Hämeen Sanomat sensuroi nämä 10 juttua v.2021!

NRO:1

Äänestä nyt kuitenkin! (Lähetetty 27.5.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)

Vaaleja on ollut ja tulee toivottavasti olemaan jatkossakin, joskin demokraattinen järjestelmä tuo yllättäviä tuloksia. Vaalijärjestelmät ovat eri maissa erilaisia, joten välttämättä ei eniten ääniä saanut tulekaan valituksi. Näin kävi, kun mm. Trump aikanaan valittiin presidentiksi. En useinkaan ymmärrä, miksi ihmiset äänestävät selvästi itseään vastaan. Köyhät äänestävät henkilöitä, jotka jo vaaliohjelmassaan kurjistavat heidän olojaan. Kunnallisvaalit ovat nyt ja monesti myös Suomessa, laskenta järjestelmän vuoksi, vaaleissa isojen puolueiden ehdokkaat saattavat mennä läpi pienilläkin äänimäärillä, kun taas pienryhmän edustaja ei tule isollakaan äänimäärällä valituksi. Terveyspalveluista on paljolti kysymys myös näissä vaaleissa, eli jatkavatko kunnat yksityistämistä. Äänestämmekö palveluiden parantamiseksi, itseämme vastaan? 
Annammeko kasvottomien, terveydellämme bisnestä tekevien suuryritysten tuhota kaiken. Jatketaanko säästöjen toteuttamista yhä kurjistamalla vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oloja palveluita karsimalla? Lisäksi myös lapset, nuoret ja työttömät ovat monesti säästöjen kohteena. Tämä kaikki lisää eriarvoisuutta ja köyhät kärsivät. Vammaiset muuttuvat ikääntyessä pelkästään vanhuksiksi, koska monissa kunnissa ei noudateta lakia, vaan lopetetaan vammaispalvelut tietyssä iässä. Näin myös Janakkalassakin on yritetty tehdä. Jos on voimia vaatia oikaisua, niin usein tarvitaan ihan lakimiesten apua, jotta palvelu saadaan palautettua. Läheskään kaikilla ei ole voimavaroja, eikä tarvittavaa tietoa mahdollisuuksista, saatikka oikeuksistaan. Eikä neuvoja meinaa saada, ainakaan viranomaisilta. Monilla yhdistyksillä kuitenkin on sosiaalineuvontaa. On kuitenkin paljon syrjäytyneitä ihmisiä, jotka ovat ihan oman onnensa varassa. Vammaislaki ja YK:n vammaissopimus ovat hyviä työkaluja käyttää, ja meidän pitää vaatia viranomaisia noudattamaan niitä.
Toivottavasti vielä joskus uusi vammaispalvelulaki valmistuu, tosin se tuntuu olevan ikuisuusprojekti. Seuratkaa poliitikkojen päätöksiä vaalien välillä, ei pelkästään vaalilupauksia. Kannattaa itse ruveta ehdokkaaksi vaaleissa, niin pystyy vaikuttamaan. Joskus tietysti tuntuu, etteivät asiat etene, mutta kannattaa olla kärsivällinen, koska välillä jotain hyvääkin tapahtuu. Oikeus voittaa ja vanhuksilla ja vammaisilla on taas arvoa. Toivottavasti se ei ole vain unelma, vaan tehdään siitä totta. Osallistuvaa sekä tasa-arvoista vuotta 2021 ja äänestä nyt kuitenkin.
Jorma Talikka. Janakkala
NRO:2

Havaintoja omaishoitajuudesta v.1993 – 2020 (Lähetty 20.5.2021, Häsa ja Kaupunkiuutiset)

Raskas, rakas ja mielenkiintoinen rupeamani omaishoitajuudesta 1993 –  2020 oli aitiopaikka seurata ko.työn taantumaa ja kehitystä . Aloitin omaishoitajana vuonna 1993 omaiseni sairastuttua vakavasti, tunsin mielihyvää siitä kuinka läheistään voi auttaa elämään kotona sairauksiensa kanssa, alku aina hankala sanotaan ensin ja kuten myöhemminkin tuli eteen palkkatyön ja parisuhteen yhteen sovittaminen omaishoitajan työssä, se on nuoralla tanssia, mielihyväkseni sain palvella julkisenpuolen työnantajia yö-työssä jolloin läheinen nukkui, näin pysyi mukavasti leivän syrjässä kiinni, myöskin lomautusten aikaan työvoimahallinto suhtautui hyvin avuliaasti ja joustavasti ko.työtä kohtaan jonka mahdollinen palkkaus on palkkiopohjainen(24/7) joten tuolloin jo sovittiin paikallisesti pelisäännöt ja mahdollinen palkkio.
Kunnan virkamies kenttä osoittautui melko kahtia jakautuneeksi, oli niitä jotka jo tuolloin tajusivat työn ongelmat ja tarpeet sekä jaksamiseen kannustavat toimet, mutta sitten oli niitä, jotka koko tämän ajan olivat byrokratiaan ja ilkeämielisyyteen sitoutuneita, joskus heidän käytöksestään kuulsi läpi ilkeämielisyys ja halveksunta, siis oikein kunnon byrokraatteja.
Hoitajuuden alkuun osui myös hoitokohteessa eli hoidettavan asuinpaikassa jossa omaishoitajuus tapahtui, melkoisia ennakkoluuloja alkoi tulla kyselyjä, miksi olet täällä niin usein? Teillä täytyy mennä vettä paljon? Saattoipa ikkunan alle kasaantua henkilöitä katselemaan kun pesin astioita tai pyykkitelineiltä katsottiin onko joukossa minun pyykkiäni, lopulta kun ennakkoluulot vain kasvoivat otin asian esille ja lupasin pitää heille tiedotustilaisuuden omaishoitajuudesta ja sellainen jo sovittiinkin pidettäväksi, koska asuinpaikassa oli vallalla kanta, että sellaista työtä ei ole kuin omaishoitajuus, vaan yritän asua ilmaiseksi asunnossa, lopulta sain heidät vakuuttuneeksi että minulla on koti muualla ja omaishoitajuus on tosiaankin  työtä josta tehdään sopimus kunnan kanssa. Tällöin myöskin raukesi tiedotusvelvoitukseni asuinpaikalle, lienee kunta hoitanut homman.
Hommassa alkoi myös oma vesilasi tulemaan täyteen ja läikkyä yli, tuli väsymys ja voimat uupuivat, lopulta tilanteeseen aloin saada omaishoitaja-liiton kautta joka toinen vuosi viikon loman täydellä ylläpidolla ja mikä tärkeintä elämääni astui vertaistuki, yhtäkkiä meitä olikin samassa huoneessa kymmeniä, jotka kokivat ja näkivät samoin siinä alkoi keskustelu maistaa ja oivia neuvoja sataa muilta kohtalo tovereilta, näillä jaksoin taas vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen sain palkkiota tai en, olin löytänyt väylän vertaistuen kautta myös mahdollisiin oikeudellisiin oikeuksiini ja sen myötä sain valittajan sekä hankalan ihmisen maineen, no kunnia meni, mutta maine kasvoi.
Kun en tästä nyt romaania ala tekemään, aika kului ja lopulta tuli viimeinen hetki kun omainen nukkui pois, oli tullut luopumisen aika, päällimmäisenä kuitenkin jäi omaisesta hyvät muistot hän tässä joutui vielä kovemmalle kuin minä, kunnassa on valitettavasti edelleen henkilöitä, joiden käytöstapoihin ei kuulu vanhusten tai omaishoitajien kunnioitus vaan heille he ovat vain kuluerä ja numero likaisessa mapissa. Ilokseni olen kuitenkin huomannut, että omaishoitajille alkanut löytyä kunnista vertaistukea, ulkoilua ja jopa näyttely on tulossa Janakkalan pääkirjastoon omaishoitajuuden tiimoilta. Toivotaan että korona ohittaa pian meidät kaikki ja omaishoitajien sekä hoidettavienkin arkeen tulee edes hiukan lisää päivänvaloa ja mahdollisesti päättäjät joskus vielä päästävät omaishoitajat TES =työehtosopimuksen piiriin säännöllisine lomineen ja omaishoitaja saadaan ammattinimikkeesi. Kaikki kyllä kertovat arvostavansa omaishoitajuutta, nyt alkaisi olla aika antaa sen myös näkyä tekojen kautta.
Jorma Talikka, Janakkala. 
NRO:3
Ehkä otin, ehkä en! ( Lähetetty 10.5.2021, Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu )
Päihteet, alkoholin liikakäyttö mukaan lukien, muodostavat merkittävän yhteiskunnallisen ongelman. Päihteiden runsas käyttö voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Niiden käyttöön liittyvät sairaudet ja tapaturmat sekä päihderiippuvuudet kuormittavat terveydenhuoltoa. Liikakäyttö vaikuttaa haitallisesti sekä työntekoon ja työyhteisöihin, että perheisiin ja lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen. Päihderiippuvuudet johtavat sosiaalisiin ongelmiin ja kuormittavat sosiaalitoimea ja lastensuojelua. Päihteiden käyttöön voi liittyä häiriökäyttäytymistä ja monenlaista rikollisuutta, mikä työllistää poliisia. Huumekauppa on järjestäytyneen rikollisuuden käsissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.  Haluan edistää päihteetöntä elämää ja korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Varhainen puuttuminen päihdeongelmiin tulee kuulua terveydenhuollon, sosiaalitoimen, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja oppilashuollon arkeen. 
Janakkalassa on ymmärtääkseni mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistetty yhteen organisaatioon. Siitä on ymmärtääkseni hyviä kokemuksia. Vaadin kattavan, helposti lähestyttävän palveluverkon rakentamista, alkaen matalan kynnyksen lähetteettömästä, jopa ympärivuorokautisesti auki olevasta palvelu- ja päivystyspisteestä aina erikoissairaanhoidon poliklinikka- ja sairaalapalveluihin ja päihdekuntoutukseen.
Ensisijaista on päihteettömyyden edistäminen laajalla rintamalla yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.  Edistetään ennaltaehkäisyä, varhaista puuttumista ja hoitoonohjausta. Rakennetaan nykyistä kattavampi ja paremmin resursoitu mielenterveys- ja päihdehoitoverkosto hoidon porrastuksen mukaisesti alkaen lähetteettömistä ja ilman ajanvarausta kuntatasolla toimivista, matalan kynnyksen yksiköistä erikoissairaanhoidon päihdepsykiatrisiin yksiköihin ja erityistason yksiköihin. Hoitoon hakeutumisen edistämiseksi poistetaan huumeiden käytön ja pienien määrien hallussapidon rangaistavuus.  Alkoholin ja muiden päihteiden myyntiä ei pidä edistää esimerkiksi laajentamalla alkoholijuomien ja lääkkeiden myyntiä päivittäistavarakaupoissa.  Huumeiden haittojen ja käytön vähentäminen edellyttää myös monia sosiaalipoliittisia uudistuksia, kuten perusturvan parantamista ja ihmisten osallisuuden vahvistamista. Työpaikoilla tulee yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa kehittää päihteettömän työkulttuurin, ongelmien ennaltaehkäisyn ja hoitoon ohjauksen käytäntöjä. Työterveyshuollon lainsäädäntöä on parannettava niin, että kaikille työpaikoille turvataan työterveyshuolto, joka sisältää riittävän ammattiosaamisen ja muut resurssit. Lapsiperheille ja nuorille tulee järjestää tukea päihdeongelmissa nopeasti, matalalla kynnyksellä ja moniammatillisella yhteistyöllä. On turvattava riittävä ammattiosaaminen ja muut resurssit sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jotta kaikkia päihdeongelmista kärsiviä kyetään auttamaan tehokkaasti.
Jorma Talikka, Janakkala.
NRO:4
Valtuustoaloitteiden pitkä ja mutkikas tie! ( Lähetty 27.4.2021, Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)
Häsa 27.4.2021 (Joidenkin valtuustoaloitteiden käsittely herätti kuitenkin kritiikkiä) Tein aloitteen 10.6.2019 janakkalan valtuustossa tapailakotia eli janakkalan vanhainkotia ja sen laitoshuoltajien työoloja koskien kotialueilla, sekä tilannetta, jossa mm: vapaapäiville ei oteta sijaista, vaan laitoshuoltaja juoksee usealla kotialueella tehden tällöin esim. 2:den-laitoshuoltajan työt yhden palkalla tai joutuu tämän tai hoitajien kiireen takia (joutuvat tekemään ajoittaen hoitajien työtä), jättämään siivouksia tekemättä. tämä vaikuttaa yleiseen hygieniaan, jonka maksumiehinä toimivat vanhukset ja tällöin laitoshuoltajat joutuvat todella koville ja työtaakka nousee vaikuttaen työhyvinvointiin.
Lisäksi samassa aloitteessa kysyin: Tapailakodista eli Janakkalan vanhainkodista, jonka ulkoiluihin ja virikkeisiin on puututtu lääninhallituksesta jo v.2006 (ulkoilu kuuluu asumiseen ja hoitoon) ja aluehallintovirasto vielä myöhemmin totesi saman, aikoinaan kerättiin 1400 nimeä adressiin jolla vaadittiin ulkoiluttajan viran perustamista, kuitenkin 1.10.2014 päättäjät lakkauttivat viran, siinä pyysin siis ulkoiluttajan/viriketyötekijän viran perustamista, koska hoitajilla on omat kiireensä, näissäkään ei saa unohtaa, kuitenkaan sairaalaa eikä hoivakoteja, ulkoilut ja virikkeet ovat hyvää, halpaa ja terveellistä lääkettä, varsinkin vielä kun on takana pitkät ajat koronarajoituksia ja iäkkäitä ihmisiä ei voi eristää ikuisesti.
Tein myös myöhemmin 5.10.2020 valtuustoaloitteen samaisessa valtuustossa kotona asuvien vanhusten paloturvallisuudesta?
Vastaukset löytyivät kunnan netti-sivuilta, jossa tyyliteltiin: ”suottaapa olla, mutta suattaapi olla olemattakin” nuo luettuani näihin aloitteisiin heräsi kysymyksiä: Miten ihmeessä akuuttien asioiden tutkiminen voi viedä noinkin kauan aikaa? Sentään valtuutetut toivat tuon ongelman esille, mutta itse aloitteiden sisältöihin ei otettu kantaa, pitääkö taas menettää ihmishenkiä ja aluehallintoviraston puuttua näihin ongelmiin, ennen kuin uhkasakon kautta niihin puututaan? Alan vähitellen ihmetellä miksi me puurramme ja kenelle me näitä talouskasvuja rakennamme, jos ei niistä ole heikoimmille jakovaraa tämän vertaa?
Jorma Talikka, Janakkala. 

 

NRO:5
Osoitteena Turvakielto! (Lähetetty 22.4.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)

Itse elän vihapuheen, vihatekojen ja koston vuoksi turvakiellon alaisena vielä noin kolme ja puolivuotta. Yhteensä tätä ”evakkomatkaa” tulee viisi vuotta, ehkä jopa loppuikäni?

Viha on mennyt ajoittain jopa henkisellä ja fyysisellä väkivallalla uhitteluksi ja omaisuuden tärvelemiseksi, lähinnä auton ja asunnon.

Itselleni ei ole käynyt vielä mitenkään fyysisessä mielessä, mutta jopa perheenjäseniä on peloteltu siinä määrin, että he eivät voi enää juurikaan käydä kotonani. Jopa perheemme senioria on yritetty kirjallisesti lähestyä hoitolaitokseen, samoin oma postilaatikkoni on poissa käytöstä, sinne tulleiden kymmenien käsin tuherrettujen perättömyyksiä sisältäneiden kirjeiden vuoksi ja ei tässä kaikki, niitä oli jaettu myös naapuruston laatikkoihin.Eli ”kunnia meni mutta maine kasvoi”.

Tällainen toiminta alkaa täyttää jo vainoamisen tunnusmerkistön. Niinpä hiukan ihmettelen, että tällaista voi ja annetaan 2000-luvulla edes tapahtua. Tekijöiden tarvitsee olla lapsen tasolle vajonneita niin sanottuja ”koulukiusaajia”.

 Poliittista työtä –  enkä varsinkaan rasismin vastustamista, mielipiteen vapauden tai heikompien aseman puolustamista –  en kuitenkaan tule lopettamaan. Päinvastoin tämä on lujittanut omaa ja toivottavasti monen muunkin vakaumusta. Taistelu on alkanut ja demokratia sen voittaa. 

Tietenkin turvakiellon alaisena eläviä ihmisiä, pitäisi jotenkin viranomaisten auttaa, itse asun varsinaisen kotini ulkopuolella toisella paikkakunnalla olevassa asunnossa ja tämä tietenkin maksaa, koskaan en ole tähän apua mistään saanut, tässä samassa ”helvetissä” elää satoja ja jopa tuhansia Suomalaisia, kansanedustajien olisi aika laatia laki jolla kaltaistemme turvatta elävien oikeudet turvattaisiin, nyt meistä ei välitä kukaan.

Jorma Talikka, Janakkala

 

NRO:6

 

Elämää osoitteen ollessa Turvakielto! ( Lähetetty 26.3.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)

Kun on hoitanut läheisiään omaishoitajana 1993 – 2020, siinä sivussa tehden pätkätöitä ja yrittänyt kaikkensa, joutuen silti Turvakiellon piiriin kesällä 2018 viideksi (5) vuodeksi, joka loppuu siis kesällä 2023, syinä todistaminen oikeudessa mm: silminnäkijänä, jonka seurauksena olin auttamassa toista ihmistä perheineen kauas pois uuteen elämään, ko.henkilöiden vainon alta, jonka toki tekee mielellään, on yhteiskunnan palkkio turvakielto, joka on anottava ja jota ei sen myöntämisen jälkeen valvo kukaan ja jonka turvin joutuu ottamaan toisen asunnon kaukaa jossa on turvassa päästen käymään omassa kodissaan kerran viikossa yhden yön, kotia ”vartio” lasin kulmassa oleva varoitus sinne asennetusta vartiointijärjestelmästä, joka ei suinkaan ole ilmainen kuten ei toisella paikkakunnalla oleva asuntokaan.
Mielestäni on tämä kova hinta siitä, että olet vastustanut rasismia ja vainoamista, eikä yksikään viranomainen, media tai edes puolue asetu sinua puolustamaan, kun haet solidaarisuutta ,vaan huomaatkin olevasi itse vainon kohteena, ikäviä käsin kyhättyjä kirjeitä, jotka sisältävät perättömyyksiä tippuu omaasi ja kaikkien taloyhtiön asukkaiden postilaatikkoihin asuntoasi, autoasi  ja muuta omaisuuttasi tuhotaan poissa ollessasi,  sinua uhataan avoimesti väkivallalla useasti, lähiomaisiasi lähestytään kirjeitse jopa hoivalaitokseen, viranomaiset sivuuttavat tämän taas kerran tyyliin ”ei ole todisteita”, ”ei ole aihetta tutkia” tyylisillä selityksillä. Kysynkin miksi tämän annetaan tapahtua vaikka syylliset ovat tiedossa? Mihin on kadonnut solidaarisuus ja lähimmäisen rakkaus? Miksi vain juorut ovat uskottavia? Eikö tosiaan kylmät tosiasiat ja faktat riitä? Näin ihmisestä tehdään ”lainsuojaton” jonka on puolustettava itse itseään ja meitä on tässä( kin ) maassa satoja jopa tuhansia, tähän kyllä eduskunnan ja lainsäätäjän olisi jo aika puuttua raskaalla kädellä, nyt meistä ei välitä kukaan uskomatonta mutta totta!
Jorma Talikka , Janakkala

 

NRO:7

Olisiko aika jälleen kunnioittaa äiti maata?(Lähetetty 19.3.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)

Elämme nopeiden muutosten ja kehityksen, mutta myös vakavien vaarojen ja riskien aikaa. Näemme ympärillämme hyvinvointia ja vaurautta, mutta samalla suurta kurjuutta, eriarvoisuutta ja väkivaltaa. Jopa koko ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna.

Suomen, Euroopan ja koko ihmiskunnan edessä on ratkaisevan tärkeitä valintoja. Elämä ei voi jatkua entisellään. On välttämätöntä etsiä vaihtoehtoja ja perusteiltaan toisenlaista kehitystä. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä monet ongelmat ovat kärjistyneet uhkaavasti.

Haluaisin luottaa ihmisten kykyyn ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä, rakastaa ja luoda uutta. Ihmisten tieto ja tietoisuus monista ongelmista on lisääntynyt. Ymmärrämme kaikki, että maailma ei ole parannettavissa vain hyvällä tahdolla. Ongelmien poistamiseksi tarvitaan rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia, suunnitelmallista toimintaa ja – kuten kokemus osoittaa – ankaraa kamppailua suuren rahan valtaa vastaan.

Haluaisin rakentaa Janakkalaa, Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, työttömyydestä, eriarvoisuudesta, ympäristön tuhoutumisen uhkista ja sodista. Päämääräni on aina ollut kansanvaltainen, demokraattinen, solidaarinen ja rasismi vapaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, uudenlainen inhimillinen sivilisaatio joka perustuu luonnonsuojeluun. Kun luonto voi hyvin niin jokainen sen osakin kukoistaa ja ihminenhän on yksi osa tätä kokonaisuutta, olisiko tullut meidänkin aika lunastaa se meille tarkoitettu paikka tässä maailmankaikkeudessa niin kuin sen on luonto tarkoittanut. Eli joku viisas intiaani on todennut ”Kun viimeinenkin puu on kaadettu ja viimeinenkin joki on saastutettu ja kun viimeinen kala on pyydystetty, niin silloin vasta ihminen ymmärtää, että rahaa ei voi syödä. Maa ei kuulu sinulle vaan sinä kuulut maalle”.

Jorma Talikka, Janakkala. 

 

NRO:8

 

Rehellisyys Janakkalan perii? (Lähetetty 15.2.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)

Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Liikkeellä on taas kolmen konstin timpermannia kaikilla erinomaisilla mausteilla, äänestäjien kuluttajansuoja on umpeutumassa kun nyt on edessä taas neljän vuoden valtuuston valtakirjojen uusiminen ,äänestäjä anna äänesi, mutta koita muistaa mitä puolueet ja ehdokkaat lupasivat neljä vuotta sitten ja äänestä heitä joilla on ollut ”aina vaalit ja koko ajan vappu”. 
Sillä uskallan väittää, että valtaosalla eivät ole viime vaalien lupaukset nyt vaalikauden saapuessa kalkkiviivoille menneet aivan kohdalleen, mutta ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä toki korona on vaikuttanut myös kuntapolitiikkaan, myöskin kannattaa arvioida lautakuntapaikkojen salkkuja kantaneiden pätevyys sillä niistä on joissakin puolueissa melkoinen kädenvääntö jossa ei enää annetut äänet mitään paina, vaan hiukan yksinkertaistaen tyyliin politiikka on joukkuepeliä jossa taklataan myös oman joukkueen pelaajia, sikäli tämä poikkeaa muista joukkuepeleistä valtavasti, näin ei saisi olla.
Edellä mainitun kaltaiseen ei Janakkalassa ole enää varaa, jokainen tietää talouden tilanteen, myöskään kunnan taajamista varsinkin Turengille on aikuisten oikeasti alettava tehdä jotain nyt on noustava ylös niistä syvään kaivetuista ”juoksuhaudoista” ja käärittävä hihat on aika uusien sukupolvien astua neuvottelupöytiin ja tehdä paikkakunnalle kunnollinen keskusta, ympäristö kertoo paljon myös kunnan sisäisestä olotilasta jos tänne on tarkoitus lisää asukkaita saada.
Tällä kunnalla on vaikka mihin mahdollisuus, on moottoritie lähellä johon saataneen vihdoinkin myös Turengin kohdalle pikavuoro pysäkki ja parkkitiloja moottoritien varteen, rautatie halkoo koko kunnan keskeltä läpi ja Turengista on suhteellisen hyvät junayhteydet pohjoiseen ja etelään yritetään pitää niistä myös kiinni, käyttäkää näitä palveluja se on varmin tae niiden säilymiseen. Löytyy Puuhamaata, Kalpalinnaa ja mielin määrin kaunista maaseutua näistä kelpaa tehdä kaikille se ”Hyvän olon Janakkala”.
Jorma Talikka, Janakkala.

NRO:9

 

SANAN JA MIELIPITEEN VAPAUS! (Lähetty 6.2.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu)

Sanan ja mielipiteenvapaus joka ei kestä kiusatun, toisen uskonnon, ihonvärin tai köyhän mielipidettä ei ole sanavapautta vaan aivan jotain muuta. Vaikeneminen asioista on kaikkein vaarallisinta, kuntavaaleissakin on kyse juuri tästä, jos ei anneta ihmisen kertoa omaa näkökantaansa ei hän voi kertoa sitä mitä ajattelee ja silloin ei demokratian kirjain toteudu.
Muistutuksen vuoksi 3.toukokuuta 1991 Namibian Windhoekissa hyväksyttiin Windhoekin julistus, joka puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä. Kaksi vuotta myöhemmin, 3. toukokuuta, julistettiin Unescon aloitteesta YK:n yleiskokouksessa lehdistönvapautta kunnioittavaksi teemapäiväksi.

Kansainvälisen lehdistönvapauden päivä on hyvä mahdollisuus arvioida kansainvälistä lehdistönvapautta sekä kunnioittaa työssään vainotuksi tulleiden tai peräti henkensä menettäneiden toimittajien muistoa.

Sanan ja mielipiteen vapaus ovat aina yhtä ajankohtaisia asioita, joihin kohdistuva, vaino, uhkaukset tms on pysäytettävä viipymättä, tämä koskee mediaa mutta myös kaikkia ihmisiä, asioista pitää ja saa olla erimieltä tulevissa kuntavaaleissa testataan myös tämä.

Jorma Talikka. Janakkala. 

 

NRO:10

 

MUISTATKO? (Lähetetty 18.1.2021 Häsa ja Kaupunkiuutiset, sensuroitu.

Vieläkö muistat ne omaisesi tai muut elinpiiriisi kuuluvat ikääntyneet, jotka pukeutuvat vuodesta toiseen samaan palttooseen ja linttaan astuttuihin kenkiin? Muistatko ihmetelleesi leipäjonojen asiakaskuntaa ja iäkkäiden ihmisten määrää siellä? Muistatko sen kiusallisen tilanteen, kun apteekissa asioidessasi kuulit jonkun sanovan, ettei hän otakaan tarvitsemistaan reseptilääkkeistä kuin osan? Muistatko, kun ruokakaupassa tuskastuit pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvan asiakkaan halpojen nakkipakettien vertailuun ja ostoksensa maksuun pienillä kolikoilla, kun sinulla olisi ollut kiire? 
Nyt moni heistä on tunnollisesti elänyt kuukausia karanteenissa – kuka tiukemmassa, kuka väljemmässä – estääkseen terveydenhuollon kuormittumisen korona-aikana. He ovat heitä, jotka ennestään pienestä talousbudjetistaan ovat maksaneet nyt kauppojen kotiinkuljetusmaksuja, asioineet aamuvarhaisella siinä kalliissa lähikaupassa, pyytäneet tuttavaamme asioimaan puolestaan apteekissa ja tietysti maksaneet siitä bensarahat tai bussilipun sekä hieman vaivanpalkkaa. He ovat heitä, jotka elävät vuodesta toiseen juuri ja juuri toimeentulotukirajaa hipoen. He ovat heitä, joihin terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkkeiden korkeat omavastuuosuudet osuvat kipeimmin ja joilta ”koronakulut” ovat vieneet ison osan ruokarahoistakin. 
Joillakin paikkakunnilla ruoka-apua tarjoavat tahot ovat toimittaneet ruokakasseja heidän ovien taakse. Joillakin paikkakunnilla taas on saanut maksutonta apua asiointiin. Otsikot eivät kerro koko totuutta: suurin osa heistä on jäänyt ilman apua. Unohdatko sinäkin heidät nyt? He ovat tehneet osuutensa noudattamalla suosituksia, mitä koronan torjumiseen tulee. Nyt on aika, että tekisimme osuutemme ja muistaisimme heidät kun väliaikaisesta toimeentulotuen korotuksesta, muusta määräaikaisesta sosiaaliturvasta tai avun antamisesta päätetään. He ovat odottaneet vuoroaan hiljaa ja kärsivällisesti. Joko nyt olisi heidän vuoronsa?
Jorma Talikka, Janakkala.
0
JormaJoppeTalikka
Muut Janakkala

1977 ammattikoulusta suoraan työelämään Mekaaniseen metsäteollisuuteen jossa Trukkikuskina, Pyöräkoneen-kuljettajana, Lähettäjänä, Vaihtomiehenä, Lajittelijana, Lastaajana, Kuormaajana, Komennusmiehenä satamissa ja Autonkuljettajana(Enso, Sotka, Paloheimo Oy)n.15vuotta,1993-2020 Omaishoitajana, olen tehnyt 90-luvun alusta lisäksi hoitoalalla eripituisia pätkätöitä mm:Terveyskeskuksien vuodeosastoilla, Päiväkodissa, Vanhainkodeissa, Kodinhoitajana yö-partiossa, Yökkönä opiskelija-asunnoissa, Vr:lä topparoikassa, Puolustusvoimilla kiinteistönhoitajana, jne..= määrittelisin itselleni titteliksi pätkätöitä tekevä Monialatyömies.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu