Miksi pienestä osasta maksamistamme rahoista ei panna elvyttämään omaa elintasoamme?

motto: ratkaisun avain kaikkien puolueiden kansanedustajille

Seuraavia vaikeita asioita mm. hallitus pyrkii nyt ratkaisemaan. Myös oppositio esittää niihin omat ratkaisunsa. Miksi silti kukaan  koko poliittisessa järjestelmässämme ei uskalla tai halua käyttää osaa jo olemassa olevia omia keräämiämme rahoja ratkaisemaan yhteisiä ongelmiamme ?

Nämä pulmat ovat muun muassa jatkuvasti esillä

1. on saatava lisää verotuloja  2. lisää kotimaista kulutusta  3. lisää arvonlisäveroja  4. lisää yrityksiä ja niihin uusia  työpaikkoja ja niistä verotuloja ja työeläkemaksuja.  5. vanhusten hoitopalvelujen parantaminen .  6. omaishoidon helpottaminen  7. ennakolta ikäihmisten kunnon ylläpitäminen ja parantaminen 8. ikäihmisten virkistys  – ja kulttuuritoiminnan tehostaminen ja liikkumisen lisääminen sairauskulujen kasvun estämiseksi.

Kaikkia näitä voidaan hoitaa  korottamatta verotusta tai ottamatta Valtiolle lisää lainaa

Olemme yhdessä vuodesta 1962 alkaen keränneet työeläkerahastot , joiden ja niiden tuottojen tarkoituksena on taata kohtuullinen elintaso työeläkkeellä oltaessa nyt ja myös tulevaisuudessa.

Työeläkemaksuilla kerättyjen rahastojen ja sijoitustuottojen tarkoitus on riittää työeläkkeiden ja työeläkeyhtiöiden ( joita on liikaa ) kulujen maksuun.  Tämä on onnistunut erinomaisesti perimällä – erityisesti taitetulla indeksillä vuodesta 1996 lähtien eläkeläisten elintasoa alentamalla – kaikilta työtä tekeviltä työeläkemaksuja 58 vuotta (  työnantajat + palkansaajat ) , joille lopulta eläkkeet aikanaan maksetaan. Työeläkerahastojen tuotot ovat ETK:n ennusteiden mukaan sitä luokkaa, että työeläkemaksut ja tuotot riittävät tulevaisuudessakin eläkkeiden maksuun koskematta rahastoihin ja korottamatta työeläkemaksuja. Joka vuosi tuotoista on jäänyt lähes aina ja yleensä suurin osa  lisäämään rahastoja. Järjestelmä on hyvä – paitsi se – että päättäjät ovat lähes kokonaan unohtaneet, että  työeläkerahastot ja niiden tuotot on tarkoitettu yksinomaan työeläkkeiden maksuun. Rahastojen tuotoista olisi voitu osa käyttää vuosittain yleisen elintason nousun mukaan työeläkeläisille työeläkkeiden korotuksiin?  Juuri näin piti työeläkejärjestelmämme taata luvatun, kohtuullisen elintason säilyttäminen eläkkeellä oltaessa muihin kansanryhmiin verrattuna.

Tämän toiminnan jatkuvuuden ovat taanneet ja takaavat tulevaisuudessakin työeläkemaksujen lisäksi kasvavat rahastot ja niiden sijoitustuotot. Ne ovat olleet hyvät ko. vuodesta ( 1962 ) kolmea vuotta lukuunottamatta. Tuotoista on vain muutamana viime vuonna pieni osa käytetty eläkkeisiin – isoin osa liitetty lähes aina rahastoihin.

Eläkkeelle jäänyt ETK:n johtaja ( Rantala ) mielestä työeläkerahastot tuottoineen ovat jo nyt niin suuret, että ne eivät ” mahdu kotimaahan ( 76 % ulkomaille ). Hänelle ole tullut mieleen, että ne mahtuisivat kyllä lisäämään työeläkemaksujen maksajien elintasoa!

Jos rahastojen tuottoja ei käytettäisi eläkkeiden maksuun, rahastot olisivat ETK:n käyttämällä alhaisella korkotuotolla eli 3,5 % vuodesta 2028 eteenpäin ) 50 vuoden kuluttua nykyisen runsaan 200 miljardin asemasta jo noin 1 100 miljardia. Tähän tavoitteeseen ETK, TELA ja mm. HS pääkirjoituksessaan tähtäävät.

Näin tulee jatkumaan ETK:n ennusteiden mukaan paitsi  mm. siten , että tuo vajaus ( työeläkemaksut/ maksetut eläkkeet ) on ennustelaskelmien mukaan esim. 2050  4 miljardia ja rahastoihin liitetään ko. vuonna ( pienellä sijoituskorollakin arvioitaessa )  9,5 miljardia rahastoihin  ( tuotot 13,5 miljardia ).

ETK:n ko. ennusteen mukaan vajaus  on   v. 2085  – 21.4 miljardia. Tuotot vajauksen jälkeen ( = 1,5 miljardia ) liitetään v. 2085 liitetään edelleen rahastoihin. Työeläkerahastot ovat v. 2050  395,8 miljardia , kun ko. vajaukset on täytetty (työeläkemaksut/ maksetuteläkkeet ). Kuten jo totesin ETK on käyttänyt kovin  vaatimatonta korkoa aina laskelmissaan . Tuo yli 200 miljardia on nyt jo niin suuri summa, että jo 4 % :n korolla tuotto on yli 8 miljardia eka vuonna – puhumatttakaan tulevaisuudessa esim. 50 vuoden aikana  korkoa korolle laskelmissa.

ETK + työeläkeyhtiöt  väittävät työeläkevastuiden olevan 700 miljardia. Miten tämä toteutuu ? Jos työeläkemaksujen ( työnantajat + palkansaajat ) maksaminen loppuu kokonaan, niin silloin tämä on totta. ETK + TELA  olettavat silloin, että työeläkemaksujen  maksaminen loppuu  kokonaan työeläkeyhtiöihin , mutta eläkkeet maksetaan silti edelleen ? Se merkitsisi, että kaikki yritykset ovat konkurssissa ja kaikilla  palkansaajilla ei ole töitä! Vertailu: paljonko on Valtiovarainministeriön palkkojen maksamisen palkkavastuu esim. v. 2050 tai samoin SAK :ssa tai EK :ssa ? Ovatko ne tästä huolestuneita ?

Korottamalla työeläkkeitä kaikki hyötyisivät – Valtio, kotimaiset yritykset – erityisesti uudet – ja työeläkkeen saajat !

Esimerkiksi 3 % : n korotus työeläkkeisiin lisäisi maksettavia työeläkkeitä n. 710 miljoonaa nyt maksettavien eläkkeiden = 27 miljardin päälle. Se tuottaisi verotuloja n.300 – 400 miljoonaa, alv-veroja ja uusia yrityksiä ja työpaikkoja edelleen verotuloineen ja työeläkemaksuineen.

Miksi tämä ei hallitusta ja kansanedustajia kiinnosta?

Eläkerahastot  kuuluvat perustuslain mukaan omaisuuden suojan piiriin ja siksi ei niistä – edes väliaikaisesti – napata varoja Valtiolle.

Tästä syystä Valtio ei voi  ottaa niistä kuten edellinen hallitus ( Rinteen )  suunnitteli. Mutta korottamalla kaikkia työeläkkeitä se saisi poistetuksi monet alussa mainituista ongelmista. Se saisi  eläkkeiden korotuksillla – kuten kerroin – lisää mm. verotuloja. Korotukset saadaan vain osasta rahastojen sijoitustuotoista – ei rahastoista! Todella – työeläkkeiden korotuksia verotetaan ! Eivätkö hallitus ja kansanedustajat todella tiedä näitä perusteita?

Työeläkeyhtiöt aitoon kilpailuun lain vastaissen sijasta kilpailemaan palkansaajista yritysten sijasta

Näin vältettäisiin epäterve ja lainvastainen kilpailu yritysten välillä tuhlaamalla siihen työeläkemaksuja. Työeläkkeiden  maksaminen on luonnollista monopolia ( Aalto – yliopisto ), siksi kilpailu on toteutettava työeläkeyhtiöiden välillä niistä, jotka maksavat  ko. maksuja omia , tulevia eläkkeitään varten ! Näin pienellä muutoksella toteutuisi työeläkejärjestelmässämme aito kilpailu, joka toisi mukanaan kilpailun aiheuttamat hyödyt eläkeläisten eduksi! Kilpailu toteutuu sen perusteella, minkä työeläkeyhtiön tuotot ovat parhaat!

Työeläkemaksuilla kerätyt työeläkerahastot ja niistä saadut sijoitustuotot on tarkoitettu lain mukaan vain työeläkkeiden maksuun kuten jo totesin. Nyt varoista sijoitetaan ulkomaille – jopa 76 % . Eikö olisi tarkoituksenmukaisempaa jakaa vaikka osasta tuotoista  omille eläkeläisilleen bonuksina 1/ 3 osa kotimaiseen kulutukseen. Tämä muutos toisi mahdollisuuden poistaa valtio Valtiossa eli työeläkeyhtiöiden ylisuuri asema Tasavallassamme. Mikä puolueista tai edustajista uskaltaa lähteä toteuttamaan tätä rakennemuutosta?

Joka vuosi voidaan palauttaa osa työeläkerahastojen tuotoista bonuksina niiden työeläkemaksujen maksajille

Eikö ole loogista, että eläkkeensaajat ( nykyiset  ja tulevat ) saisivat esim. 1/3 osan rahastojen tuotoista bonuksena eläkkeisiinsä ja 2/3 osa rahastoidaan edelleen. Palkansaajat ovat antaneet työeläkemaksunsa – paitsi nykyisten työeläkkeiden maksuun – kautta aikain  loput rahastoitaviksi ja siten saamaan maksamilleen rahoilleen tuottoja. Mikäli osa tuotoista on jouduttu käyttämään täydennyksenä eläkkeiden maksuun, bonukset maksetaan 1/3 osasta jäljelle jääneistä tuotoista. Jos tuotot on kokonaan käytettävä eläkkeiden maksuun eli mainittuun vajaukseen ( ETK : n mukaan ei tarvita koskaan ), ei tietysti makseta bonuksiakaan. Kymmenelle ( 10 % työeläkeläisistä ) eli isoimmille työeläkkeille bonusprosentti voisi ola pienempi kuin 90 prosentille työeläkkeesaajista. Näin korvattaisiin mm. niille kotiäideille heidän kotona tekemänsä arvokas koti – ja kasvattajatyö , jolloin työeläkemaksuja ei ole kertynyt lainkaan  tai hyvin vähän. Samoin palkkansa perusteella erittäin pientä eläkettä saavat, joille maksetaan nyt lisäksi kansaneläkettä Valtiolta ( ei eläkeyhtiöiltä ) lisää lainaa ottamalla ( 33 % työeläkeläisistä. Kotona ovat äidit aikoinaan lastensa kautta turvanneet tulevat työeläkkeen maksajat ja maamme tulevaisuuden. Toisaalta on pakko kysyä, mitä järkeä on ollut maksaa isommista palkoista ( 10 % eläkkeistä eli isot eläkkeet ) työoloaikoina korkeampia työeläkemaksuja, kun siitä ei ole vastaava hyötyä eläkkeellä?

Avoin kysymykseni :

Voisiko joku kertoa, olenko väärässä ja miksi : palkansaaja itse valitsee työeläkeyhtiönsä ja 1/3 osasta sijoitustuotoista maksetaan bonuksia – isommille eläkkeille pienempi korotus kuin pienille

josajantti

Josa Jäntti on eläkkeellä oleva ekonomi, entinen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja HJK:n kunniajäsen. Hän on Senioriliike ry:n jäsen ja vaikuttaja, ja tarkastelee yhteiskuntaa usein eläkeläisen näkökulmasta. Työuransa aikana hän on vastannut OKO:n valtakunnallisesta markkinoinnista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu