Miksi valtio ei käytä työeläkerahastojen tuottoja kansantalouden elvyttämiseen ?

motto : pieni osa työeläkerahastojen tuotoista tukemaan kotimaista kulutusta työeläkkeitä korottamalla.

Vuodesta 1962 alkaen on työeläkemaksuilla ja niiden tuotoilla saatu aikaiseksi 200 miljardin rahastot. Tämän aikaansaamiseksi ja rahastojen kasvattamiseksi otettiin käyttöön vielä  v. 1996 ns. taitettu indeksi, joka on supistanut työeläkkeiden ostovoimaa eläkeläisten elintasoa alentaen.

Lainaan ETK:n kirjasta - Työeläkkeiden indeksisuoja : " Mitä nopeampaa palkkojen reaalikehitys on, sitä nopeammin eläkkeet jäävät jälkeen palkansaajien keskipalkkatasosta. Pitkän aikavälin keskimääräisellä palkkojen kehityksellä, eläkkeen osuus keskipalkasta alenee 10 eläkevuodesssa 52 % :iin ja 20 vuodessa n. 45  % :iin keskipalkatasosta." Alkueläke oli n.60 % palkasta. Eikös keskipalkat pyri aina seuraamaan hintojen ja elintason  kehitystä ? Miksi ei työeläkkeissä ?

Maksetut työeläkemaksut ovat riittänneet  – muutamaa viime vuotta lukuunottamatta –  eläkkeiden maksamiseen. Sijoitustuotot ovat olleet pitkällä aikavälilläkin hyvät – n. 6 %. Viimeisen viiden vuoden aikana tuotot ovat olleet n. 80 miljardia ja lähes aina tuotot on voitu kokonaisuudessaan liittää rahastoihin – noin 55 vuoden aikana. Jo vaatimattomalla korolla (3 %) rahastot (nyt 200 miljardia) tuottavat n. 6 miljardia eka vuonna ja sitten korkoa korolle ilman , että tuotoista – ei rahastoista – joudutaan ottamaan  joskus  vain pieni osa eläkkeiden maksuun.

Valtion ei voi perustuslain mukaan ottaa varoja rahastoista eikä niiden tuotoista, koska eläkkeet ovat omaisuudensuojan piirissä.

Miksi Valtio ei hyödynnä näitä rahastojen tuottoja oman  kansantaloutemme elvyttämiseen ?  Esimerkiksi 3 % : n korotuksella työeläkkeisiin saataisiin monia elvyttäviä tekijöitä. Ko. korotus lisäisi työeläkkeiden maksamista = nyt  27 miljardia – vain 740 miljoonalla. Tämä työeläkkeiden korotus toisi verotuloja yli 300 miljoonaa, lisäisi kotimasta kulutusta ja samalla alv – verotuloja. Samoin syntyisi uusia työpaikkoja ikäihmisten palveluyrityksissä (hoiva,- kuntotus, – siivous yms . yrityksissä). Uusista työpaikoista edelleen lisää verotuloja ja työeläkemaksuja. Näin monia elvyttäviä tekijöitä saisimme aikaiseksi kansantalouteemme hyödyntämällä yhteisesti keräämiämme työeläkevarojen tuottoja.

Työeläkkeiden korotuksista saamistamme lisäverotuloista voimme korottaa vaikkapa kansan – ja takuueläkkeitä. Näin työeläkkeen saajat avustaisivat ko.sos. – tukien maksamisessa. Työeläkkeiden korotusten verotuksessa noudatetaan progressiota – isommista veroja  enemmän kuin pienemmistä.  Palkoista määritellään aina työeläkkeet ja vuosikymmeniä isommista palkoista on maksettu myös korkeampia työeläkemaksuja!

Nyt seisotamme rahastoja ainoastaan  tuottamaan sijoitusten kautta – aivan oikein – mutta emme hyödynnä niiden tuottoja elvyttämään omaa  kansantalouttamme. Miksi?  Samalla toteuttaisimme rahastojen alkuperäistä tarkoitusta eli käyttäisimme maksamamme työeläkemaksut ja varsinkin niiden tuotot lain edellyttämään alkuperäiseen tarkoitukseen eli työeläkkeiden maksuun!

Työeläkeyhtiöt voisivat edelleen sijoittaa työeläkerahoja mahdollisimman tuottavasti ammattitaitonsa mukaan muuttamatta omia käytäntöjään lainkaan. Koska sijoitustuotot ovat olleet pitkällä aikavälilläkin huomattavat , niin vaikka niistä vähäinen osa käytetään ajoittain työeläkemaksujen ja maksettavien eläkkeiden hetkittäiseen vajaukseen , niin  tarvitaan vain vastaavasti vähäinen osa tuotoista  työeläkkeiden korotuksiin vuosittain (ks. esimerkki tuo 3 % :n korotuksen vaikutus). Työeläkerahastot tulevat kasvaman vaatimattomalla koroilla korkoa  korolle puoliväli – indeksilläkin ETK:n ennusteiden mukaan  (aluksi 3 % ja jatkossa 4.5 %) riittävästi tuleville eläkeläisillekin. Jatkamalla taitetulla joutuvat  hekin aikanaan kärsimään elintason laskusta. Työeläkemaksuja ei tarvita silti lainkaan korottaa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu