Homeopatiasta tieteellisiä tutkimuksia osa 5. – ihmiset (HIV, syöpä, ADHD, PMS, korvatulehdus…yht. 58)

Aikaisemmissa osioissa esitettyjä tieteellisiä homeopatiatutkimuksia:
osa 1. Homeopatiassa on tieteellisissä tutkimuksissa todettu vaikuttavaa ainetta. (23)
osa 2. Homeopatiasta tieteellisiä tutkimuksia kasvien hoidossa. (14)
osa 3. Homeopatiasta tieteellisiä tutkimuksia soluissa. (21)
osa 4. Homeopatiasta tieteellisiä tutkimuksia eläinkokein.  (21)

Tähän artikkeliin on koottu tutkimuksia, joissa homeopatiasta on saatu tutkimusnäyttöä ihmisten sairauksissa. Artikkelissa käytetyt tutkimusmetodit voi jakaa seuraavasti:
– Satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja, plasebo-kontrolloituja tutkimuksia 20
– Plasebo-kontrolloituja tutkimuksia 3
– Seurantatutkimuksia 26
– Homeopatiaa puoltavia tutkimuksia ihmiskokeissa yhteensä 58 + aiemmat (yllä) julkaistuja 79 = 137

Yleisesti homeopatian vaikutuksista ja tyytyväisyydestä
Britanniassa toteutettu raportti tarkastelee 455 peräkkäisessä potilaan (1100 konsultaatiota), jotka käyttivät homeopaattista hoitoa kroonisessa sairaudessaan, jossa tavanomainen hoito oli joko epäonnistunut, hoidon eteneminen pysähtynyt tai sen vasta-aiheena olivat haittavaikutukset, ikä tai potilaan tila.

304 potilaasta (66,8 %) sai hyötyä homeopaattisesta hoidosta.
148:n potilasta (32,5 %) pystyi lopettamaan tai vähentämään tavanomaista lääkitystään.

10 yleisintä hoidettua kliinistä tilaa olivat; ekseema, ahdistus, masennus, nivelrikko, astma, selkäkipu, krooninen yskä, krooninen väsymys, päänsärky ja verenpaine.
Nämä 195 potilasta ovat 43 % kaikista osallistuneiden potilaiden kokonaismäärästä,
151 heistä (77 %) parani.

Hoidon onnistumisaste on samanlainen ikäryhmien välillä.
Tuloksissa oli ero sukupuolten välillä: 296 naista, onnistumisaste 71,3 %; 159 miestä, onnistumisaste 58,5 %. Kahdelle potilaalle (0,4 %) sai pahenemisvaiheen, joka johtui ilmeisesti homeopaattisesta hoidosta. [1]

Homeopaattiset hoidot kroonisissa sairauksissa
United Bristol Healthcare, National Health Service Trust, Bristol, Iso-Britannia
Tutkimus on 6 vuoden aikana yliopistosairaalan avohoidon tarkkailututkimus 6544 seurantapotilaasta. […] Jokainen potilas, joka osallistui sairaalan avohoitoyksikköön tutkimusajan jaksolle, otettiin mukaan ensimmäisestä seurannasta lähtien. […]

Tulokset perustuivat loppukonsultaation 7 pisteen Likert-tyyppisellä asteikolla annettuihin tuloksiin, ja niitä verrattiin kokonaistuloksina lähtöarvoihin.
TULOKSET: Potilaista;
70,7 % (n = 4627) ilmoitti positiivisista terveysmuutoksista, ja
50,7 % (n = 3318) ilmoitti niiden muuttuneen paremmaksi (+2 pistettä) tai paljon paremmaksi (+3).
Yht. vetona: Homeopatiahoito toi positiivisia terveysmuutoksia huomattavalle osalle suuresta joukosta potilaita, joilla on suuri kirjo kroonisia sairauksia. [2]

Syöpä voidaan ajatella kroonisena ja vakavana sairautena.
homeopatiaa ja syöpää olemmekin käyneet läpi jo aiemmin tutkimusten kuin solumallinnoksien pohjalta, mutta tähän aiheeseen voidaan palata ihmistutkimuksissa uudelleenkin.

Syöpätutkimus
Itävallassa, Wienin yliopistossa neljä vuotta kestäneessä takautuvassa seurantatutkimuksessa selvitettiin vaikeaa syöpää sairastaneiden hyvinvointia. Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkijoiden homeopatiasta tiedossa oleva positiivinen vaikutus terveyteen. Tämän pohjalta oli tarkoitus tarkastella elinaikaodotetta homeopatiaa käyttäneiden (54) potilaan kohdalla ja verrata sitä siihen mitä tutkijoiden odote heidän syöpätyypillään oli. Potilailla mm. oli haima-, munuais- ja keuhkosyöpä. Tutkimuksen mukaan homeopatiaa käyttäneillä oli pidempi elinaika kuin odotus diagnoosin mukaan oli. [3]

Syöpätutkimus
NHS sairaalassa Britanniassa rintasyöpä sairastuneilla 104 naisella, sen tarkoitus oli selvittää voiko homeopaattisesta hoidosta olla hyötyä. Oireisiin kuten kuumat aallot, masennus/ahdistus ja kipu.  Lopputulema oli, että homeopatia voi antaa hyvän lisän perinteiseen syöpähoitoon ja lisätä yleistä hyvinvointia. [4].

Rintasyöpäleikkauksen jälkeiseen verenvuotoon ja serotoomaan homeopaattisen Arnica Montana- lääkkeen käyttöä. Kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloitu kliininen koe, Italia. Kokeeseen osallistuja tai sen paremmin kirurgit, eivät tienneet annettiinko plaseboa vai homeopaattista lääkettä. Tulokset tukivat positiivistä näyttöä homeopatiasta, että sen käyttöä voitaisiin suositella. Tutkimukseen osallistui 53 naista. [5]

Suutulehdus syöpähoidoista
Israelilainen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, plasebokontolloitu tutkimus suutulehduksesta kemoterapian yhteydessä. Tutkijoiden mukaan siihen on vähän tehokkaita hoitoja. Tutkimusryhmä toteutti Traumeel- valmisteella 32 lapsen tutkimuksen. Osa lapsista huuhteli suun homeopaattisella Traumeel S- valmisteella, toiselle osalle ryhmää annettiin lumevalmiste.

Loppu tulema oli, että Traumeelia saaneilla lapsilla oli tulehduksen pinta-ala pienempi verrattuna plasebo- ryhmään, sekä ylipäätään suutulehdusta muodostui vähemmän. Traumeelia saaneilla 33 % ei muodostunut tulehdusta plasebo-ryhmän 7 % verrattuna. Tutkijoiden mukaan Traumeel S voi vähentää merkittävästi kemoterapian aiheuttaman stomatiitin vakavuutta lapsilla, joille tehdään luuytimensiirto [6]
Lisää tutkimuksia syövästä ja homeopatiasta [7, 8,20]

Endometrioositutkimus.
Synnytys- ja gynekologian laitos, lääketieteen yksikkö, São Paulon yliopisto, Brasilia
Satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloitu tutkimus.

Tavoite oli arvioida potensoidun estrogeenin tehokkuutta ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen endometrioosiin liittyvän lantion kivun homeopaattisessa hoidossa (EAPP) […]
Tämä 24 viikon mittainen satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu plasebokontrolloitu tutkimus, johon osallistui 50 18–45-vuotiasta naista, joilla oli diagnoosi endometrioosista.

Diagnoosi perustui magneettikuvaukseen tai transvaginaaliseen ultraäänitutkimuksiin. Pistemäärä ≥5 visuaalisesti analogisella asteikolla (VAS: alue 0-10).
Potensoitua estrogeenia (12cH, 18cH ja 24cH) tai lumelääkettä annettiin kahdesti päivässä suun kautta.

Ensisijainen tulosarviointi oli EAPP-kokonaispisteiden (kipupisteet) ja osittaisesti (VAS) vakavuuden muutos lähtötasosta 24. viikkoon mennessä. Huomio kiinnitettiin krooniseen lantion kipuun (dysmenorrhea, syvä dyspareunia, ei-syklinen lantion kipu) viiden modaliteetin keskiarvona, syklinen suolikipu ja / tai syklinen virtsakipu).

Toissijaisina lopputuloksina käytettiin SF-36: n terveystutkimuksen kyselylomakkeella arvioitua elämänlaadun keskiarvoeroa, masennuksen oireita Beckin masennusluettelossa (BDI) ja ahdistusoireita Beckin ahdistusluettelossa (BAI). […]

Osallistujat jaettiin satunnaisesti saamaan, joko potensoitua estrogeenia tai lumelääkettä suhteessa 1: 1. Riippumaton valvoja on luonut satunnaistusjakson käyttämällä satunnaislukugeneraattoria. Sekä lääkäri-tutkija, että osallistujat sokeutettiin (potentiaalinen estrogeeni tai lumelääke) koko tutkimuksen ajan ja koko tietoanalyysin ajan.
Osallistuja sai joko potensoidun 17-beeta-estradiolia sisältävä pullon, kun taas lumelääkeryhmän osallistujille annettiin identtiset pullot, jotka sisälsivät vain hydroalkoholiliuosta.

Lääkäri-tutkija arvioi osallistujat kahdeksan viikon välein (käynti 2, 3 ja 4) tutkimuksen ajan (24). viikkoa. Vierailuilla 2 ja 3 osallistujille annettiin uusi homeopaattisen lääkkeen pullo tai lumelääkettä.

Tulokset: EAPP-kokonaispistemäärä (VAS: alue 0 – 50) laski 12,82 (P <0,001) potensoidulla estrogeenilla hoidetussa ryhmässä lähtötasosta viikkoon 24.

Ryhmä, joka käytti potensoitua estrogeenia, osoitti myös osittaisia ​​pisteitä (VAS: alue 0-10) kolmen EAPP-muodon vähentyminen: dysmenorrea (3,28; P <0,001), epäsyklinen lantion kipu (2,71; P = 0,009) ja syklinen suolen kipu (3,40; P <0,001).

Lumelääkeryhmä ei osoittanut merkittäviä muutoksia EAPP: n kokonaispisteissä tai osittaisissa pistemäärissä.

Lisäksi potensoitua estrogeeniä saanut ryhmä osoitti merkittävää parannusta kolmessa kahdeksasta SF-36-domeenista (ruumiillinen kipu, elinvoimaisuus ja mielenterveys) ja masennuksen oireissa (BDI). Lumelääkeryhmä ei osoittanut merkittävää parannusta tässä suhteessa.

Nämä tulokset osoittavat potensoidun estrogeenin paremmuuden lumelääkkeeseen verrattuna. Potensoituun estrogeeniin liittyi harvoin haittavaikutuksia.

Yht. veto: Potensoitu estrogeeni (12cH, 18cH ja 24cH) annoksella 3 tippaa kahdesti päivässä 24 viikon ajan oli merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke vähentäen endometrioosiin liittyvää lantion kipua. [9]

Vaihdevuodet ja kuumat aallot
Satunnaistettu, plasebokontrolloitu, kaksoissokkoutettu, vaiheen 2 kliininen tutkimus.
Oireisiin kuten kuumiin aaltoihin on saatu homeopatialla hyviä tuloksia. São Paulon yliopiston tutkimuksen ajatuksena oli ”sama parantaa samaa” periaate ja kuumista aalloista kärsiville naisille annettiin homeopaattista pensaspaprikaa eli Capsicum frutescens-valmistetta. Tutkimukseen osallistui 40 naista. Tutkijat (paitsi yksi) sen paremmin kuin potilaat eivät tietäneet kenelle annettiin homeopaattinen valmiste taikka plasebo valmistetta. Tutkimuksen lopputulema oli, että C. frutescensin (Malagueta) tehdyt homeopaattiset valmisteet olivat merkittävästi parempia kuin lumelääke vähentämällä kuumien aaltojen voimakkuutta vaihdevuosi ikäisten naisten hoidossa 4 viikon hoitojakson jälkeen. [10]
Lisää aiheesta; [11, 12]

PMS
Israelilainen kaksoissokkoutettu, plasebo kontrolloidussa tutkimuksessa seurattiin 105 PMS oireista naista, onko homeopaatista apua PMS-oireisiin. Osallistujat saivat koko jotakin aiemmin valituista neljästätoista homeopaattisesta lääkkeestä tai plasebo- valmisteen.

Tutkimus toteutettiin seurantana. Loppu tulos oli, että homeopatiaa saaneiden ryhmästä tuli parempi oireiden pisteytys kuin plaseboa saaneiden ryhmältä. Tutkijat totesivat homeopatia ryhmällä olleen selkeästi parannusta verrattuna plaseboon. [13]
Lisää PMS ja homeopatialla tutkimuksia [14, 15]

Fibromyalgia
kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja rinnakkaisryhmäytetty, lumelääkekontrolloitu, klassisen homeopatian tutkimus. Rheumatology, Volume 43, Issue 5, Toukokuu 2004
Kaikilla osallistujilla (62 hlö) oli lääkärin diagnosoima Fibromyalgia ja heidät jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmistä sai yksilöityä homeopaattista hoitoa (H) klassisen homeopatian mukaisesti, toinen plasebo (P) valmisteen.

Osallistujat satunnaistettiin saamaan suun kautta otettava nestemäinen LM potensoitu homeopaattinen lääke tai samannäköinen lumelääke.
Kokeeseen osallistui kokeneita homeopaatteja, joita kokeeseen osallistujat tapasivat 2, 4, 6 kuukauden aikana. Homeopaatit ohjeistettiin hoitamaan samalla tavalla jokaista kokeeseen osallistujaa, tarpeen mukaan vaihtamaan tai tekemään korjauksia määräämiinsä lääkkeisiin. Tapaamisien jälkeen homeopaatit välittivät apteekkiin lääkemääräyksen. Apteekki jakoi osallistujille lasipullon joko kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan (jos homeopaatti teki muutoksia hoitoon). Vain tutkimusmetologilla ja apteekin henkilökunnalla oli pääsy satunnaistamistietoihin.

Ensisijaiset tutkimuskohteet olivat mm. kipupisteet ja kivun arviointi. Toissijaisesti oli masennus ja uupumusoireet. Tutkimusryhmistä homeopaattista saaneista 4 keskeytti ja plasebo ryhmästä 5 keskeytti tutkimuksen. Homeopatiaa saaneiden ryhmässä oli 26 ja plaseboryhmässä 27 henkilöä.

Homeopaatit vaihtoivat selkeästi useammin lääkettä plaseboryhmässä olevilta, verrattuna homeopaattista lääkettä saaneisiin.

Homeopaattista hoitoa saaneella ryhmällä havaittiin huomattavaa vähentymistä kipupisteiden määrässä ja kipupisteiden palpaatiossa. Fibromyalgia pistemäärissä vähäisempää, masennus ja vihamielisyystuntemusta ja McGill Affective pisteitä verrattaessa lumelääkettä saaneisiin 3 kuukauden kohdalla.

McGill Sensory Pain -luokitus ei eronnut merkittävästi ryhmien välillä 3 kuukauden kohdalla. Merkittävästi suurempi osa homeopaattisen ryhmän potilaista sai vähintään 25 % parannuksen kipupisteherkkyyteen (13/26, 50 %) verrattuna lumelääkettä saaneeseen (4/27, 15 %) (Fisherin testi, kaksisuuntainen, P = 0,008). Neljännen kuukauden homeopaattisen vierailun yhteydessä homeopatiaa saaneet potilaat arvioivat hoidon hyödyllisyyden (7,8, SE0,6) huomattavasti suuremmaksi kuin lumelääkkeellä olleet (5,3, SE 0,5) (P = 0,004).

Yht. veto: Homeopaattisella lääkityksellä olleilla oli vähemmän kipupisteitä, masennusta sekä vihamielisyyttä ja parempi elämänlaatu. [16]

Fibromyalgia
Kaksoissokkoutettu tutkimus, joka on tehty Lontoossa reumatologian osastolla. Se toteutettiin käyttämällä Rhus tox valmistetta ja tutkimukseen osallistujien oli sovittava lääkeainekuvaan. Lopputulemassa kipeiden pisteiden määrä väheni noin neljänneksellä, unenlaatu parani ja kivunmäärä väheni plaseboryhmään verrattuna. [17]
Lisää fibromyalgiasta ja homeopatiasta [18, 19]

Migreeni
Lasten migreenin hoito homeopatialla.

Tutkimukseen osallistui 168 lasta ja 59 hoitavaa henkilöä ja tutkimus toteutettiin 12 eri maassa. Lapset oli 5-15 vuotiaita.

Migreenin ilmaantuvuutta seurattiin 3 kuukautta, kriteereinä oli lapsen tai huoltajansa sekä lääkärin täyttämät kyselykaavakkeet ja toissijaisesti poissaolojen määrä koulusta. Lopputulema oli, että migreenikohtausten määrä, vakavuus ja kesto vähenivät merkittävästi 3 kuukautta kestävällä periodilla. Samoin vähenivät myös poissaolot koulusta. [29]

Toinen saman suuntainen tutkimus aiheesta: Tutkimukseen osallistui 212 aikuista, joilla oli jo lääketieteen määräämä estolääkitys käytössä. Migreenidiagnoosi oli keskimäärin yli 10 vuoden takaa (10-15 vuotta). Seuranta-aika oli 2 vuotta, hoitavia homeopaatteja oli 67.

Lopputulos oli: migreeni kohtausten vakavuus lievittyi ja lääketieteellisen hoidon tarve väheni huomattavasti, mukaan lukien tarvitut sairaalakäynnit. Homeopatiasta migreenin apua hakeneet olivat selvästi hyötyneet 24 kuukautta kestäneen tutkimusjakson ajan homeopaattisten lääkkeiden käytöstä. [40]
Lisää migreenistä ja homeopatiasta [46]

Alaselkäkipu
Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebokontrolloitu koe joka toteutettiin Blankensteinin klinikalla 137 asiakkaalle joilla oli kroonistunutta alaselkäkipua. Osallistujat saivat 10 tippaa homeopaattista valmistetta tai plasebolääkeliuosta kolme kertaa päivässä 105 päivän ajan, lisäksi potilaat saivat naturopaattista hoitoa. Tutkijoiden mukaan hoito oli hyvin siedettyä sekä tutkimus osoitti, että homeopaattiset valmisteet voivat vaikuttaa krooniseen alaselän kipuun. [52]

Masennus, ahdistus, unettomuus
Charité University Medical Center; Berliini, Saksa.
Homeopatian vaikutusta verrattuna perinteiseen masennuslääkkeeseen, tutkittiin 91 vaikeasti tai keskivaikeasti masentuneelle suoritetussa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa kokeessa, jossa fluoksetiini toimi verrokkina.

Molemmilla ryhmillä oli vielä omat plasebo ryhmänsä. Apteekkari satunnaistetusti ja toimitti osallistujille joko homeopaattisen lääkkeen tai plasebon, tai fluoksetiinin ja plasebon.

Ainoastaan apteekkari ja kokeen vanhempi valvoja tiesi kumpaan ryhmään osallistuja kuului.
Kahdeksan viikon jälkeen tuloksien mukaan molemmat ryhmät voivat paremmin kuin lähtötilanteessa ja varsinaisesti eroa pisteytyksessä ei ollut homeopatiaa saaneiden kanssa fluoksetiiniä saaneisiin.

Yhtä hyviä molemmat, mutta isoin ero oli fluoksetiiniryhmässä, jossa oli enemmän sivuvaikutuksista, kuin homeopatia ryhmässä. Varsinaiset plasebo ryhmät jätettiin pois koska niille ei saatu lupaa. [21]

Samantapainen tutkimus on toteutettu Ranskassa, henkilöille, joilla oli masennusta tai ahdistusta. Tutkimuksessa vertailtiin perinteisen lääketieteen konstein ja homeopatialla hoidettujen 87 potilaan vointia. Sen tutkimuksen mukaan homeopaatilla käyneet käyttivät toiseen ryhmään verrattuna vähemmän psyykelääkkeitä ja saivat kliinistä parannusta tilaansa 12 kuukauden seurantaperiodilla. [22].
Lisää masennuksesta ja homeopatia tutkimuksista [51]

Unettomuus
Dept. of Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy, National Institute of Homoeopathy,  Salt Lake, Kolkata, West Bengal, India. Satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu koe.
Unettomuus on yleisin unihäiriö, joka liittyy heikentyneeseen päiväaktiivisuuteen, elämänlaatuun, sekä sairastavuuteen ja merkittäviin yhteiskunnallisiin kustannuksiin.

Tutkimus, voiko yksilölliset homeopatia (YH) valmisteet aikaan saada merkittäviä, ohitse lumevaikutuksen meneviä vaikutuksia unettomuuden hoidossa. 60 osallistujaa jaettiin joko kontrolli tai YH ryhmään.
Potilaan unipäiväpäiväkirjassa; 6 kohdetta 1. viive nukahtamisessa. 2. minuutit hereillä keskellä yötä. 3. minuutit herätessä liian aikaisin. 4. vuoteessa vietetyt tunnit. 5. nukkumisaika tunneissa. 6. unen tehokkuus ja unettomuuden vakavuusindeksiä (ISI) […] mitattuna lähtötilanteessa ja 3 kuukauden kuluttua.

[…] YH-ryhmässä lopputulokset paranivat merkittävästi (kaikki P <0,01) paitsi unipäiväpäiväkirja-kohta 3. herääminen liian aikaisin (P = 0,371) […] Yksittäinen homeopaattinen valmiste näytti tuottavan huomattavasti paremman vaikutuksen kuin lumelääke. [23]

Unettomuus ja ahdistus
Ranskassa, Boiron laboratorion toteuttamassa tarkkailevassa tutkimuksessa 98 yleislääkärin avustuksella rekrytoitiin yhteensä 639 potilasta, joilla oli masennus ja unihäiriöitä. Tutkimuksen lähtökohta oli Ranskan terveysviranomaisten saama kehotus parantaa vaihtoehtoisten hoitomuotojen, kuten homeopaattisten lääkkeiden saatavuutta.

Unettomuuden ja ahdistuksen määrää seurattiin 4 viikkoa, Lopputulos oli, että käytetty homeopaattinen lääke Passiflora oli hyvin siedetty, ahdistus ja unettomuus oireet helpottivat hyvin, kun sitä käytettiin yksistään, ilman psyykelääkettä. Tutkijoiden mukaan sitä voidaan suosittaa vaihtoehtoiseksi hoidoksi ahdistukseen ja unettomuuteen. [24]

Unettomuus- ja ahdistustutkimus
Italia (seuranta) osallistui 71 henkilöä, jotka saivat yhdistelmä homeopaattisen lääkityksen. Kuukauden kestäneen tutkimuksen lopuksi tutkijat totesivat homeopaattisen lääkkeen vaikuttaneen hyvin; osallistujan nukkuivat useamman tunnin enemmän per yö, ja yöllisten heräilyjen ja ahdistuksen vähentyneen osallistujien oman raportoinnin ja oireiden pisteytyksen mukaan. [25]

Unettomuus kahvin juojilla
Hoitotutkimus homeopatialla: sama parantaa samaa kaavalla. Tucsonin yliopisto Yhdysvalloissa toteutti tutkimuksen nuorilla, terveillä, ja kahvia ryystävillä henkilöillä. Heillä oli kahvista johtuvaa unettomuutta sekä joko kyynistä vihamielisyyttä tai ahdistuksellista herkkyyttä (mutta ei molempia). Tutkimus kesti kuukauden ja oli plasebo kontrolloitu ja osin kaksoissokkoutettu. Lopputulos oli, että käytetyt Coffea cruda ja Nux vomica lääkkeet lisäsi osallistujien uniaikaa. [26]
Lisää tutkimuksia unettomuudesta ja homeopatiasta [27]

Yksi aiemmissa toistunut teema on luonnolliset tappajasolut sekä immuniteetti- tulehdukset.
Tästä löytyy myös lisää näyttöä tähän teemaan sopien. Konkreettisemmasta päästä sairauksia, joissa immuniteetti on avain asemassa, on HIV.

HIV
Kaksoissokkoutettu kliininen koe Intiassa. Tutkimukseen osallistui 100 HIV positiivista henkilöä, joiden ikä oli 18–50 vuotta (71 % miehiä). 50 tapausta oli CDC-vaiheen II mukaista – oireetonta HIV-tartuntaa ja 50 tapausta CDC-vaiheen III mukaista – pysyvää, yleistynyttä lymfadenopatiaa (PGL).

Satunnaistamiskaaviot valmisteltiin paljon ennen tutkimuksen alkua tekemällä satunnaisesti lumelääke- ja homeopatiaa saavien ryhmien koodit rekisteröintinumeroille 1 – 50.
Kummassakin tapauksessa määrättiin yksi yksilöllinen homeopaattinen lääke, jota seurattiin 15 vuorokauden – kuukauden välein. Jokaisesta rekisteröidystä tapauksesta tehtiin kuuden kuukauden pituinen tutkimus. Siinä arvioitiin CD + ve-lymfosyyttimäärät.

Lymfadenopatiassa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero CD + ve-T-lymfosyyttimäärissä homeopatia-ryhmän tutkimuksen edeltävän ja sen jälkeisen tason välillä (P <0,01). Plaseboryhmässä samanlainen vertailu tuotti merkityksettömiä tuloksia. (P = 0,91). Ryhmien välisten CD4 + ve -solujen muutoksen analyysi ennen ja jälkeen tutkimuksen oli myös tilastollisesti merkitsevä (P = 0,04).

Oireettomassa HIV-tartunnassa erot absoluuttisissa CD4 + ve-lymfosyyttimäärissä eivät olleet merkittäviä ennen tutkimusta ja sen jälkeen. Joten homeopatia toimi immuniteettia tukien juurikin vakavammin sairastuneiden ryhmässä. Tutkijoiden mukaan homeopaattisella hoidolla voi olla mahdollista merkitystä HIV-tartunnassa oireellisessa vaiheessa, josta käy ilmi tilastollisesti merkitsevä perustason immuunijärjestelmän nousu pitkäkestoisessa lymfadenopatiassa. [28]

HIV
Pienemmän kliinisen tutkimuksen mukaan homeopatiaa saaneiden CD4-arvo parani, tutkimukseen osallistuneiden paino nousi, sekä elämänlaatu ja ruokahalu paranivat. Kokeeseen osallistuneilla 25,9 % virusmäärä väheni [53].

HIV
Swazimaan yliopiston 2014 tekemän kliinisen tutkimuksen mukaan 1003 HIV positiivisien henkilöiden hyvinvointi parani kaikilla mittareilla tutkittaessa. Oireanalyysi osoitti, että homeopaattisella hoidolla voidaan lievittää pitkäaikaisia ​​että lyhytaikaisia ​​ART-haittavaikutuksia (antiretroviraalista terapia), mukaan lukien perifeerinen neuropatia, ja homeopatia on myös tehokas hoidettaessa emotionaalisia aiheita, kuten surua ja traumaa, sekä opportunistisia infektioita. [30].

Hengitystiehyt tulehdukset ja flunssa aikuisilla
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu kliininen tutkimus.
Yskä on yleinen ylempien hengitysteiden infektioihin liittyvä oire, ja vaikkei olisikaan kovin vakava tila, se voi vaikuttaa voimakkaasti elämänlaatuun. Joten tutkija ryhmä testasi homeopaattisen siirapin tehoa URTI-potilaiden yskän hoidossa.

Potilaita hoidettiin joko homeopaattisella siirapilla tai lumelääkkeellä viikon ajan, ja yskän määrä merkittiin päiväkirjaan pistemäärän avulla kahden viikon ajan. Liman viskositeetti arvioitiin viskosimetrillä 4 päivää ennen ja jälkeen hoidon; potilaita pyydettiin myös antamaan subjektiivinen arvio viskositeetista. Kokeeseen osallistui 80 potilasta, jotka satunnaistettiin joko homeopaattista yskänlääkettä saaviin tai plaseboon.

Kummassakin ryhmässä yskäpistemäärä laski ajan myötä, mutta 4 ja 7 päivän hoidon jälkeen yskän vakavuus oli merkitsevästi vähäisempi homeopatiaa saaneessa ryhmässä kuin lumelääkeryhmässä. Myöskin molemmissa ryhmissä liman viskositeetti laski merkittävästi 4 päivän hoidon jälkeen; viskositeetti oli kuitenkin huomattavasti alhaisempi homeopaattisessa ryhmässä.
Tutkijaryhmä päätteli, että tutkimuksessa käytetty homeopaattinen siirappi pystyi vähentämään tehokkaasti yskän vakavuutta ja ysköksen viskositeettia. [31]
Lisää aiheesta [54]

Allergiat
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää erilajisten ruohojen siitepölyn aiheuttamaan allergiaan sekä eroaako homeopaattisen valmisteen vaikutus lumelääkkeestä 144 potilaalla, joilla oli aktiivinen heinänuha. Homeopaattisesti hoidetut potilaat osoittivat merkittävää oireiden vähenemistä sekä potilaan että lääkärin arvioimissa oirepisteissä. Tämän vasteen merkitys kasvoi, kun tuloksia korjattiin siitepölyn määrän suhteen ja vasteeseen liittyi antihistamiinien tarpeen puolittaminen. [55]
Lisää allergioista ja homeopatiasta [56, 57, 58]

Lapset
Lasten hoitamista homeopatialla on Suomessa toivottu rajoitettavan ns. puoskarilailla. Lastensairauksistakin löytyy homeopatiasta tutkittua tietoa.
ADHD on yksi varsin ”kuuma peruna”, koska lääkityksellä on sivuvaikutuksia, sekä vauvojen koliikki ja korvatulehduksia tutkimuksia homeopatian käytöstä löytyy myös.

ADHD
Spezialarzt FMH für Kinder und Jugendliche, FA Homöopathie SVHA, Laupen, Sveitsi ja Bernin yliopisto, Sveitsi. Tässä seurantatutkimuksessa vertailuryhmä oli metyylifenidaatti (MPD) jonka määräämisen voimakas lisääntyminen hyperaktiivisilla lapsilla viime vuosina on lisääntynyt huolen, niin ammattilaisten, vanhempien ja poliitikkojen keskuudessa. Hoitovaihtoehdoista on vähän tietoa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida homeopatian tehoa hyperaktiivisilla potilailla ja verrata sitä MPDhen. Tutkimus tehtiin lastenlääketieteellisessä hoidossa, jolla oli tavanomainen ja homeopaattinen tausta. 3–17-vuotiaat lapset, jotka täyttivät tarkkaavaisuuden vajaatoimintahäiriön (ADHD) DSM-IV-kriteerit, joiden Conners Global Index (CGI) on vähintään 14, olivat tutkimuskelpoisia.

He kaikki saivat yksilöllisen homeopaattisen hoidon. Kun kliininen paraneminen saavutti 50 %, vanhempia pyydettiin arvioimaan oireet uudelleen. Ne, jotka eivät parantuneet riittävästi homeopatian suhteen, muutettiin MPD: ksi ja arvioitiin jälleen 3 kuukauden kuluttua.

115 lasta (92 poikaa, 23 tyttöä), keski-ikä 8,3 vuotta diagnoosin kohdalla sisällytettiin tutkimukseen. Ennen käsittelyä CGI oli keskimäärin 20,63 (14–30), homeopatiaryhmän keskimääräinen indeksi 20,52 ja MPD-ryhmän 20,94.

Keskimääräisen 3,5 kuukauden hoidon jälkeen, 86 lasta (75 %) oli reagoinut homeopatiaan, saavuttaen kliinisen parannusluokituksen 73 % ja CGI: n paranemisen 55 %. 25 lasta (22 %) tarvitsi MPD: tä; keskimääräinen homeopaattisen (esi-) hoidon kesto tässä ryhmässä oli 22 kuukautta.

Kliininen paraneminen MPD:llä oli 65 %, CGI: n lasku 48 %.
Kolme lasta ei reagoinut homeopatiaan eikä MPD: hen, ja yksi jätti tutkimuksen.
Tapauksissa, joissa hyperaktiivisen lapsen hoito ei ole kiireellistä, homeopatia on arvokas vaihtoehto MPD: lle.

Raportoidut homeopaattisen hoidon tulokset näyttävät olevan samanlaisia ​​kuin MPD: n vaikutukset. Vain lapset, jotka eivät saavuttaneet korkeaa sensori-integraation tasoa kouluun, oli vaihdettava MPD: ksi. Esikoululaisissa homeopatia vaikuttaa erityisen hyödylliseltä ADHD: n hoidolta. [32]

Homeopatia vs metyylifenidaatti hoitoreakointi 75 % / 65 % homeopatian eduksi, 3,5 kuukauden kohdalla.
Conners Global Index (CGI) pisteytyksen lasku 55 % / 48 % sekin homeopatian eduksi. Jos mietitään näiden lääkkeiden haittavaikutuksia, on homeopatia huomattavasti paremmin siedetty ja turvallisempi, antaen samalla paremman hoitovasteen tutkimuksen mukaan.

ADHD
Sveitsissä toteutettu kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebo-kontrolloitu tutkimus.
Siihen osallistui 62 lasta (6-16v). Lapset jaettiin kahteen ryhmään ja he saivat joko homeopaattista lääkettä 6 viikon ajan, jota seurasi lumelääke 6 viikon ajan (Ryhmä A), tai päinvastoin, eli ensin 6 vk plaseboa ja sitten 6 viikkoa homeopaattista lääkettä (ryhmä B).

Tutkimusjaksojen alussa, sekä jaksojen vaihtuessa ja kokeen arvioitiin Conners ’Global Index (CGI) vanhempien toimesta. Sen paremmin lapset, heidän vanhempansa kuin tutkijatkaan eivät kokeen aikaan tienneet saiko lapsi homeopaattisen valmisteen vaiko plasebon.

Tutkimuksessa havaittiin CGI pisteiden olevan huomattavasti matalammat homeopatiaa saaneilla lapsilla verrattuna plasebo ryhmään. Kokeen mukaan tämä tukee tieteellistä näyttöä homeopatian tehokkuudesta tarkkaavaisuus häiriöiden hoidossa, etenkin käyttäytymis- ja kognitiivisten toiminnoissa.  [33]
Lisää ADHD homeopatialla hoidettuna [34]

Koliikki
Herdecke yliopisto, Herdecke, Saksa
Tiedot on saatu satunnaistetuista, avoimista, kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista, jotka tehtiin vuonna 2009 kolmella venäläisellä poliklinikalla.

Tutkimukseen sisällytettiin 125 lasta jotka saivat, joko Enterokindia (Chamomilla D6, Cina D6, Colocynthis D6, Lac defloratum D6 ja Magnesium chloratum D6) tai simetikonia. Lasten ikä oli alle 6 kuukautta ja joilla kaikilla oli koliikki.

0ireet arvioitiin ja dokumentoitiin jokaisella vierailulla (V1 – V4) kahden pistemäärän perusteella: oirepisteet (CS) ja objektiivisten oireiden pistemäärä (OSS). CS (enimmäispistemäärä 17) koostuu 9 oireesta: unihäiriöt, levottomuus, ruokahaluhäiriöt, lisääntynyt itku ruokinnan aikana ja jälkeen, regurgitaatio, oksentelu (kukin 0, 1 tai 2); ummetus (0, 1, 2 tai 3); löysä uloste ja ilmavaivat (kukin 0 tai 1).

OSS (enimmäispistemäärä 22) koostuu 15 objektiivisesta oireesta: ihon kalpeus, ihon kuivuminen, suun kuivuminen, karttakieli, vatsan turvotus, vatsan kurina, tunnustelu kipu, suoliston kouristukset palpaatiossa, hepatomegalia, splenomegalia ja kova uloste (kukin 0 tai 1); ihottuma, intertrigo (kukin 0, 1 tai 2); kielenkate (0, 1, 2 tai 3); nestemäinen uloste (0, 1, 2, 3 tai 4).

[…]Analysoitaessa ANCOVA-mallin perusteella erot kokonaisoireiden ja objektiivisten oireiden pistemäärien välillä lähtötasosta ja 10:nenteen päivään, havaittiin niiden olevan erittäin merkitseviä (p <0,0001; ITT) Enterokindin eduksi.

Tämä tukee hoidon tehokkuuden ja vanhempien tyytyväisyyden subjektiivinen arviointia tässä tutkimuksessa, joka osoitti myös merkittäviä eroja Enterokindin eduksi, verrattuna hoitoon simetikonilla.
[…] Vanhempien antamat anekdotiset todisteet tukevat tätä, kuten ”Erittäin hyvä lääke, helppo käyttää, maukas – lapset pitävät siitä. Lääke on nopeasti tehokas. Ei haittavaikutuksia. ”

[…] Enterokind-hoidossa tapahtui yksi haittavaikutus, oksentelu, jonka arvioitiin olevan epätodennäköisesti liittyvän valmisteeseen; Simetikonin yhteydessä esiintyi 4 haittavaikutusta.
Kaikki haittavaikutukset eivät olleet vakavia. […] johtopäätöksenä tämän tutkimuksen mukaan Enterokind on tehokas ja turvallinen homeopaattinen hoito funktionaalisessa koliikissa ≤ 6 kuukauden ikäisille. [35]

Flunssa ja hengitystiehye sairaudet lapsilla
Lasten influenssan ja akuuttien hengitystieinfektioiden estämiseksi: sokko-, satunnaistettu-, plasebokontrolloitu- ja kliininen tutkimus.
”Influenssa ja sen komplikaatiot ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä, etenkin lapsilla. Rokotteiden ja influenssalääkkeiden tarkoituksena on estää se. Ennaltaehkäiseviä lähestymistapoja, joilla on suotuisat riskiprofiilit, tulisi harkita influenssan suhteen, etenkin koska todisteista viruslääkkeiden tehokkuudesta keskustellaan.

[…]Saatuaan vanhempien suostumuksen, koehenkilöt jaettiin satunnaisesti sokkoutetulla tavalla kolmeen koeryhmään: Homeopaattinen kompleksi, plasebo ja InfluBio. BPHSP-terveydenhuollon edustajat keräsivät influenssa- ja akuutti hengitystieinfektio-oireita kuukausittain, noudattaen vahvistettua protokollaa. Näiden jaksojen lukumäärä rekisteröitiin yhdessä vuodessa (2009–2010). […]

445 lasta (1-5 v.) suoritti tutkimuksen (149: homeopaattinen kompleksi; 151: plasebo; 145: InfluBio). Tässä kliinisessä tutkimuksessa havaittujen flunssa- ja akuutti hengitystieinfektio-oirejaksojen määrä oli ylipäätään pieni; se oli kuitenkin erilainen homeopaattisten ryhmien ja lumelääkeryhmien välillä (p <0,001).

Ensimmäisenä intervention jälkeisenä vuonna 46/151: lla (30,5 %) plaseboryhmän lapsista kehittyi vähintään 3 flunssa- ja akuutti hengitystieinfektiota, kun taas 149 lapsen ryhmässä, joka käytti homeopaattista yhdistelmävalmistetta, ei ollut yhtään jaksoa, ja vain yksi jakso 145 (1 %) lapsen ryhmässä, joka sai InfluBion.

[…]Nämä tulokset viittasivat siihen, että homeopaattisten lääkkeiden käyttö minimoi lasten influenssa- ja akuutti hengitystieinfektio-oireyhtymien lukumäärän, mikä merkitsee, että homeopaattisia profylaktisia mahdollisuuksia tulisi tutkia jatkotutkimuksissa. [36]

Tutkimuksessa mukana ollut InFluBio on homeopaattinen yhdistelmävalmiste (30X, influenza virus [A/Victoria/3/75 (H3N2)]), toinen homeopaattinen yhdistelmä oli Streptococcus, Staphylococcus, inaktiivinen influenza virus 30X.
Plasebo ryhmässä (151 lasta) kehittyi 46 infektiota, kun homeopaattisessa (149 lasta) ryhmässä ei siis yhtään ja influbion (145 lasta) 1 infektio.
Lisää lasten flunssasta ja homeopatiasta [37, 38, 39]

Korvatulehdus
Sveitsiläisessä seurantatutkimuksessa 230 lasta hoidettiin seuraavalla tavalla.
Ensin annettiin homeopaattinen lääke, jos se ei helpottanut oloa, annettiin toinen homeopaattinen lääke 6 tunnin jälkeen. Jos sekään ei auttanut, aloitettiin lapsilla antibiootti hoito.
Lopputulema oli että
90 lasta (39 %) oli oireeton ensimmäisen kuuden tunnin jälkeen.
76 lasta (33 %) oli oireeton toisen lääkkeen jälkeen, 12 tuntia.
64 lasta (28 %) aloitti antibiootti hoidon.
Tutkijoiden mukaan homeopatiaa saaneet toipuivat 2.4 kertaa nopeammin kuin plaseboa saadessa sekä verrattuna antibioottien hintaan tuli hoito myös halvemmaksi. [41]

Korvatulehdus
Satunnaistettu kontrolloitu pilottitutkimus homeopatian ja tavanomaisen hoidon vertailemiseksi akuutissa otitis mediassa. Central Council for Research in Homeopathy Headquarters, New Delhi, India, Regional Research Institute of Homeopathy, Jaipur (Rajasthan), India

Jaipurissa, Intiassa, toteutettiin satunnaistettu lumelääkekontrolloitu rinnakkaisryhmän pilottitutkimus: homeopaattisesta vs. tavanomaisesta AOM-hoidosta (akuutti otitis media). Potilaat (2-6 vuotiaat lapset) satunnaistettiin tietokoneella luodulla satunnaislukuluettelolla joko yksilöllisten homeopaattisten lääkkeiden saajiksi (vahvuus LM) tai tavanomaisen hoidon, mukaan lukien kipulääkkeet, unilääkkeet ja tulehduskipulääkkeet.

Potilaille, joilla ei korjaantumista tapahtunut, määrättäisiin antibiootteja kolmantena päivänä.[…]

Mukana oli 81 potilasta, 80 suoritettua seurantaa: 41 tavanomaista ja 40 homeopaattista hoitoa varten.
Kolmanteen hoitopäivään mennessä 4 potilasta parannettiin homeopatiaryhmässä, mutta tavanomaisessa ryhmässä parannettiin vain yksi potilas. […]

Tavanomaisessa ryhmässä antibiootteja määrättiin 39 (97,5 %), homeopatia käyttäneessä ryhmässä ei ollut lainkaan tarvetta antibiooteille.

85 %: potilaista oli määrätty kuusi homeopaattista lääkettä.
Perinteisessä ryhmässä kaikki 40 (100 %) potilasta parannettiin, homeopatiaryhmässä 38 (95 %) potilasta parannettiin, kun 2 (5 %) potilasta lopetti tutkimuksen kesken.

Johtopäätöksenä yksilöity homeopatia on tehokas hoito AOM: ssa, oireenmukainen paraneminen oli nopeampaa homeopatiaryhmässä, ja antibioottitarpeessa oli suuri ero homeopatian eduksi. [42].
Lisää Korvatulehduksista ja homeopaattisesta hoidosta [43]

Leikkauksen jälkeinen ahdistus
Lasten kohdalla on myös sokkoutettu ja plasebo kontrolloitu tutkimus olemassa, jossa homeopaattista Aconitum lääkettä annettiin leikkauksen jälkeisen ahdistukseen 50 lapselle. 95 %:lle osallistujista homeopaattinen lääke antoi positiivisen vaikutuksen, tutkijoiden mukaan vaikutus oli nopea ja tehokas. [44]

Ripuli
Lastenripuliin liittyen on tehty meta-analyysi, joka koostui kolmesta tutkimuksesta, voiko homeopatiasta olla hyötyä lasten ripulin hoidossa. Tutkimukset olivat kaksoissokkoutettuna, niissä lapset saivat joko yksilöllisen homeopaattisen lääkkeen tai plasebo-valmisteen. Meta-analyysin mukaan homeopatialla on positiivinen vaikutus lasten ripulin hoidossa. Siinä osallistuneiden 242 lapsen ripulinkesto oli homeopatiaa saaneiden ryhmässä lyhempi kuin plasebo-hoidetussa ryhmässä. [45]

Aivokalvontulehdus
Homeopaattisten lääkkeiden tehokkuus lasten akuutin enkefaliitin oireyhtymässä. Lisäyksenä instituutioiden hoitoprotokollille: avoin, satunnaistettu, plasebo-kontrolloitu tutkimus, Intialainen tutkimusryhmä.
Tutkijoiden mukaan : ”Akuutti enkefaliitti-oireyhtymä (AES) on endeeminen tietyille Intian osille, ja hoitomahdollisuuksia on rajoitetusti. Alkuperäisessä vertailevassa tutkimuksessamme, joka koski 151 AES-potilasta, täydentävän homeopaattisen lääkityksen kanssa vähensi merkittävästi kuolleisuutta verrattuna perinteiseen hoitoprotokollaan (IHP).

Tutkimus suoritettiin lastenlääketieteen yksikössä vuosina 2013–2015. Yli 6:den kuukauden ja ≤ 18-vuotiaat lapset, jotka saivat IHP: tä, satunnaistettiin saamaan täydentävää homeopatiaa (n  = 325) tai lumelääkettä kontrollina (n  = 323). Ensisijaisesti arviointi perustui Glasgowin tulosasteikkoon (GOS).
Loppuseurannan arvioinnissa käytettiin Liverpoolin tulospisteytystä.

Tulokset: Kaikkiaan 612 lasta analysoitiin (homeopatia [H] = 304; kontrolli [C] = 308).
Ensisijainen tulos, GOS, erosi merkittävästi H- ja C-ryhmistä.
Kuolemaa / neuro-vegetatiivista tilaa oli H-ryhmässä 14,8 %, C-ryhmässä 29,8 %.

Yleisimmin käytettyjä homeopaattisia lääkkeitä olivat Belladonna (n  = 116), Stramonium (n  = 33), Arsenicum album (n  = 25), rikki (n  = 18), oopium (n  = 17) ja Nux vomica (n  = 10).

Yht. veto: homeopaattiset lääkkeet lisähoitona voivat parantaa AES: ään liittyviä kliinisiä tuloksia. [47]

Saksalainen kysely CAM-hoidoista lapsille
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Lastenlääketieteen osasto, Herdecke, Saksa
Lähetetyistä 1595 kyselylomakkeista 1063 (67 %) arvosteltiin.
35 % vastaajista oli käyttänyt CAM- hoitoja. Yleisimmin käytetyt menetelmät olivat homeopatia, ravintolisät ja antroposofinen lääke, mukaan lukien mistelihoito.

CAM: n käytön todennäköisyyttä lisänneet tekijät olivat aikaisempi CAM-hoitojen käyttö, korkeampi sosiaalinen status sekä lapsen sairauden huono ennuste.
Yleisimmin mainitut syyt CAM: n käytölle olivat fyysisen tilan vakauttaminen, immuunijärjestelmän vahvistaminen ja paranemismahdollisuuksien parantaminen.

Vaikka CAM-hoitoja koskevat tietolähteet eivät useimmissa tapauksissa ole olleet lääkäreitä, oli 71 % käyttäjistä puhunut lääkärille CAM- hoitojen käytöstä. Vanhempien kokemat CAM-hoitojen vaikutukset olivat suurimmaksi osaksi positiivisia.  89 % käyttäjistä ilmoitti suosittelevansa CAM-hoitoja toisille vanhemmille.

Saksalaisvanhemmista CAM-lääkkeitä tavanomaisen hoidon ohella antaa syöpäsairaille 35 %. [48]

Vaikea sepsis
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus tehohoidon yksikössä.
Wienin yliopiston sisätautien osasto, Wien, Itävalta, Ludwig Boltzmann Homeopatian instituutti, Graz, Itävalta, Luzernin Kanton sairaala, Sveitsi

Kuolleisuus vaikeaa sepsistä sairastavilla potilailla on edelleen suuri useiden terapeuttisten strategioiden kehittämisestä huolimatta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, pystyykö homeopatia vaikuttamaan pitkäaikaiseen lopputulokseen kriittisesti sairailla potilailla, jotka kärsivät vakavasta sepsiksestä. […]

70 potilasta, joilla oli vaikea sepsis, saivat homeopaattista hoitoa (n = 35) tai lumelääkettä (n = 35). Viisi glubulia (helmeä) 200 cc: n potensoitua homeopaattista lääkettä annettiin 12 tunnin välein tehohoitoyksikössä oleskelun aikana.

Potilasryhmien perus-ominaisuuksissa, mukaan lukien ikä, sukupuoli, BMI, aikaisempi kunto, APACHE II -pistemäärä, sepsiksen merkit, elinten vajaatoiminnan määrä, mekaanisen ventilaation tarve, vasopressorien tai laskimonsisäisen hemofiltraation tarve tai laboratorioparametrit eivät olleet merkittävästi erilaisia ryhmien välillä.

Selviytyminen 30 ja 180 päivän kuluttua taltioitiin. […]
30 päivänä ei-tilastollisesti merkitsevä eloonjäämissuuntaus homeopatian hyväksi (homeopatiaa saanut 81,8 %, plasebo 67,7 %, P = 0,19).
180 päivänä eloonjääminen oli tilastollisesti merkitsevää homeopatiaa saaneella ryhmällä (75,8 % vs. 50,0 %, P= 0,043). Haitallisia vaikutuksia ei havaittu. […]
Tietojemme mukaan homeopaattiset hoidot voivat olla hyödyllisiä lisähoitotoimenpiteitä, joista voi olla pitkäaikaista hyötyä voimakkaasti septisille potilaille, jotka otetaan vastaan ​​tehohoitoyksikköön.
[49]

Synnytyksen jälkeinen verenvuoto
Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebo-kontrolloitu koe, Gynekologian laitos, Jerusalem, Israel
Osallistujat 40 naista jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi oli plasebo-ryhmä ja Arnica montana/ Bellis perenis ryhmä 6C sekä Arnica montana /Bellis perennis 30C ryhmä.

Kriteereinä oli hemoglobiini-arvo 48 ja 72 tuntia synnytyksestä verrattuna plaseboryhmiin.
Homeopaattisia valmisteita saaneilla hemoglobiini pysyi lähellä alkuperäistä tasoa kun plasebo ryhmällä se laski selkeästi. Kaikkien ryhmien alkuperäiset hemoglobiini tasot olivat hyvin samankaltaiset. Tutkijoiden mukaan, homeopaattinen hoito selittäisi säilyneen hemoglobiini tason. [50]

1 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2005.07.002
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296912
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731904
4 https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/bcr1977
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289077/
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11505416
7 https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-11-19
8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10703904/
9 https://www.ejog.org/article/S0301-2115(17)30060-X/fulltext
10 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0038-1676326
11 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147549160700166X
12 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22852580/
13 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31434111/
14 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290881
15 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11479782/
16 https://academic.oup.com/rheumatology/article/43/5/577/1788410
17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1837216/
18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20099019/?from_term=homeopathy+fibromyalgia&from_pos=7
19 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491609000137
20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27914569
21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136538/
22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558779
23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30935555
24 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491615000570
25 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491613000623
26 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945710001735
27  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23981403/
28 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10335412/?from_term=double+blind+random+homeopathy&from_
page=7&from_pos=3

29 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22978244/
30 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2015.12.044
31 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23714686/
32 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699905064
34 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007078597800440
35 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229919303000?via%3Dihub
36  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828000
37 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229916302771
38  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491604001298
39  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830704000072  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20423206/
41https://www.academia.edu/22094158/Homeopathy_in_acute_otitis_media_in_children_treatment_effect_or_spontaneous_resolution

42 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491611001147
43  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784326
44https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2170921/?from_term=double+blind+random+homeopathy&from_page=23&from_pos=3
45 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12634583/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_page=6&from_pos=1
46 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491699903326
47  https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1656715
48 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313
49https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491605000263?via%3Dihub
50https://www.researchgate.net/publication/7709478_The_effect_of_the_homeopathic_remedies_Arnica_montana_and_Bellis_perennis_on_mild_postpartum_bleeding_-_A_randomized_double-blind_placebo-controlled_study_-_Preliminary_results
51https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28666463/?from_term=depression+homeopathy&from_page=2&from_pos=3
52 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23424755/
53 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2015.12.034
54 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17362845
55 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673686904101
56 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23622262/
57 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22138796/
58 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11795625/

Tutkimukset koonneet, kääntäneet ja lajitelleet: Satu Jämsä & Jouni Jämsä.

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu