Keikkatyö työttömyyden vaihtoehtona jakaa Facebookissa jyrkästi ihmisten mielipiteitä

Kommentointi liittyen Facebookissa tekemääni keskusteluavaukseen keikkatyöstä käy todella kiivaana. Saan osakseni rajua kritiikkiä ja se tulee niiltä, jotka eivät itse kerro tehneensä keikkatyötä, vaan kaivelevat kaikki mahdolliset toimeentulobyrokratian ansat mihin voi upota. Haluavatko jatkaa sitten elämää pitkäaikaistyöttöminä, vai mistä on oikein kysymys?

Miksi työttömän kannattaisi tehdä keikkatöitä? Työllistymismahdollisuudet paranevat, koska jos pitkäaikaistyötön hakee määräaikaista, tai vakituista töitä ja samalla viivalla on keikkatyöntekijä, niin työantaja todennäköisemmin kokee paremmaksi vaihtoehdoksi valita keikkatyöntekijän. Keikkatyö on myös paljon pehmeämpi tapa palata pitkäaikaistyöttömyydestä työelämään. Siinä ei ole tiukkoja sitoumuksia. Saa itse valita milloin menee töihin, riittä kun valitsee sen työkeikan, tai jättää valitsematta.

Pitkäaikaistyöttömälle työkokeilussa, määräaikais- tai osa-aikatyössä on tiukemmat sitoumukset ja suurempi epäonnistumisen mahdollisuus kuin keikkatyössä. Keikkatyössä riittää jos se seuraava keikkatyöpäivä onnistuu ja jos ei onnistu, niin sitten ottaa seuraavan työkeikan mahdollisesti myöhemmin samalta, tai toiselta työnantajalta sen keikkatyöyrityksen kautta. Työnantajat eivät niin paljon jää miettimään yksittäistä keikkatyöntekijöitä, koska heitä tulee ja menee. Keikkatyössä työllistymiskynnys on paljon matalampi.

Pitkäaikaistyöttömien työkokeiluissa on ongelmia. Työkokeilupaikkoja on vaikeaa saada, työnantajat eivät aina oikein ymmärrä mistä siinä on kysymys ja työnantajien asenteet eivät välttämättä ole oikein hyvät työkokeilijoita kohtaan. Sen lisäksi työvoimatoimistoissa ei ole oikein resursseja työnantajien kanssa käsitellä työkokeiluasioita, vaan tyypillisesti työkokeilijalle annetaan se A4:n käteen ja pyydetään viemään se työnantajalle.

Keikkatyö on hyvä tapa kokeilla paluuta työelämään ja siinä on mielestäni parempi epäonnistumisen vapaus kuin muissa työmuodoissa. Voi aloittaa, vaikka tekemällä päivän ja pitää taukoa ja sitten tekee pikkuhiljaa enemmän ja jos tuntuu huonolta, niin pitää taukoa ja tekee sitten myöhemmin lisää, tai voi lopettaa kokonaan. Voi sitten yrittää myöhemmin uudestaan.

Jos itse joudun työttömäksi, tai sitten myöhemmin mikäli jään eläkkeelle työkuntoisena, niin aion tehdä keikkatöitä. Siinä on mielenkiintoinen aivan erilainen vapaus ja itsenäisyys tehdä työtä. Tästä syystä osa keikkatyöntekijöistä ei halua tehdä muuta kuin työkeikkoja. Heillä säilyy vapaus valita. Työttömyyskorvausta saa myös samalla soviteltuna niiltä päiviltä jolloin ei ole keikkatyöpäivä jos on työttömänä.

Keikkatyötä voi myös tehdä samalla tavalla kuin määräaikaista työtäkin. Sinä aikana ei hae työttömyyskorvausta ollenkaan, vaan tekee enemmän työkeikkoja ja toimeentulo tulee kokonaan keikkatyönä. Jos haluaa, niin voi sitten vähentää keikkatyötä ja palata takaisin työttömyystuille. Silloin tuet haetaan uudestaan, mutta niinhän ne myös haetaan uudestaan määräaikaisen työn jälkeenkin.

Kirjoitin kokemuksia keikkatyöstä Facebookin Puhetta työstä, työttömyydestä & toimeentulosta ryhmään. Oli mielenkiintoista seurata keikkatyötä tekevien ja keikkatyötä vastustavien näkemyksiä. Ne jotka kertoivat tehneensä keikkatyötä, kertoivat siitä positiivisia kokemuksia. Vastustavia näkemyksiä esiin tuoneet eivät selkeästi kertoneet olivatko he itse tehneet keikkatyötä.

Tyypillisin ongelma joka nostettiin esiin, oli toimeentuloon liittyvä byrokratia, sen osalta kuitenkaan ei käynyt selväksi liittyikö se erityisesti keikkatyöhön, vai onko kyse yleisestä byrokratiaongelmasta, joka liittyy tukien saamiseen. Keikkatyön osalta on todennäköisesti myös joillakin henkilöillä ongelmia toimeentulobyrokratian kanssa, mutta sitten on niitä aivan päinvastaisiakin kokemuksia.

Minun kokemukseni keikkatyöstä liittyy siihen kun täytin työttömyyspäivärahailmoituksia keikkatyöntekijän puolesta kun vielä siinä vaiheessa Suomen kielen taito ei riittänyt niistä huolehtimiseen. Noin vuoden verran autoin hakemusten täyttämisessä, eikä ollut kertaakaan byrokratiasta johtuvia ongelmia. Ymmärrän kyllä niitäkin näkemyksiä, joissa on taustalla huonoja kokemuksia. Kannattaako näiden kokemusten antaa vaikuttaa omaan suhtautumiseen keikkatyöhön? Liian tiukoilla asenteilla voi menettää siinä sitten hyvän mahdollisuuden päästä eroon pitkäaikaistyöttömyydestä?

Minun kokemukseni lisäksi muiden keikkatyöntekijöiden positiiviset kokemukset Facebook-ryhmässä ainakin viittaavat siihen, että keikkatyössä ei automaattisesti joudu toimeentulobyrokratian kanssa ongelmiin. Se riippuu tapauksesta.

Keikkatyötä pitäisi markkinoida työttömille paremmin ja pitäisi poistaa erilaisia tukimuotoihin liittyviä toimentulokatkosten riskejä.
Pitkäaikaistyöttömille se antaa mahdollisuuden aktiivisempaan elämäntapaan ja paluun työelämään. Siitä on myös terveyshyötyjä. Se myös lisää bruttokansantuotetta.

Suomi on bruttokansantuotteessa henkilöä kohden pohjoismaiden huonoin ja toiseksi viimeisenä Ruotsi on kaukana meidän edellä. Olemme kasvavan velan kierteessä ja saamme julkisia palveluita enemmän kuin mihin meillä on varaa. Tässä keikkatyön tekeminen työttömyyden vaihtoehtona olisi yksi keino muiden joukossa valtion taloustilanteen parantamiseksi.

 

Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Suojaosa on
279 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein
300 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein.
Kun saat työstä tuloa, Kela sovittelee sen yhteen etuuden kanssa ja määrittää sinulle sovittelujakson, joka on 4 viikkoa tai kuukausi. Sovittelujakso valitaan niin, että se sopii yhteen palkanmaksurytmisi kanssa.

Palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa.

Perussääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Mukaan lasketaan rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne. (Kela)

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu