruoan tuottajille.

www.joonaskontta.fi

joonaskontta
Keskusta Jyväskylä

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu. Keski-Suomen maakuntavaltuutettu. Aktiivinen liikunnan harrastaja. www.joonaskönttä.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu