Kansanedustaja Mia Laiho haluaa poistaa sairailta ihmisoikeuksia

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_120+2021+5.aspx

Laiho nosti taas pöydälle puoskarilakihankkeen, joka ei edusta tätä päivää ja monet ihmiset pitävät sairaiden kahlitsemista yhteen hoitometodiin laittomana ja vaarallisena ilmiö. Viime hallituskauden aiempi puskarilakiaktivisti lääkäri Sari Raassina Kok., ei valittu enää seuraavissa vaaleissa. Eivät siis perusteettomat kieltolait ole monenkaan mieleen ja rikkovat oikeuksia ja siksi niitä ei ole aiemmin laadittu.

Norjassa ja Tanskassa CAM-hoidot on integroitu terveydenhoitoon ja ihmiset päättävät:
https://www.luontaishoitoala.fi/cam/norja/cam-hoidot/

https://www.luontaishoitoala.fi/cam/tanska/cam-hoidot/

Puoskarilaki olisi myös perustuslain eli yhdenvertaisuuslain vastainen, joka kieltää asettamasta ketään eri asemaan. Puoskarilaissa sairaat joutuisivat siis eri asemaan ja heiltä vietäisiin oma päätösvalta – vaikka asia halutaan esittää niin, ettei ”puoskari” saisi heitä hoitaa.

– Todellisuudessa sairastunut ei saisi hakeutua haluamiinsa hoitoihin tai hänen pitäisi pyytää lääkäriltä siihen lupa, jonka lääkäri voi evätä. Diagnoosin saanut joutuisi siis eri asemaan ja holhoukseen, joten diagnooseja aletaan välttelemään loppuun asti, jotta voisi käyttää monipuolisia hoitoja.

Puoskarilaki veisi entisestään luottamusta lääkäreihin ja heille ei enää kerrottaisiin sitäkään vähää muista hoidoista. Vapaassa maassa jokaisella ihmisellä pitää olla samat oikeudet ja valinnanvapaudet. Jos ihminen saa kieltäytyä syöpähoidoista, mutta ei saisi jatkossa etsiä apua muista hoitomuodoista, niin sairasta sorretaan jopa kuolemaan.

Kansanedustajan tehtävä on edustaa kansaa, eikä omaa ammattikuntaa heikentämällä muita aloja.

Laiho ei ikäväksemme ole perillä lainkaan asioista, vaan haluaa leimata teoreettisilla väittämillä vaihtoehtoiset CAM-alat vaarallisiksi ja vastuuttomiksi. Laiho myös kyseisessä pöytäkirjassa nimittelee laillisia elinkeinonharjoittajia ”uskomushoitajiksi”, joka saattaa johtaa poliisitutkintaan – koska laiho lääkärinä tarkoituksella heikentää laillisten hoitoammattilaisten asemaa, -uskottavuutta ja -elinkeinoa.

Asiaan on ottanut kantaa aiemmin jo työoikeuden prof. Seppo Koskinen, Suomen Yrittäjät, EU-komissaari ja lääket. dosentti. https://www.edilex.fi/uutiset/70516

Ei ihmisten julkinen haukkuminen ja työ heikentäminen ole tätä päivää ja vielä kansanedustajalta. Verorahoilla toimivasta Lääketieteestä ei myöskään saa tulla poliittinen tai lahko, joka jaottelee ihmisiä ja ammatteja oikeisiin ja vääriin. Myöskään lääkäreiden koulutus ei saa olla poliittista ja muiden tuomitsemista, johon prof. Juhani Knuutin metodit yhdistetään.

Lääkärinä Laiho saattaa oikeasti uskoa tai on manipuloitu, että lääketiede edustaa turvallisia ja hyviä hoitoja ja kansalaiset hurahtavat huonoihin ja haitallisiin vaihtoehtoihin harhaanjohtavan mainostuksen pohjalta?

– Käyttäjät ovat kuitenkin eri mieltä ja hakeutuvat hoitoihin yleensä suosituksen pohjalta ja ovat niihin yleisesti tyytyväisä. Tämä asetelma lieneekin se syy, miksi lääkärikunta haluaa saada ”kilpailevat” hoidot puoskarilailla leimatuksi: vaaralliseksi tai huuhaaksi. Lääkärikunta saa monopolina, kun ovat tarpeeksi hyviä, ei se tarvitse kieltolakeja.

CAM-hoidot eivät ole lisäksi huuhaata tai uskomusta.
Pelkästään homeopatiasta on todistettu olevan hyötyä syöpäsairaiden hoidossa, joten ihmisiä kuolee enmmän, jos eivät saa hoitaa monipuolisesti.

Homeopatiasta 5 eri tutkimusta syövän hoidossa:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/ Itävallassa ja Sveitsissä (2020) toteutettu satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu, Faasi III, monikeskustutkimus. Wienin lääketieteellinen yliopisto (onkologian kliininen osasto) ja homeopaattisen tutkimuksen instituutti, Wien, Itävalta. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joilla oli vaiheen IV NSCLC; heistä 98 sai joko yksilöllisiä homeopaattisia lääkkeitä (n = 51) tai lumelääkettä (n = 47) kaksoissokkoutetusti ja 52 verrokkipotilasta, joilla ei ollut homeopaattista hoitoa, heidän kohdallaan seurattiin vain eloonjäämistä. QoL sekä oireiden määrä osoittivat merkittävää parannusta homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen 9 ja 18 viikon homeopaattisen hoidon jälkeen. Mediaani-eloonjäämisaika oli merkittävästi pidempi homeopatiaryhmässä (435 päivää) verrattuna lumelääkkeeseen (257 päivää) samoin kuin verrokkiin (228 päivää). Eloonjäämisaste homeopatiaryhmässä poikkesi merkittävästi lumelääkkeestä (p = 0,020) ja kontrollista (p <0,001)…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26694320. Sveitsin Bernin yliopistollisen sairaalan 2002-2011 tehty tutkimus syöpää sairastavien lasten CAM hoitojen käytöstä. Käytetty hoitomuoto oli pääasiassa klassista homeopatiaa. Syy käyttää CAM hoitoja oli vanhempien ajatus potilaan kunnon parantamisesta ja yleisin miksi CAM hoitoja ei käytetty, oli niistä tiedon puute. Niistä jotka käyttivät CAM hoitoja, 87% havaitsivat positiivisia vaikutuksia hoidoista.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313. Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Department of Paediatrics, Saksa. 2008 julkaistussa tutkimuksessa lähetettiin kysely 1595 vanhemmalle joiden lapsella on diagnosoitu syöpä. Sillä pyrittiin kartoittamaan CAM hoitojen käytön yleisyyttä lasten syöpien yhteydessä. Vastanneista 35% on käyttänyt CAM hoitoja lapselleen, pääasiassa homeopatiaa, ravinteita, antroposofisia lääkkeitä. Hoitojen antamiseen vaikutti vanhempien korkea koulutusaste, lapsen sairauden ennuste. Hoidoilla haettiin immuniteetin vahvistamista, tilan rauhoittamista ja parempaa ennustetta. Hoidot miellettiin positiiviksi ja 89% CAM hoitoja käyttäneistä raportoi voivansa suositella niitä muille.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408699. Edenneen syövän hoito 2013 julkaistussa tutkimuksessa käytettiin yhdistelmä-homeopaattisia lääkkeitä. Kyseiset homeopaattiset lääkkeet lisäsivät merkittävästi luonnollisten tappajasolujen määrä (NK), yhteenvetona todetaan näiden homeopaattisten yhdistelmä lääkkeiden olevan sopivia syöpäpotilaiden immuniteetin hoitoon.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731904. Medical University Vienna, Department of Medicine, Itävalta. 2014 julkaistuun tutkimukseen osallistui 538 henkilöä, kriteerinä oli syöpä jolla kohtalokas ennuste. Osallistujilla oli mm haima-, keuhko-, rintasyöpää. Tutkimuksen kriteerinä oli elinaika odote, joka määritettiin osallistujan syöpätyypin mukaan. Loppu tulemana homeopaattista hoitoa saaneilla oli kautta linjan pidempi elinaika syöpätyypistä riippumatta verrattuna asiantuntijoiden antamaan ennusteeseen.

Homeopaattisesta syöpähoidosta on tullut arkipäivää Euroopassa.
Viime vuosina homeopatiaa on tutkittu ja käytetty laajalti syövänhoidossa Euroopassa ja monissa muissa maissa ympäri maailmaa. Homeopaattiset lääkkeet näyttävät aiheuttavan hyödyllisiä solumuutoksia joissakin syöpäsoluissa.

Eläinmalleissa useilla homeopaattisilla lääkkeillä oli estävä vaikutus tiettyyn kasvaimen kehitykseen. Jotkut kliiniset tutkimukset homeopaattisista lääkkeistä yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon ovat osoittaneet, että homeopaattiset lääkkeet parantavat elämänlaatua, vähentävät oireita ja mahdollisesti parantavat syöpäpotilaiden eloonjäämistä.

Tutkijat päätyivät, että näyttöön perustuvien täydentävien hoitojen, kuten homeopatian, yhdistäminen mahdollistaa tehokkaan ja turvallisemman syöpäpotilaiden hoidon.
https://hpathy.com/scientific-research/homeopathic-cancer-treatment-research-published-2013-2017/

 

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu