Työllisyydenhoidon kuntakokeilu jysähti päin lainsäädöntömuuria, laki estää kuntien ja TE-hallinnon tietojärjestelmäyhteistyön

Maan kannalta tärkeä työllisyydenhoidon kuntakokeilu, jossa pyritään tehostamaan työttömien työllistämistä tarvitsee tehokkaampaa tietojärjestelmä- ja teknologiayhteistyötä kuntien ja TE-hallinnon välillä. Palvelujen toteuttamiseen ei ole riittävästi resursseja jatkossakaan ja siltä osin tarvitaan tehokkaampia järjestelmiä ja teknologiaratkaisuja. Automatisointi on se vastaus palvelujen tuottamiseen liittyvään resurssipulaan. Automatisointi edellyttää pääsyä TE-hallinnon asiakastietojärjestelmiin, nyt tämä pääsy on törmännyt päin lainsäädäntömuuria ja  käytännössä automatisoinnilla saavutettavissa olevat hyödyt menetetään, mikä on merkittävä riski kuntakokeilun onnistumiselle.

Käytännössä tilanne on siis ilmeisesti jatkossakin sellainen, että kokeilussa työvoimapalveluja tuottavat kunnat eivät voi työvoimapalveluihin liittyvissä omissa järjestelmissään hyödyntää TE-hallinnon järjestelmiin kertynyttä asiakastietoa. Toivottavasti tämä korjataan lainsäädäntömuutoksilla.

Rajapintojen kautta tai ohjelmistorobotin avulla kytkeytyminen TE-hallinnon asiakastietojärjestelmiin ei näytä olevan mahdollista. Helsingin kaupunki on asiaa selvitellyt Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja lainsäädäntö on muodostumassa nyt esteeksi.

”URA asiakastietojärjestelmän tietojen käyttötarkoituksesta säädetään laissa (JTYPL) ja muihin tarkoituksiin järjestelmän tietoja ei voi käyttää. URA asiakastietojärjestelmän käyttö edellyttää (myös kuntakokeilussa) henkilökohtaista käyttöoikeutta ja henkilökohtainen käyttöoikeus myönnetään tiettyjen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen virkamiehelle. Henkilökohtainen, tehtävien hoitamiseen sidottu käyttöoikeus osaltaan varmistaa tietosuojan toteutumista ja mahdollistaa myös jälkikäteisen käytön valvonnan. (JTYPL 13 luku 1 §, 4a § ja HE 87/2020 14 §)”

Tämä siis todennäköisesti käytännössä johtaa siihen, että asiakaspalvelussa, tai muusssa asiakastyössä on ylimääräistä manuaalista työtä siinä kohtaa kun pyydetään tarvittavat oikeudet omaavan henkilön tarkistamaan tarvittavia tietoja toisesta tietojärjestelmästä, koska tarkistusta ei voi tehdä automaattisesti tietojärjestelmän avulla kytkeytymällä toiseen järjestelmään. Sitä ei näytä laki sallivan.

Myöskään palvelujen tarjoaminen automaattisesti asiakaskohtaisesti profiloimalla asiakkaita esimerkiksi ”tekoälyn” avulla ei näytä olevan sekään mahdollista nykyisin järjestelmin ja nykyisellä lainsäädännöllä jos sen tekee kunta. Oma kysymyksensä on vielä se jos käytettäisiin hyväksi terveystietoja esimerkiksi Apotti-järjestelmästä työvoimapalvelujen tarjoamisessa liittyen automaattiseen profilointiin, tuskin sekään on mahdollista. Kuitenkin nämä ovat niukkojen työvoimaresurssien vuoksi erittäin tärkeitä kohtia liittyen palvelujen saatavuuteen ja toteuttamiseen.

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu