Kuusamo kukoistamaan

Kaupunginvaltuutettu Joukamo Kortesalmi uskoo Kuusamon kykenevän käänteeseen kurjistumisesta kukoistukseen, kunhan vain poliittinen suunnanmuutos saadaan aikaan paikallisesti.

Kuusamon yhtäjaksoinen väestötappiokierre on jatkunut neljännesvuosisadan ajan. Vasta Perussuomalaisten ennustettu edessä oleva reilu kuntavaalivoitto on saanut jo ennakkoon valonkajon kuultamaan koti-Kuusamoonkin ja uuden uskon viriämään PS:n tuomasta pelastuksesta, mikä on luonut väestökehityksen käänteelle pitävän perustan. Jo gallup-kannatuksemme on tuonut muuttoliikkeeseen muutoksen!
Muuttovoitto ei ole pysyvä olotila, ellei sen eteen tehdä koko ajan määrätietoista ja pitkäjänteistä valmistelutyötä. Väestönkasvu vaatii jatkuvasti lisää uusia työtilaisuuksia ja toimeentulon turvaa. Myös syntyvyys on saatava nousemaan pysyvästi nykyistä korkeammalle tasolle. Tämän vuoksi elinkeinopohjaamme on laajennettava tuntuvasti ja lapsiperheiden tarpeisiin on kyettävä vastaamaan kunnallisesti ripeästi ja riittävän laaja-alaisesti.

Kaikki elinkeinot samalle viivalle

Kuusamon kaivossotaa on käyty jo ihan tarpeeksi pitkään. Se on valjastettu palvelemaan vain yhden aatesuunnan esilläoloa ja ideologista etua. Jatkuva julkinen myllytys aiheuttaa Kuusamolle ennen pitkää vakavan ja pysyvän mainehaitan. Äänessä ovat pääosin tahot, joiden omat omistukset Kuusamossa ovat perin mitättömiä, jos niitä on ollenkaan. Valtaosa maanomistajista suhtautuu elinkeinotoiminnan harjoittamiseen myös maaperärikkauksiemme talteenotonkin suhteen avarakatseisen ennakkoluulottomasti.
Kuusamon kaupungin hallintokoneisto on jo vuosien ajan epäonnistunut raskaasti keskeisten elinkeinoalojen toimintaan liittyvässä kaavoitustyössään, kun kaavapäätökset eivät ole kestäneet oikeudellista tarkastelua. Vallitseva tilanne on Kuusamolle ja sen valtapuolueelle suunnaton julkinen häpeä. Täällä on kuunneltu liikaa vääriä kuiskuttelijoita ja luontolobbareita sekä annettu heidän johtaa päätöksentekoamme harhaan. Oikeusvaltioperiaate on siis ollut vain tarkoitushakuinen hokema – ei toimintaa ohjaava käytäntö!
On selvää, että elinkeinopohjamme vaatii laajentamista. Osan aikaisemmista hiipuessa, tarvitsemme ehdottomasti uusia mahdollisuuksia, eikä mitään voida suoralta kädeltä sulkea kokonaan pois. Kaikkien pitää pystyä kestämään ja sietämään kohtuullista haittaa, sillä aiheutammehan me jo pelkkinä ihmisinäkin sitä toinen toisillemme – ainakin ahtaasti asiaa tarkastellen. Ilman kaivannaistoimintaa ei ole nykyistä elintasoamme eikä hyvinvointiyhteiskuntaammekaan. Matkailukaan ei saa olla sellainen paikallistabu, jolle luovutetaan ansaitsematon esikoisoikeus määritellä sitä, mitä täällä saa harjoittaa missäkin. Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen käytölle on mahdollistettava jatkokäyttö.

Suu säkkiä myöten kuntataloudessa

Kehitysaluekuntiemme taloustilanteet ovat Kuusamo mukaan lukien varsin haastavia. Velkaantumiskierrettä ei ole Kuusamossakaan saatu katkaistua ja viime vuodenkin tilinpäätös kääntyi positiiviseksi vain valtion kaupungille osoittaman ylenpalttisen koronatuennan turvin. Nähtäväksi jää, kuinka merkittäviä liikevaihdon supistuksia pandemia lopulta aiheutti siitä pahiten kärsimään joutuneille elinkeinoille, kuten esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksille ja ravintolapalvelujen järjestäjille.
Korona-kurimuksen jälkeisen maailmanmenon ollessa monessa suhteessa vielä varsin arvoituksellista ja arvaamatontakin, on kuntataloudessa elettävä erityisen tarkan ja harkitun taloudenpidon tavoin. Tuhlailumenoista on päästävä irti ja eroon kaikenlaisista kerskakohteista on luovuttava. Olennaiseen keskittymisessä ei tehdä peruuttamattomia virheitä ja pelivaraa on syytä säästää myös tulevia vuosia varten. Se on selvää, että kunnallisverotuksen korottamisen tie on jo kuljettu loppuun asti.
Jokaiselle päättäjäksi pyrkivälle pitäisi olla selvää sen, että yhteisiä varoja on hoidettava vielä tarkemmin ja turvatummin kuin me jokainen omiamme. Emme voi jatkuvasti syödä enemmän kuin tienaamme. Kuusamon tulevaisuudensuunnitelmissa pitää ottaa huomioon se valitettava kehityskulku, missä omistukset karkaavat koko ajan ulkokuusamolaisiin käsiin, näin on tilanne kaikkien kiinteistölajien suhteen. Tämä taas tietää sitä, että myös niidet tuotot valuvat kasvavassa määrin pois aluetaloudestamme.

Tiet ja tietoliikenneyhteydet kuntoon

Jotta Kuusamo voidaan kääntää kasvuun ja kunnolliselle kehitystielle, edellyttää se nykyistä reippaampaa panostamista elämisen ja elinkeinotoiminnan perusedellytysten, kuten tiestön ja tietoliikenneyhteyksien kuntoonsaattamiseksi. Pohjois-Suomen laajat metsäteollisuusinvestoinnit vaativat vahvaa panostamista tiestömme perusparantamiseen ja kunnossapitoon aina valtaväylistä metsäteihin saakka. On muistettava myös se, että paljon puhuttu monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen edellyttävät sekä mobiiliratkaisuilta toimivuutta ja kattavuutta että laajakaistaa tarjontavaihtoehtona. Ne eivät ole mitenkään toisiansa poissulkevia vaihtoehtoja, vaan rinnan kehitettäviä.
Kuusamon luonnon vetovoimaa on hyödynnettävä kaikessa kaavoituksessa ja rakennussuunnittelussa. Oman paikkakunnan materiaalit on otettava nykyistä laajemmin käyttöön. Ei tänne nyt sentään kiviä pidä rahdata Kiinasta saakka. Asuntorakentamisessa on kiinnitettävä kasvavaa huomiota asumisen toimivuuteen. Ei meidän pidä kilpailla ahtaudella, vaan tarjota tilaa, väljyyttä ja toimimisen mahdollisuuksia. Kuusamossa asuminen ja yrittäminen on mahdollistettava myös sivukylillämme. Haja-asutuksemme on voimavara, ei mikään kunnallinen rasite, niin kuin usein on virheellisesti luultu.
Kuusamossa monta asiaa on nyt ryhdyttävä tekemään toisin kuin tähän saakka on toimittu. Siihen vaaditaan kuitenkin myös poliittista käännettä ja riittävän suurta voimasuhdemuutosta valtuustossa. Nyt siihen on vuosisadan mahdollisuus. Ja päätöksenteon avaimet ovat juuri sinulla. Äänestyskopissa teet valinnan vanhan taantumuksen ja Perussuomalaisen uudistuspolitiikan välillä!

Muutoin olen sitä mieltä, että Kuusamo on pelastettava!

Joukamo Kortesalmi (ps.)
kaupunginvaltuutettu

0
joukamokortesalmi
Perussuomalaiset Kuusamo
Ehdolla kuntavaaleissa

Perämetsien mies, joka vastustaa viimeisen asti kaikkinaista metsäholhousta. Maaseudun metsätalousyrittäjä ja jatkojalostaja, jolle metsänkasvatus on: ammatti, elinkeino, työ, harrastus ja intohimo.
Kaupunginvaltuutettu.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu