Eroon yleissitovista työehtosopimuksista

 

 

Suomen ongelmana on jäykät työmarkkinat, jotka ylläpitävät matalaa työllisyysastetta.

Etenkin muihin pohjoismaihin verrattuna meidän 72% työllisyysaste on kovin matala.

Samaan aikaan maassamme on korkea työttömyys ja huutava työvoimapula, jota etenkin Kokoomus haluaisi alkaa purkaa halpatyövoiman tuonnilla, kun taas SDP mieluummin pitäisi suuren osan työvoimastamme työttöminä, kun työnsä markkina-arvo ei enää yllä kustannusten tasolle.

Yleissitovista työehtosopimuksista on tullut maassamme pyhä lehmä, jonka autuaaseen hyväksi tekemiseen kaikki puolueet mantransa nojaavat. Tosiasiallisesti yleissitovat sopimukset kangistavat työmarkkinamme ja heikentävät maamme taloutta, joten niistä tulisi päästä eroon.

Nyt Postin työehtoshoppailun kohdalla myös työntekijäosapuolelle on käynyt selväksi mitä tarkoittaa, kun kaksi sopii kolmannen puolesta miten työehdoissa edetään. Tämä on ollut vuosikymmeniä arkipäivää pk-yrityksille, joita ei ole hyväksytty niihin neuvottelupöytiin missä heidän ja heidän työntekijöittensä työehdoista sovitaan. Yleissitovat työehtosopimukset ovatkin ennen kaikkea isojen yrityksien etu, kun kangistavat pienempien kilpailijoittensa toimintaa.

 

Itse poistaisin työehtojen yleissitovuuden kokonaan ja sallisin vapaan sopimusoikeuden työnantajan ja työntekijän välillä työehdoista, heidän niin halutessaan voisivat antaa myös liittojensa sopia ehdoista.

Perinteisesti työntekijät vetoavat tässä kohtaa työnantajan vahvempaan asemaan työehdoissa sovittaessa, jossain määrin tämä pitää paikkansa, kun työnantajalla on päätösvalta rekrytoinnissa.

Tätä asemaa voitaisiin kumminkin rajoittaa parantamalla kansalaisen työttömyysturvaa, niin että nostetaan työttömän tai muusta syystä työmarkkinoitten ulkopuolella olevan peruspäivärahaa esim. 55 euroon.

Samalla myös pitäisi poistaa velvoite työn vastaanottamisesta, tällöin työntekijäosapuolelle ei syntyisi pakkoa ottaa vastaan työtä ihan millä ehdoilla vain vaan perustoimeentulo olisi turvattu  ilmoittautumalla työnhakijaksi.

Ansiosidonnaisesta sosiaaliturvasta tulisi luopua kokonaan, entisten tulojen mukaan jaettava ansiosidonnainen päiväraha ei kovin tasa-arvoista ole, kun ne kumminkin suurimmaksi osaksi jaetaan verorahoista. Toki markkinoilta jokainen niin halutessaan voisi ostaa työttömyyden varalle vakuutuksen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu