Huijaamalla sukupolvien välille eläkesota?

motto: siitä ovat vastuussa ETK, TELA ja TYÖELÄKEYHTIÖT

Nuorille ja heidän eri järjestöilleen ylläolevat tahot on jatkuvasti luoneet kuvan, että työeläkkeet eivät tule heille riittämään. ETK:n ennustukset ulottuvat jopa vuoteen 2085! Ne muistuttavat niitä ennustuksia, joita samat tahot esittivät aikoinaan maamme hallitukselle (Lipposen hallitus/ 1995), että kun suuret ikäluokat ( 1945 – 50 ) tulevat eläkeikään, niin kaikki eläkerahastot ovat loppuneet. Rahastot olivat silloin  v. 1995 36 miljardia, jolloin tehtiin ennusteiden mukaan tuo päätös, että eläkkeitä on alennettava. Jo sitä ennenkin oli eläkkeitä tuntuvasti leikattu kertovat historian tiedot edellisiltä vuosilta.

Onneksi maassamme toisenlaisia nuorten järjestöjä. Esim. AALTOES ja Slush. Niiden tausta – ajatus on aina ollut: ” yritysten perustaminen, jotta Suomi menestyisi .” Siten he kunnioittavat edellisten sukupolvien työtä. He saivat aikaan mm. WOLTIn ja pysyvät Suomessa. ” He kiittävät, etä Suomi on antanut heille tämän mahdollisuuden” he sanovat. He eivät ole huolissaan eläkkeistään ja riittävätkö rahastot  niihin v. 2085. Ei –kuten mm. poliittiset  ja monet muut nuorisojärjestöt – nykyeläkeläisten on taattava jo nyt heidän eläkkeensä alentamalla elintasoaan elämänsä loppuun  taitetun indeksin käytöllä. Ne luottavat ETK:n ja muiden vastaavien tahojen ” yliampuviin ” ennustuksiin. Tapahtuuko jälleen sama suuri erehdys näiden ETK :n ennustusten perusteella kuten v. 1995?

Nyt ”suuret ikäluokat” ovat eläkkeellä ja rahastot ovat 250 miljardia ja poistuvat vähitellen  keskuudestamme. Samantapaisilla ”yliampuvilla” ennusteilla yllämainitut tahot ovat lietsoneet nuorille polville, että nykyeläkeläset ”syövät lastenlastensa pöydistä( esim TELAn tj. ), jos työeläkeindeksiä muutetaan. Eläkeläisten ahneus estää heitä tulevaisuudessa saamasta eläkkeitään.

Nyt rahastot kasvavat 22 000 € minuutissa!

V. 1962 eläkejärjestelmän ” isä ” katsoi, että rahastojen pitää riittää 2 vuodeksi ja on tuhoisaa muuttaa työeläkeindeksiä palkkaindeksistä edes puoliväli-indeksiksi – saati taitetuksi.

Nyt ne riittäisivät 8 vuodeksi vaikka työeläkemaksuja ei maksettaisi lainkaan ja tuotot olisivat 0 . Esim. v. 2020 tuotoista maksettiin osa eläkkeistä ja se oli osa niistä. Rahastoihin siirrettiin silti 6 miljardia!

ETK, TELA ja työeläkeyhtiöt ovat unohtaneet rahastojen sijoitustuotot. Myös jo tähän mennessä keräämämme rahastojen suuruuden ( = 100 % bkt:sta ). Samoin tekivät kv. asiantuntijat. Tuotot ovat olleet pitkällä aikavälillä todella suuret, vaikka meidän työeläkeyhtiömme eivät ole todellakaan päässeet yhtä hyviin tuottoihin kuin vastaavat yhtiöt pohjoismaissa.

Ruotsissa 10 vuoden aikana vastaavissa yhtiöissä ovat tuotot olleet keskimäärin 141,5 % ja meillä vastaavasti 66 %. Montako miljardia olemmekaan menettäneet?

Mitä hyötyä on liian monista työeläkeyhtiöistä palatseineen ja kallispalkkaisine henkilöineen ( ks. HS 9.11./ Tällainen on palkkataso .. ) päällekäisine kustannuksineen? Tätä kysyi äsken juuri Yrittäjien tj . ja kv. eläkeasiantunijat.

ETK:n entinen johtaja myönsi huijaukset

Televisiossa ( ALFA – TV ) entinen ETK :n ex-toimitusjohtaja  myönsi keskustelussa työeläkkeistä, että ” jo pitkän aikaa on eläkeläisiltä huijattu 1.5 miljardia. Edellisellä vuosikymmnenyksellä säädettiin poikkeuslaki, joka on oikeusvaltioperiaatetta vastaan eläkeindeksiä muuttamalla” hän sanoi. Ja Suomi muka vaatii Unkaria ja Puolaa noudattamaan oikeusvaltion periaatteita. Sama koskee eläkeläisten verotusta hänen mukaansa.

Työeläkeindeksiä huononnettin lailla v. 2015 ( 200 miljoonalla ) ja sitä ei senkään jälkeen korjattu, vaan heikennyksen sallittiin jatkuvan edelleen seuraavina vuosina. Siksi eläkkeitä huononnettiin 1,5 miljardia hän jatkaa samassa ohjelmassa ( Senioriseisake / ALFA – TV/ 8.11.21 – permanto.fi ). Tässä ohjelmassa, hän sanoi, että ” v. 2012 säädettiin laki eläkkeiden verotuksen korottamisesta, koska he eivät maksa enää työeläkemaksua ”. Tämäkin tehtiin väärillä perusteilla hän jatkaa.

”Hän korosti myös sitä , että jos tulee jokin romahdus pörsseissä kuten v. 2008 – mitä siitä seuraa.” Vain 2-3 vuotena näin on käynyt ja tuotot ovat jääneet miinukselle 59 vuoden aikana.

Tämän kaiken hän myönsi nyt eläkkeellä ollessaan tv:ssa, mutta ei koskaan aikaisemmin esim. mediassa työaikanaan aikaisemmin. Nyt hän myönsi. Meidän ”mediamafiamme” ei olisi siitä koskaan kertonut. Hän kertoi kyllä huomauttaneensa tästä kaikillle kansanedustajille v. 2012. Mutta hehän eivät vaivaidu puuttumaan eläkeläisten asioihin muuten kuin juhlapuheissa ja ennen vaaleja.

Tässä esimerkkejä huojauksista ja niiden seurauksista

Tämä pelottelu ja huijaus on toteutettu muutamalla laskentahuijauksella. Ja niillä saatu aikaan toimenpiteitä, joita eivät olisi lainkaan tarvittu.

1. Taitettu indeksi. Sitä on jatkettu nyt eläkkeitä korotettaessa 26 vuotta. Ikään kuin vuoden 1995 – talouslama jatkuisi edelleen. Meillä olisi ollut sen jälkeen täysi  mahdollisuus palata puoliväli-indeksiin. Nyt jälkeenpäin voidaan laskelmilla tämä hyvin todeta, että rahastot olisivat silti niillä työeläkemaksuilla ja sijoitustuottojen perusteella nyt aivan riittävän suuret. Työeläkemaksut ja tuotot olisivat riittävästi kasvattaneet rahastot. Puoliväli-indeksillä olisimme korottaneet työeläkkeitä ja taanneet eläkeläislle riittävän elintason 26 vuotta verrattuna muihin ryhmiin. Samalla elvyttäneet talouttamme ko. korotuksillla. Ja sen lisäksi niistä olisi progressiivisesti maksettu veroja ja saatu aikaan uusia yrityksiä ja niissä lisää työpaikkoja. Taitetulla indeksillä vain huononsimme ja edelleen huonommame kansantalouttamme. Jo silloin eläkeläisten tulot ja niistä maksetut verot alenivat väärien ennusteiden takia. Tekevät näin yhä edelleen.

2. Työeläkemaksu. Se on nostettu turhaan sekä työnantajille että palkansaajille liian korkeaksi. Paljon pienemmillä työeläkemaksuilla kummallakin osapuolella monena viime vuotena olisi pärjätty, koska rahastot kasvoivat reilusti. Sen takia on heikennetty yritysten kilpailukykyä liian suurilla sivukuluilla. Samoin palkansaajat ovat menettäneet palkoistaan turhaan osan, jonka he olisivat voineet käyttää kotimaiseen kulutukseen ja maksaneet niistä veroja – kuten sanottu rahastot olisivat silti kasvaneet tuottoineen aivan riittävän suuriksi.

3. Poikkeuslait. Indeksiä huononnettiin 2015 ja eläkeläiset ovat menettivät 1,5 miljardia kuten ETK :n ex – tj. televisiossa totesi.Samoin eläkeläisten verotusta kovennettiin v. 2012 väärin perustein kuten hän edelleen totesi.

4. Eläkevastuut. Kaikki asiantuntijat korostavat, että meillä on 700 miljardin eläkevastuut tulevaisuudessa. Onko esim. eduskunnassa rahastot, jotka takaavat kansanedustajien palkkiot tulevaisuudessa. Entä onko samoin EVA :ssa, SAK :ssa, VR :ssa ja kaikissa yrityksissä maksettu etukäteen rahastot, jotka takaavat palkkojen maksut esim. 50 vuoden päästä kuten ETK, TELA ja työeläkeyhtiöt edellyttävät ennusteissaan eläkkeistä . Sitä varten meillä on jo nyt kerätty rahastot , jotka jo nyt ovat 240 miljardia ja joiden tuotot korkoa korolle takaavat vaatimattomalla korollakin eläkkeet, vaikka  työeläkemaksut eivät aina riitä eläkkeiden maksuun. Tilanteen tarkasteluksi ja ennusteihin riittää hyvin 10 vuotta!

Näistä huijauksista on seurannut, että nuoret ikäluokat on peloteltu vaatimaan vanhempiensa ja isovanhempiensa eläkkeiden huonontamista ja heidän elintasonsa laskun jatkuvan!

Sitäkö he todella haluavat?

+9
josajantti

Josa Jäntti on eläkkeellä oleva ekonomi, entinen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja HJK:n kunniajäsen. Hän on Senioriliike ry:n jäsen ja vaikuttaja, ja tarkastelee yhteiskuntaa usein eläkeläisen näkökulmasta. Työuransa aikana hän on vastannut OKO:n valtakunnallisesta markkinoinnista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu